Externí pracovník protipožární ochrany

Potřebujete pověřenou osobu pro protipožární ochranu? Rádi za vás tento úkol převezmeme a pomůžeme vám při identifikaci, posuzování a minimalizaci rizik.