Školení protipožární ochrany

Účastníky kurzu připravíme na případ nouze a na to, jaká první opatření je nutné přijmout. Školení požární ochrany se koná na místě, abychom ho mohli přizpůsobit vašim podmínkám.

Školení protipožární ochrany přímo u vás

Základem úspěchu každé firmy jsou dobře proškolení spolupracovníci. To platí i pro oblast protipožární ochrany. Zaměstnanci, kteří vědí, jak zacházet s hasicími přístroji, nebo jak zachovat únikové cesty a východy volné, jsou pro prevenci vzniku požáru velkým přínosem. Zaměstnavatel požaduje dodržování Zákona o BOZP (§ 12), který všem spolupracovníkům nařizuje, aby nejméně jednou ročně absolvovali školení chování v případě požáru. Jako poskytovatelé služeb v oblasti požární ochrany vám nabízíme školení protipožární ochrany:

 • Školení protipožární ochrany dle aktuálních směrnic DGUV a ASR A.2.2
 • Kvalifikovaní školitelé
 • Praktická nácvik hašení
Brandschutzunterweisung mit CO2-Feuerlöscher Feuerlöschübung

Obsah školení protipožární ochrany

V teoretické části se účastníci kurzu seznámí s důležitými prvky protipožární ochrany, jako jsou požární hlásiče, hasicí přístroje a nástěnné hydranty. Školitelé v rámci CWS upozorní také na technická specifika a rizika vzniku požáru ve vaší firmě. Vaše spolupracovníky rovněž seznámíme s evakuačními plány v podniku a také s tím, kde se nachází shromaždiště. V praktické části se zaměříme na nácvik práce s hasicím přístrojem na trenažéru.  

Cílová skupina: 

 • Všichni zaměstnanci a majitelé firmy
 • Pro první účast nebo k prohloubení vědomostí

 Místo:

 • Ve vaší firmě

Doba trvání:

 • 1-2 hodiny

Jazyky:

 • němčina
 • angličtina

Ukončení:

 • Potvrzení o proškolení pro účastníka

Školitel: 

 • Našimi školiteli jsou specialisté protipožární ochrany, kteří jsou vlastníky certifikátu. Mají řadu zkušeností. Své vědomosti si pravidelně doplňují. Někteří školitelé jsou navíc také aktivními hasiči. 
 • Školitelé CWS mají úplnou kvalifikaci, kterou požaduje zákonné pojištění proti úrazu platné v Německu (DGUV).

Náklady:

 • Náklady stanovíme podle aktuální situace, podle počtu osob, které se školení účastní. Obdržíte podrobnou nabídku.  

Termíny:

 • Po dohodě s vámi. Zašlete nám poptávku!

Nabídka školení protipožární ochrany

 1. Vyplňte a odešlete kontaktní formulář
 2. V případě nutnosti dohodneme detaily telefonicky
 3. Obratem obdržíte nabídku e-mailem