Plány protipožární ochrany, plány únikových cest a východů

Poradenství, příprava a kontrola plánů požární ochrany, únikových cest a východů

Výhody služeb v oblasti plánů únikových cest a východů od CWS

 • Rychlá orientace v případě nebezpečí
 • Specializované odborné oddělení ve firmě
 • Nové vytvoření plánů a možnost aktualizace
 • Poradenství, tisk, dodávka, montáž a kontrola jednou za dva roky

Vznik a předpisy týkající se požárních plánů, plánů únikových cest a východů

Naše služby zahrnují vše od návrhu až po montáž. Naši odborníci zhotoví plány únikových cest a východů po provedení podrobné prohlídky na místě. Tím je zajištěno, že každý únikový plán splňuje předpisy, a že odpovídá skutečným poměrům. Plány protipožární ochrany předkládáme k odsouhlasení příslušným úřadům předtím, než je dokončené předáme vám. Na přání provedeme digitalizaci a vektorizaci vašeho půdorysu. Naše vlastní vývojové oddělení navrhuje a optimalizuje nejrůznější druhy plánů únikových cest a východů:

 • Požární plány
 • Únikové cesty a východy
 • Přehledy smyček elektrické požární signalizace
 • Evakuační plány
 • Plány shromaždiště
 • Další individuální plány

Plány únikových cest a východů vyžaduje také Vyhláška o pracovišti, požadují je také profesní sdružení, hasiči a úřady zabývající se protipožární ochranou. Pokud si nejste jisti, zda jsou ve vaší budově únikové plány potřeba, obraťte se na nás.

Použití plánů únikových cest a východů

Pod nadpisem „Plán únikových cest a východů“ uvidíte půdorys jednotlivých částí budovy, například chodby, kanceláře a haly, a to z pohledu pozorovatele. Příslušné místo je jednoznačně označeno. Jako doplněk slouží přehledný plán území včetně shromaždiště, pravidla chování v případě požáru a při nehodách, legenda a také údaje o autorovi plánu a datum.

Plány únikových cest a východů informují o relevantních únikových cestách a východech a o evakuaci. Ukazují, kde se nacházejí hasicí přístroje a nástěnné hydranty. Tyto plány musí být jasné a srozumitelné. Různé normy a také určují jejich obsah, barvu, bezpečnostní značky, velikost písmen a prvků, a také měřítko. Odborníci z CWS všechny tyto komplexní úkoly berou v úvahu při vytváření plánů únikových cest a východů tak, aby splňovaly všechny právní požadavky.

 

Umístění plánů únikových cest a východů

Dle Vyhlášky o pracovišti je nutné tyto dokumenty umístit na vhodných místech. Obvykle je to všude tam, kudy chodí hodně lidí a na nepřehledných místech. Únikový plán je nutné upevnit do rámu a vyvěsit do výše očí (DIN SPEC 4844-4).

Používání požárních plánů a požadavky na tyto plány

Požární plány patří k podkladům, které potřebují příslušné složky, jenž poskytují bezpečnou a rychlou pomoc. Požární plány slouží také k posouzení situace. Už cestou k objektu podávají důležité informace, umožňují rychlou orientaci v rámci budovy i mimo ni. Dávají přehled o přístupových cestách, zařízeních požární ochrany, o hasicích zařízeních a také o možných nebezpečných místech. Požární plány tak přispívají k záchraně lidských životů a minimalizují poškození věcí i životního prostředí.  

Obsah a podobu „Požárních plánů pro stavby“ upravuje DIN 14095. Požární plány obsahují popis objektu, přehledný plán, plán každého jednotlivého poschodí. Je nutné je předložit hasičům nebo úřadu zabývajícímu se požární ochranou a je nutné je uložit také na centrální ohlašovně požárů.

Erstellung von Feuerwehrlaufkarten Vorderseite
Erstellung von Feuerwehrlaufkarten Übersichtsplan
Erstellung von Feuerwehrlaufkarten Etagenplan

Kontrola plánů únikových východů

Jejich aktuálnost je nutné nechat pravidelně kontrolovat odborníkem, nejpozději však jednou za dva roky. Pokud provádíte stavební změny nebo pokud se změní opatření platná pro požární ochranu je nutné plány únikových cest, východů a také plány protipožární ochrany aktualizovat. Tyto úkoly pro naše zákazníky zajišťujeme my v CWS.

Požádejte o nabídku

 1. Vyplňte a odešlete kontaktní formulář
 2. V případě nutnosti detaily probereme telefonicky
 3. Obratem obdržíte nabídku e-mailem