Specialisté v oblasti požární ochrany a evakuace

Ušetřete čas a peníze absolvováním tohoto kombinovaného semináře. Vyberte si termín a místo školení a přihlaste se. Nebo můžeme přijet k vám a školení realizovat u vás.

Školení pro specialisty v oblasti požární ochrany a evakuace

Ausbildung zum Brandschutz- und Evakuierungshelfer

Specialisté na protipožární ochranu a evakuaci přispívají k vyšší bezpečnosti v kancelářích, podnicích a sociálních zařízeních. Podporují zaměstnavatele a osoby odpovědné za protipožární ochranu především v prevenci vzniku požáru. Pokud je situace vážná, pomohou vám uhasit oheň, zorganizují evakuaci vašeho úseku a doprovodí zaměstnance na bezpečné shromaždiště.  

Zákon týkající se BOZP (§ 10) a Technická pravidla pro provozovny (ASR A2.2) ukládají každému zaměstnavateli povinnost zajistit osobu odpovědnou za požární ochranu a evakuaci. Obvyklý počet činí pět procent spolupracovníků. Při zvýšeném nebezpečí vzniku požáru, z důvodu nemoci, dovolené a práce na směny, je nutné vyškolit více lidí, aby byl zajištěn potřebný počet osob odpovědných za požární ochranu a evakuaci. Z tohoto školení bude mít prospěch celá firma:  

 • Snížení rizika pro lidi, životní prostředí i výrobu
 • Splnění zákonných požadavků a povinností
 • Užitek z prevence vzniku požáru

Obsah školení pro specialisty v oblasti požární ochrany a evakuace

Specialisté v oblasti požární ochrany a evakuace musí mít odborné vzdělání, aby mohli vykonávat tuto funkci. Školení má část teoretickou a praktickou. V teoretické části se specialisté seznámí zejména s těmito tématy:

 • Právní základy protipožární ochrany a evakuace
 • Úkoly, práva a povinnosti specialisty na protipožární ochranu a evakuaci
 • Význam a organizace protipožární ochrany v podniku
 • Požární zátěž a rizika, požární třídy, technická zařízení protipožární ochrany 
 • Plány protipožární ochrany a evakuační plány, řád požární ochrany dle DIN 14096
 • Poplach, chování v případě požáru, únikové cesty a východy
 • Organizovaná evakuace, pokyny hasičům a jejich podpora
 • Součinnost při cvičné evakuaci a poplachu
 • Příprava a kontrola práce s ohněm a žhavými předměty
 • Manipulace s hasicími přístroji, nástěnné hydranty, hasicí deky

V praktické části dochází k nácviku otvírání dveří a označování vymezených oblastí, a také manipulace s hasicími zařízeními a jejich používání. Účastníci kurzu jsou poučeni o tom, jak vybrat vhodný hasicí prostředek a jakou taktiku při hašení zvolit.  

Znalosti jsou při cvičném poplachu ověřovány na otevřeném ohni. Školení je zakončeno živou demonstrací exploze při vzplanutí tuku a obalu spreje.

Übung mit dem Wasser-Feuerlöscher bei der Brandschutz- und Evakuierungshelfer Ausbildung

Závěrečná zkouška školení specialistů požární ochrany a evakuace

Naši školitelé ověřují, zda absolventi školení pro specialisty požární ochrany a evakuace dokáží své vědomosti cíleně uplatnit v podmínkách firmy. Úspěšní účastníci získají certifikát. Zaměstnavatelé mohou certifikát předložit úřadům a pojišťovnám.

Cílová skupina: 

 • Lidé se zájmem o požární ochranu
 • Specialista požární ochrany a evakuace, který má zájem o prohloubení svých vědomostí
 • Pro skupiny (max. 10 účastníků) nebo jednotlivce

Místo:

 • Ve vaší firmě/podniku
 • V pobočkách CWS Fire Safety 

Doba trvání:

 • 4 hodiny

Jazyky:

 • němčina
 • angličtina

Ukončení:

 • Certifikát specialisty požární ochrany a evakuace


Školitelé: 

 • Školiteli jsou odborníci na problematiku požární ochrany s certifikátem požární ochrany, kteří budou udržovat kontakt s našimi zákazníky. Někteří z nich jsou navíc aktivními hasiči.  

Náklady:

 • Náklady budou stanoveny dle potřeby. Obdržíte podrobnou nabídku.  

 

Nabídka školení specialistů požární ochrany a evakuace

 1. Vyplnění a odeslání kontaktního formuláře
 2. V případě dohodnutí detailů telefonicky
 3. Nabídka e-mailem