Healthcare

Nezávazné individuální poradenství

Odborné znalosti vašeho oboru

Jste již zákazníkem CWS?
Skrytá pole

Informace o zpracování osobních údajů naleznetezde.

Služby CWS v oblasti praní prádla

Spolehněte se na nás!

Osobní oděvy jsou věcí důvěry a vyžadují spolehlivého partnera. Profesionální péče o prádlo totiž výrazně přispívá k tomu, aby se klienti v domech s pečovatelskou službou a v rehabilitačních zařízeních cítili trochu jako doma.  

Praní prádla a kód DataMatrix

CWS nabízí svým zákazníkům takovou péči o prádlo, aby se příjemně nosilo, a aby praní bylo přizpůsobeno všem uživatelům. Každý jednotlivý kus oblečení ve firmě CWS označujeme kódem DataMatrix. Tím daný kus oděvu jednoznačně přiřadíme jeho uživateli. Díky tomuto kódu dokážeme kdykoliv kus oděvu identifikovat v cyklu, kterým prochází.

Vyzvednutí prádla klientů a vyúčtování

Špinavé prádlo shromažďujeme do pytle. Pytle vyzvedáváme dvakrát týdně. Prádlo vypereme a vrátíme roztříděné podle uživatelů zpět do zařízení. Moderní a profesionální technika praní pozitivně ovlivňuje životnost prádla. Vyúčtování provádíme odděleně dle chemického čištění (samoplátci) a podle nákladů na údržbu.  

Ulehčíme vám práci

Snažíme se být pro naše zákazníky skutečným partnerem. Jistě dbáte na absolutní přesnost, hygienu a kvalitu. Těmto nárokům dokážeme vyhovět díky naší osvědčené logistice a péči o prádlo dle RAL-GZ 992/4

Odborné a kontinuální poradenství

Analyse

Optimalizujte spolu s námi všechny procesy praní prádla. Podpoříme vás díky  kontinuálně poskytovanému poradenství. Využijte výhod, kterými jsou:

  • Transparentní a plánovaný rozpis nákladů.
  • Informační večery, které organizujeme pro rozšíření povědomí o efektivnosti praní.

Naše služby pro vaše klienty podrobně

  • Pravidelné poradenství na místě
  • Pečlivá hygienická péče o prádlo v našich high-tech prádelnách, s certifikátem dle RAL-GZ 992/4
  • Každý kus soukromého oděvu opatříme kódem DataMatrix a tak zajistíme, že se vrátí zpět svému majiteli. Historie praní každého kusu oděvu, kterou máte kdykoliv k dispozici.
  • Transparentnost a hospodárnost našich procesů. 
  • Vyúčtování dle nákladů na údržbu a na chemické čištění pro samoplátce.

Prádlo našich klientů svěřujeme s důvěrou firmě CWS. Protože na našeho partnera se můžeme plně spolehnout.

Dorothea Homann, vedoucí Centra pro seniory Unterföhring
Dorothea Hohmann
Haus Unterfohring