Skupina CWS získala stříbrné hodnocení EcoVadis

Skupina CWS získala stříbrné hodnocení EcoVadis, což ji řadí mezi 15 procent nejlépe hodnocených společností.

Ecovadis Silver

Nezávazné individuální poradenství

Odborné znalosti vašeho oboru

Jste již zákazníkem CWS?
Skrytá pole

Informace o zpracování osobních údajů naleznetezde.

26 Únor 2024 Hygiena

Skupina CWS získala stříbrné hodnocení EcoVadis, čímž se zařadila mezi 15 procent nejlépe hodnocených společností. Celkové skóre se zvýšilo na 70 bodů, což znamená pozitivní posun o +2 body oproti předchozímu roku. Navzdory novým a přísnějším kritériím hodnocení, která EcoVadis od nynějška uplatňuje, se skupině CWS podařilo udržet percentilovou hranici 93. percentilu. V rámci Carbon scorecard skupina dokonce postoupila na druhou nejvyšší úroveň hodnocení "pokročilá úroveň" za řízení emisí uhlíku.

Proces hodnocení EcoVadis se dotazuje na velké množství projektů a jejich stav, který je následně převeden do hodnocení založeného na důkazech s přehlednými hodnotícími tabulkami. Na základě bodového hodnocení, tj. dosaženého konečného skóre, pak organizace přiřazuje svá hodnocení. Identifikuje silné stránky i oblasti, které je třeba v organizaci zlepšit.

Ecovadis Silver

EcoVadis poskytuje platformu, na které se přezkoumávají a vyhodnocují kritéria ESG pro společnosti, a tím se zajišťuje jejich srovnatelnost. ESG označuje environmentální, sociální a podnikové řízení. Hodnocení ESG zkoumá a hodnotí sociální a environmentální odpovědnost podniků. Hodnocení je platné jeden rok a poté musí být znovu posouzeno.