Společnost CWS podporuje rozšiřování obnovitelných zdrojů energie pro vlastní potřebu

Rozšíření obnovitelných zdrojů energie může mít pozitivní dopad na uhlíkovou stopu společnosti. Jednou z iniciativ na snížení emisí CO2 ve společnosti CWS je proto zavedení solární energie.

solar

Nezávazné individuální poradenství

Odborné znalosti vašeho oboru

Jste již zákazníkem CWS?
Skrytá pole

Informace o zpracování osobních údajů naleznetezde.

2 Březen 2023

Velký podíl na emisích skleníkových plynů má odvětví energetiky. Všude tam, kde se fosilní paliva, jako je uhlí, zemní plyn nebo minerální ropa, přeměňují na energii, se uvolňují tzv. emise související s energetikou (oxid uhličitý (CO2) nebo látky znečišťující ovzduší). V současné době společnost CWS nakupuje elektrickou energii ze sítě a pro topné procesy používá zemní plyn. V roce 2021 tak společnost CWS způsobila emise CO2 ve výši 3 421 tun, které vznikly v důsledku výroby nakupované energie.

Rozšíření obnovitelných zdrojů energie může mít naopak pozitivní dopad na bilanci CO2. Jednou z iniciativ ke snížení emisí CO2 ve společnosti je proto zavádění obnovitelných energií, jako je například solární energie. Instalace hybridních solárních panelů může vyrábět elektřinu a zároveň ohřívat vodu. Teprve nedávno byl na střeše budovy CWS v chorvatském Čakovci instalován fotovoltaický systém (viz obrázek). Další fotovoltaické systémy se plánují v Solingenu (Německo), Den Boschi (Nizozemsko) a Glattbruggu (Švýcarsko).

Každé opatření nás posouvá o krok blíže k našemu ambicióznímu klimatickému cíli: do roku 2023 snížit emise o 50 %!