Kalkulovaná ochrana klimatu - studie Circular Advantage

Společnost CWS nabízí služby půjčovny pracovních oděvů již řadu let. Studie Circular Advantage dokazuje: aktivní kruhové hospodářství přispívá k ochraně klimatu.

Ein CWS Service-Mitarbeiter schiebt einen Wagen mit Handtuchrollen zum Lkw.

Nezávazné individuální poradenství

Odborné znalosti vašeho oboru

Jste již zákazníkem CWS?
Skrytá pole

Informace o zpracování osobních údajů naleznetezde.

22 Říjen 2021 Pracovní oděvy

Jak lze prokázat ochranu klimatu? Manažer pro udržitelnost Tobias Steffen se podíval na čísla a společně s kolegy vypracoval vhodný model výpočtu. Jeho výsledky jsou pozoruhodné.

"Nyní to máme v číslech," říká Tobias Steffen a nadšeně ukazuje na obrazovku, na které je tabulka Excelu naplněná daty až po okraj. Tobias Steffen je manažerem udržitelnosti ve společnosti CWS a právě na této pozici má v současné době všechny důvody k dobré náladě. Jeho analýzy totiž dokazují něco, co bylo dříve pouhým pravděpodobným předpokladem: že recyklace pracovních oděvů, která je již mnoho let hlavním prvkem strategie udržitelnosti společnosti CWS, zabraňuje vzniku ještě většího množství skleníkových plynů, než se dříve předpokládalo.

Model služeb společnosti CWS může ušetřit až 76% emisí CO2 ročně.

Tobias může prokázat, že opravou a používáním půjčovaných oděvů z druhé ruky ušetří společnost CWS v průměru 76 % emisí CO2 ročně na každou funkční jednotku. "Na každého pracovníka, kterému v Německu po dobu jednoho roku poskytujeme pracovní oděvy, připadá přibližně 72 kilogramů oxidu uhličitého," vysvětluje. "Tím, že nabízíme naše pracovní oděvy k pronájmu, opravujeme opotřebované nebo rozbité díly nebo je nahrazujeme použitým zbožím, snižujeme tento dopad na klima na 17 kilogramů. Pokud zahrneme i dopravu vozidly CWS, emise CO2 za rok a pracovníka se stále snižují ze 72 na 36 kilogramů. To je pozoruhodné."

 

O studii

Pod názvem "Circular Advantage Study" se Tobias Steffen spolu s několika odborníky z CWS a poradenskou firmou již pustil do vývoje jakési interní klimatické kalkulačky. S jeho pomocí je možné velmi přesně porovnat klimatické účinky, které vznikají při různých způsobech zacházení s pracovními oděvy. Pro účely studie jsou porovnávány lineární a kruhové modely. V lineárním modelu se o oblečení stará každý sám. Praní a drobné opravy probíhají doma, opotřebované kusy se nahrazují novými. V rámci kruhového modelu dostávají pracovní oděvy prostřednictvím půjčovny CWS.

"Podle studie společnosti GfK se 63% uživatelů v Německu stará o své pracovní oblečení samo. Tento případ je tedy pravidlem, nikoli výjimkou." Aby Tobias Steffen a jeho spolupracovníci získali co nejsmysluplnější výsledky, definovali řadu rámcových parametrů. "Podíváme se na množství pracovního oblečení, které pracovník spotřebuje v průběhu roku," vysvětluje. "Zaměřili jsme se přitom na dva aspekty, u nichž lze očekávat největší potenciál úspor: opětovné použití použitého zboží a opravy poškozených oděvů."

"Čím déle oblečení používám, tím méně musím vyrábět nové."

Studie Circular Advantage používá jako základ pro výpočty především průměrné hodnoty opotřebení, oprav a opětovného použití. Za tímto účelem byly vyhodnoceny údaje pro všechny čtyři sbírky na základě celkem přibližně 500 000 mycích cyklů v roce 2019. "S našimi odborníky jsme prošli všechny obvyklé opravy," vysvětluje Jan Ulrich, který se jako vedoucí oddělení Operational Excellence významně podílel na sběru dat. "Dospěli jsme k závěru, že asi 90% našich oprav mohou provádět i soukromé osoby. Z analýz trhu však víme, že jen asi 50 % z nich si své pracovní oděvy skutečně opravuje nebo si je nechává opravit. A u soukromých osob bohužel platí pravidlo, že co se neopraví, skončí v popelnici."

Podobný přístup zaujímá studie i k opětovnému použití: Pro realistický obraz se používá průměrná míra výměny za poslední čtyři roky, vypočtená z milionů opakovaně použitých oděvů. "Prostřednictvím našich zákaznických center nahrazujeme přibližně 26% poškozených nebo opotřebovaných kusů použitým zbožím. Jsou to všechno kousky, které by soukromá osoba jednoduše vyhodila a koupila si nové," říká Tobias Steffen.

"Díky tomu máme jasnou představu o tom, kolik kilogramů oděvů se díky naší službě nemusí znovu vyrábět. Tyto údaje dokládáme vědecky podloženými hodnotami emisí z výroby, abychom mohli všechny údaje přepočítat na CO2."

>>> Přečtěte si celý článek v naší Zprávě o udržitelnosti CWS