Korona virus: Jak je CWS připraveno?

Nový typ korona viru má stále větší dopad na společnost a ekonomiku. Jak dobře je společnost CWS připravena na aktuální vývoj?

CWS Hand Hygiene

Nezávazné individuální poradenství

Odborné znalosti vašeho oboru

Jste již zákazníkem CWS?
Skrytá pole

Informace o zpracování osobních údajů naleznetezde.

6 Březen 2020

Rostoucí poptávka po dezinfekčních prostředcích, přerušení dodavatelských řetězců v mezinárodním obchodu vedou mimo jiné i ke zvýšeným nárokům zákazníků na CWS. Zde jsou odpovědi na nejčastěji kladené dotazy.

Je divize Hygieny CWS připravena na současnou situaci?

CWS je symbolem pro dodržování nejvyšších hygienických standardů. Kromě dodržování hygienických standardů klademe důraz také na mikrobiologickou kvalitu produktů. Společnost poskytuje hygienické prostředky splňující parametry RABC (DIN EN 14065). RABC je zkratka pro systém analýzy rizik a biokontaminace.

Systém RABC je celoevropsky uznávaný systém řízení kvality založený na konceptu HACCP, který se používá hlavně v potravinářském průmyslu. Ve společnosti CWS je systém RABC integrován do stávajícího procesu řízení kvality ISO 9001, tak aby vytvořil jednotné standardy.

Kromě toho přidáváme do všech pracích procesů dezinfekční roztoky. Praní se provádí v prádelnách s certifikací RAL 992/2 s použitím metod praní, které jsou uvedeny v seznamu institutu Roberta Kocha (RKI).

Jak CWS interně reaguje na korona virus, aby ochránil své zaměstnance?

Ve společnosti CWS klademe velký důraz na bezpečnost zaměstnanců. V důsledku toho reagovala CWS okamžitě na šíření korona patogenu a revidovala stávající pandemický plán.

Byla přijata další opatření na ochranu zaměstnanců. To zahrnuje cílené a pravidelné informování všech zaměstnanců, jakož i opatření a poskytnutí hygienických a ochranných prostředků důležitých pro hygienu rukou - například dezinfekční stojany nebo hygienické rukavice.

CWS také stanovila jasná pravidla chování pro zaměstnance s příznaky korona viru. To zmiňuje, že postižená osoba neprodleně telefonicky kontaktuje svého lékaře a pokud vznikne podezření na nakažení, zůstane postižený v domácí karanténě. To platí i při nakažení nebo podezření z nákazy u rodinných příslušníků. 

Všichni zaměstnanci mají možnost v případě krize pracovat z domova za použití notebooků a služebních mobilních telefonů. Dále regulujeme množství služebních cest, kdy se doporučujeme využívat na místo toho platformy Teams nebo Skype.
 

Dokáže CWS uspokojit všechny požadavky zákazníků navzdory rostoucí poptávce?

V rámci pronájmu našich zařízení poskytuje CWS zákazníkům po celé Evropě potřebné hygienické  prostředky prostřednictvím své vlastní distrubuční sítě. S oznámením šíření korona viru počítala společnost s rostoucí poptávkou po našich produktech. Proto jsme se dostatečně předzásobili. Samozřejmě situaci sledujeme a přizpůsobujeme se aktuálnímu vývoji.

Díky naší včasné reakci jsou všechny prádelny v plném provozu a v současné době neexistují žádná omezení na hygienické prostředky jako jsou dávkovače mýdel a ručníků. 

Antibakteriální mýdla a dezinfekční prostředky dodávají výrobci přednostně do nemocnic a dalších vysoce rizikových pracovišť, tak může dojít vzhledem k vysoké poptávce k delším dodacím lhůtám.
 

Jaká další opatření přijala společnost CWS vůči zákazníkům?

Podle WHO je 80 % všech infekčních chorob přenášena rukama. Proto klademe velký důraz na informování našich zaměstnanců o správném mytí a sušení rukou. 

Společnost CWS proto stále více upozorňuje na význam hygieny rukou v rámci prevence. Poskytujeme tipy a rady, jak si správně mýt ruce, a i přes sociální sítě se snažíme tuto osvětu šířit, tak aby oslovila co nejvíce lidí. 

Veškeré informace o správném mytí rukou naleznete i zde: haendehygiene.de