Nový průzkum spokojenosti s poskytovateli služeb

Top nebo propadák - co se zákazníkům líbí?

CWS Workwear Dienstleister-Umfrage

Chcete se dozvědět více? Jsme tu pro Vás.

Jste již zákazníkem CWS?
Skrytá pole

Informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde

15 October 2021 Pracovní oděvy
Co se očekává od poskytovatelů služeb? Jak jsou zákazníci spokojeni - i v evropském srovnání? Společnost CWS Workwear, poskytovatel služeb v oblasti pracovních oděvů, to zjistila v novém reprezentativním průzkumu.

Přehled nejlepších výsledků:

  • Udržitelní poskytovatelé služeb jsou žádaní: V Německu věnuje 69 % respondentů pozornost udržitelnému zaměření poskytovatele.
  • 64 % by rádo podpořilo regionální poskytovatele služeb; to je důležité zejména pro věkovou skupinu 40-49 let.
  • Více než tři čtvrtiny respondentů jsou spokojeny se soukromými a odbornými službami.
  • Ženy jsou s poskytovateli služeb nespokojenější než muži a mladší zákazníci jsou celkově nespokojenější.
  • Největší spokojenost panuje v hotelnictví a gastronomii, v dobré polovině jsou řemeslníci a na konci jsou poskytovatelé telefonních služeb a internetu.

V soukromém životě jsou to často obchodní a zásilkové služby nebo poskytovatelé mobilních telefonů, v pracovním prostředí dodavatelé, agentury nebo tiskárny. Nový průzkum společnosti CWS Workwear ukazuje, jaké služby zákazníci chtějí nyní a v budoucnu a jak jsou spokojeni s jejich poskytovateli. Průzkum byl proveden v Německu, Rakousku, Švýcarsku, Belgii, Nizozemsku a Polsku.

Udržitelnost je důležitá

Téma udržitelnosti hraje významnou roli také v oblasti služeb: podle průzkumu je udržitelná orientace poskytovatelů služeb důležitá pro téměř tři čtvrtiny respondentů (69 %), a to především v soukromém i profesním životě. V evropském srovnání však Německo za ostatními zeměmi zaostává. Toto téma je důležité zejména pro respondenty ve Švýcarsku (86 %) a Polsku (85 %). Pro mladší respondenty do 40 let je udržitelná orientace poskytovatelů služeb důležitější než pro respondenty v ostatních věkových skupinách.

"Udržitelná řešení jsou stále důležitější nejen u výrobků, ale i u služeb. Soukromé přesvědčení ovlivňuje očekávání a preference zákazníků vůči poskytovatelům. Všímáme si toho stále častěji," vysvětluje Juliana Scherrmannová, vedoucí marketingu společnosti CWS Workwear, předního poskytovatele služeb v oblasti pracovních oděvů.

Preferovaní regionální poskytovatelé služeb s osobním poradenstvím

V této souvislosti je pro mnohé důležité také téma regionality: 64 % respondentů by raději podporovalo regionální poskytovatele služeb. V Rakousku je to až 74 %, zatímco v Nizozemsku pouze 46 %. Největší význam přikládá regionálnosti poskytovatele služeb věková skupina 40-49 let, a to 83 %.

 

Velmi žádaná orientace na zákazníka

Silná orientace na zákazníka je pro respondenty důležitá a není vždy vnímána. Více než třetina, konkrétně 40 %, zastává názor, že "zákazník je král" není poskytovateli služeb dodržován, v Rakousku dokonce 44 %. Pozitivně zde vyniká Nizozemsko, kde je s orientací na zákazníka nespokojeno pouze 13 % respondentů.

Každý pátý je často nespokojen s poskytovateli služeb

Očekávání zákazníků nejsou vždy naplněna: Jeden z pěti respondentů dokonce tvrdí, že je s poskytovateli služeb často nespokojen. V evropském srovnání jsou nejnespokojenější Němci s 24 %, nejspokojenější Poláci, kteří jsou pravidelně nespokojeni pouze se 17 %. Nejvíce nespokojeni ze všech věkových skupin jsou lidé ve věku 25-29 let. Ženy (24 %) jsou také častěji nespokojené než muži (18 %).

Nejvyšší spokojenost s hotely a restauracemi v sektorovém srovnání

CWS Service & Catering

V porovnání s ostatními odvětvími služeb je gastronomie a hotelnictví hodnoceno respondenty nejlépe s 90 % spokojeností. S kosmetickými a kadeřnickými službami je spokojeno 88 %. Spokojenost s poskytovateli služeb pro motorová vozidla je v Německu 81 % a v Evropě je průměrná. Mezi jednotlivými zeměmi jsou zřetelné rozdíly: V Nizozemsku je spokojeno až 88 % respondentů, v Polsku pouze 75 %. Řemeslníci dosahují v průměru 80 % spokojenosti napříč zeměmi, v Německu je se svými řemeslníky spokojeno 79 %, v Polsku dokonce 85 %.

Ve všech zemích je čtvrtina respondentů spíše nespokojena s balíkovými službami. Spokojenost v Německu je 69 %. V celkovém žebříčku spokojenosti v odvětvích služeb se na předních místech umístili mobilní operátoři a poskytovatelé internetu se 71 % a poskytovatelé marketingových služeb s 69 % spokojených respondentů, přičemž v Německu oba dosáhli 68 % na stupnici spokojenosti.

K průzkumu

V květnu 2021 provedla společnost SCOPOS jménem společnosti CWS Workwear, předního poskytovatele služeb v oblasti pracovních oděvů, mezinárodní průzkum mezi poskytovateli služeb. V online průzkumu bylo dotazováno 1 026 odborníků ve věku 25 až 60 let v Německu, Rakousku, Švýcarsku, Belgii, Nizozemsku a Polsku. V Německu se zúčastnilo 519 respondentů. Průzkum je reprezentativní podle věku a pohlaví.

Společnost CWS jako poskytovatel udržitelných služeb nabízí komplexní služby pro pracovní oděvy, které zahrnují nejen profesionální praní, ale také pravidelné kontroly, údržbu a dodávku.