Man on sick leave

Nezávazné individuální poradenství

Odborné znalosti vašeho oboru

Jste již zákazníkem CWS?
Skrytá pole

Informace o zpracování osobních údajů naleznetezde.

24 Listopad 2022 Hygiena

Snížení absencí nemusí být obtížné a zároveň může ušetřit spoustu peněz (a stresu). Absence totiž není pro firmy a instituce nic příjemného. Problém se často podceňuje a nehledá se dostatečně účinné řešení, jak absenci snížit.

V první polovině roku 2022 byl v Evropě zaznamenán rekordní počet pracovních neschopností. Hlavním důvodem pracovní neschopnosti byla onemocnění dýchacích cest, jako je chřipka, nachlazení a kovid.

Snížení absencí v dlouhodobém horizontu

Obecně se setkáváme s tím, že při snížení krátkodobé pracovní neschopnosti - po přijetí různých opatření - se následně oslabuje zaměření organizací. Zatímco snižování absencí se skutečně vyplatí až v dlouhodobém horizontu. Kvůli viru corona je nyní ještě důležitější sledovat absenci a přijímat opatření.

Tento článek se skládá z osmi částí, ve kterých odpovídáme na otázky a sdílíme tipy a fakta:

 1. Kolik stojí nemocný zaměstnanec?
 2. Jak moc může být někdo nakažlivý?
 3. Čtyři fakta o hygieně rukou na pracovišti
 4. Jaký význam má mytí a sušení rukou?
 5. Osm faktů o bakteriích na pracovišti
 6. Jak se nakazí ostatní zaměstnanci?
 7. Má čisté pracoviště vliv na absence?
 8. Co je třeba změnit, aby se snížila absence?
Medewerker ziek thuis met kruik

1. Kolik stojí nemocný zaměstnanec?

Nemocný zaměstnanec může zaměstnavatele stát dvojnásobek denní mzdy. Nejenže musí být nadále vyplácena mzda, v závislosti na konkrétních pravidlech v dané zemi, ale peníze stojí i nahrazení zaměstnanců, snížení výroby a poradenství nemocnému zaměstnanci. Rozumný odhad těchto nákladů v Evropě činí přibližně 2,5 % HDP.

Průměrná nemocenská dovolená

Průměrná nemocenská dovolená v Evropě se podle výzkumu Eurofoundu pohybuje mezi 3 a 6 % pracovní doby. V zimě každoročně převažují chřipky, nachlazení a další respirační onemocnění. Již několik let hraje významnou roli také koronavirus. Kolem tohoto ročního období je proto patrná špička v počtu absencí.

Nemoc je samozřejmě pro zaměstnance velmi nepříjemná, ale také jako zaměstnavatel byste ji raději neměli. Každoročně to stojí spoustu peněz a vy samozřejmě dáváte přednost tomu, aby vaši zaměstnanci byli zdraví. Proto je snížení počtu pracovních neschopností důležité.
 

2. Jak nakažlivý může být zaměstnanec?

Význam správné hygieny na pracovišti se podceňuje. Nemocný zaměstnanec zůstává doma. Znamená to však, že nemůže nakazit ostatní zaměstnance? Odpověď na tuto otázku zní: ne. Tento zaměstnanec již mohl nakazit ostatní, protože lidé s chřipkou jsou nakažliví přibližně 6 dní.

Infekčnost před příznaky nemoci

Možnost nákazy ostatních začíná nejméně jeden den předtím, než se objeví příznaky. Dotyčný zaměstnanec pak o sobě neví, že je nemocný, i když je přítomen na pracovišti. Snadno tak může nakazit ostatní zaměstnance. Prevence nákazy je proto nejlepším řešením.

Hygiena rukou je nejúčinnější

Zde je vhodné zdůraznit a zlepšit hygienu rukou. Správná hygiena rukou je nejúčinnějším způsobem prevence chřipky a mnoha dalších onemocnění. Šíření nemocí pomáhá zabránit také dodržování vzdálenosti jeden a půl metru od sebe. Při snižování absencí díky hygieně rukou zvažte používání automatických dávkovačů mýdla nebo dezinfekčních dávkovačů a také instalaci bezdotykových senzorových baterií.

Verkouden vrouw met griep snuit haar neus

3. Čtyři fakta o hygieně rukou v pracovním prostředí

Fakt 1

Pouze 33 % mužů a 64 % žen si po návštěvě toalety myje ruce mýdlem.

Fakt 2

Kontakt z ruky do ruky představuje 80 % všech šířících se nemocí.

Fakt 3

Pokud jsou ruce vlhké (např. nejsou řádně osušené), přenáší se až 1000krát více bakterií.

Fakt 4

Na klávesnici je nejvyšší hustota bakterií na pracovišti: 20 000 na cm2.

Ziekteverzuim verlagen met hygiëne

4. Jaký význam má mytí a sušení rukou při práci?

Personál přichází do styku s bakteriemi a viry po celý den. Začíná to už cestou do práce, například ve veřejné dopravě. Viníky jsou zde však také zábradlí schodišť a kliky dveří. Během pracovního dne zaměstnanci pravidelně navštěvují toalety. Po návštěvě toalety se na rukou nachází přibližně 200 milionů bakterií.

 

Prevence infekce

Pokud si lidé nemyjí ruce, ale dotýkají se nosu, očí nebo úst, bakterie a viry mají možnost dostat se do těla. To může vést k infekci, která má za následek nachlazení, chřipku nebo kovid.

Správné mytí rukou zaměstnanci je důležité, protože pomáhá předcházet infekcím. Škodlivé bakterie se z rukou odstraňují mýdlem. Kromě toho se snižuje možnost křížové kontaminace. Snížení nemocnosti se daří díky snížení reprodukčního faktoru (R). V případě koronaviru je cílem vlády dosáhnout čísla R nižšího než 1.

Nejen mytí rukou mýdlem je důležité, minimálně stejně důležité je i osušení rukou. Správné osušení rukou také výrazně snižuje riziko infekce. Mokrýma rukama se šíří tisíckrát více bakterií než suchýma. rozumné je také zajistit dezinfekční gel u vchodů a východů, ale také například na toaletách.

V posledních letech se výskyt infekčních onemocnění zvýšil o 10 až 15 %.

Woman washing her hands in a public bathrom with a cloth towel dispenser

5. Osm faktů o bakteriích na pracovišti

1. Bakterie mohou na povrchu přežít až 48 hodin.

2. Mytím rukou lze předejít 47 % onemocnění.

3. Počítačová myš obsahuje v průměru 10 000 organismů na centimetr čtvereční. 

4. Pokud je jedna ruka kontaminována bakteriemi, mohou se tyto bakterie přenést na 14 dalších zaměstnanců a 5 nových předmětů.

5. Zaměstnanec kanceláře přijde každý den do styku s více než 10 miliony bakterií.

6. Horkovzdušný vysoušeč rukou má za následek spíše zvýšení počtu bakterií než jejich snížení.

7. Mýdlové pumpičky jsou plné bakterií. Řešením tohoto problému je (bezdotykový) dávkovač.

8. Dávkovač mýdla se senzorem eliminuje potřebu kontaktu mezi předmětem a rukou. To samozřejmě platí i pro senzorovou baterii.

6. Jak se nakazí ostatní zaměstnanci?

Jak již bylo uvedeno, zaměstnanci mohou nakazit ostatní kolegy dříve, než si sami uvědomí, že onemocněli. Důležitá otázka, kterou je třeba zodpovědět v souvislosti se snižováním absencí, zní: Jak se mohou spolupracovníci nakazit?

Přímý kontakt

Jedním ze způsobů, jak se nakazit, je přímý kontakt: kašel, kýchání, mluvení nebo dotyk v těsné blízkosti. Jedná se o přímý přenos bakterií. Tomu lze těžko zabránit, snad jen tím, že se nebudete příliš přibližovat k jiné osobě, když víte, že jste nachlazení, nebo cítíte, že začínáte být nemocní.

Nepřímý kontakt

Přenos bakterií je možný i nepřímo. K tomu dochází prostřednictvím různých předmětů, kterých se během dne dotknete. Příklady nepřímých zdrojů kontaminace na pracovišti jsou např:

 • Knoflíky vodovodních baterií
 • Kliky dveří
 • Klávesnice a myš
 • Kávovar
 • Tlačítka ve výtazích
 • Zábradlí na schodech

Tyto předměty se během pracovního dne pravidelně používají a dotýkají. V mnoha případech se ruce poté neumývají, a bakterie se tak snadno šíří. To platí i v případě, že jste sami kýchli nebo zakašlali. Nejlepší je si před dalším dotykem předmětů okamžitě umýt ruce mýdlem nebo je vydezinfikovat.

Händehygiene Händewaschen

7. Má čisté pracoviště vliv na absence?

Americký výzkum ukazuje, že zaměstnanci mohou onemocnět z bakterií na myši, klávesnici a telefonu. Tato studie, která sledovala 1 600 zaměstnanců, se zaměřila na hygienu na pracovišti. Zaměstnanci byli mimo jiné seznámeni s riziky bakterií a jejich vlivem na zdraví. Kromě toho došlo ke zlepšení úklidu.

Výsledky výzkumu
Ve všech měřených oblastech se úroveň znečištění snížila o 33 % a počet absencí u 1 600 zaměstnanců se snížil o více než 13 %.

Čisté pracoviště a zvýšené povědomí zaměstnanců o hygieně má pozitivní vliv na absenci.

8. Co je třeba změnit, aby se snížila absence?

Několikrát bylo prokázáno, že hygiena v kanceláři zaostává za hygienou ve zdravotnictví a potravinářství. Je samozřejmé, že v těchto odvětvích je hygieně věnována větší pozornost, ale ve skutečnosti by tomu tak mělo být i v kanceláři. Začít zlepšovat základní hygienu je dobrý první krok. Pomůže to snížit absenci.

Zlepšete základní hygienu

Mezi tyto činnosti patří včasná výměna odpadkových košů, vysávání a vytírání místností. Ve většině případů se o to již postará profesionální úklidová služba. Pokud se však podíváme na udržování hygienické čistoty klávesnic, myší a telefonů v kancelářích, jsou zpravidla čištěny jen zřídka. V důsledku toho na nich zůstává mnoho bakterií.

Výzkumy ukazují, že na klávesnici je v průměru více bakterií než na záchodovém prkénku. Záchod se čistí pravidelně, ale proč ne klávesnice? Pouhé rychlé otření nestačí. Zajistěte přítomnost vhodných hygienických prostředků a povzbuzujte zaměstnance, aby tyto typy předmětů na svých stolech pravidelně čistili. 

Flexibilní pracoviště

Pokud je k dispozici flexibilní pracoviště, měl by ho zaměstnanec, který ho použil, zanechat čisté. Je také lepší na pracovišti nejíst a rozhodně ne nad klávesnicí, kde zůstávají drobky, které se obtížně odstraňují.

Hygiëne flexibele werkplek

Vytváření povědomí

Problém spočívá především v tom, že zaměstnanci nevěnují dostatečnou pozornost hygieně. Mnoho lidí ví o rizicích bakterií a virů, ale podvědomě s tím dělají jen málo. Je třeba vytvořit povědomí a případně změnit chování. To může zahrnovat interní distribuci informací o významu hygieny a opatřeních na její podporu.

Míra absencí souvisí s povědomím zaměstnanců o důležitosti správné hygieny. Je proto vhodné zlepšit a podporovat hygienu, ale zejména informovanost (například prostřednictvím sad nástrojů), což povede ke snížení absencí.

Aktivní přístup

Pro zaměstnavatele je důležité, aby ke snižování absencí přistupoval aktivně. Neměl by si myslet, že není co měnit. A myšlenka, že pokud dojde k absenci zaměstnanců, ostatní zaměstnanci by měli jen více a usilovněji pracovat, samozřejmě není řešením. Požádejte například zaměstnance, aby se dobrovolně nechali očkovat proti chřipkovému viru a nechali si proplatit náklady.

Existuje také spousta dalších opatření, která jsou zcela jednoduchá a mají pozitivní dopad na snížení absencí. Zvláště důležité je, aby si zaměstnanci více uvědomovali hygienu na pracovišti se zaměřením na hygienu rukou. Zároveň by měly být k dispozici dostatečné prostředky, jako je dezinfekční gel, mýdlo a ručníky na osušení rukou.

V konečném důsledku tak lze ušetřit miliony eur. Zvýšení hygieny s sebou nese i určitou cenu, ale tyto náklady jsou mnohonásobně nižší.

Griepprik

Závěr snižování nemocenské dovolené

Mnoho oblastí pro zlepšení

Můžeme konstatovat, že v oblasti hygieny na pracovištích, a zejména v kancelářích, je co zlepšovat. S vyšším povědomím o hygieně se snižuje absentérství. V důsledku toho vznikají zaměstnavatelům výrazně nižší náklady.

Při správné aplikaci tipů uvedených v tomto článku je poměrně snadné podniknout konkrétní kroky a dosáhnout cíle, kterým je snížení absencí.

Verminderen ziekteverzuim

Rádi vám pomůžeme, požádejte o bezplatnou konzultaci:

Děkujeme za Vaše dotazy a podněty. Rádi bychom Vaši poptávku zpracovali co nejlépe a proto Vás prosíme o co nejpřesnější vyplnění formuláře.

Left
Vpravo
Skrytá pole

Informace o ochraně osobních údajů najdete na tomto odkazu.