CWS Keyvisual Corporate Postit Cycle

Chcete se dozvědět více? Jsme tu pro Vás.

Jste již zákazníkem CWS?
Skrytá pole

Informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.

Tomorrow, now.

Udržitelnost je nedílnou součástí obchodního modelu naší společnosti. S udržitelnými produkty a službami chceme přispívat ke zdravější a udržitelnější budoucnosti. Přečtěte si více nebo si stáhněte náš report o udržitelnosti.

Koncern CWS získal zlatou medaili EcoVadis

Koncern CWS získal zlato v rámci hodnocení EcoVadis a patří tak k 5 procentům firem srovnatelné velikosti a oboru. Ve srovnání s loňským rokem se koncern CWS posunul ze stříbrné na zlatou medaili. . 

EcoVadis Gold 2022

EcoVadis poskytuje platformu, pomocí které jsou prověřována a hodnocena kritéria ESG pro firmy. Tato kritéria rovněž umožňují porovnávání firem. ESG znamená Enviromental Social Governance, česky: Ekologie, společenská odpovědnost a vedení firmy. V rámci prověřování ESG je prověřována a hodnocena společenská a ekologická odpovědnost.

Zpráva o udržitelnosti koncernu CSW 2021/22

CWS Nachhaltigkeitsbericht 2021/22

Přečtěte si naši zprávu o udržitelnosti, abyste se dozvěděli, co již dnes děláme pro zdravější a bezpečnější budoucnost, jak je našim pracovním oděvům vdechován nový život na přehlídkovém mole a jak si CSW vede v prvním kompletním posuzování firemní uhlíkové stopy. ​ ​

Jednoduše klikněte, abyste si mohli prolistovat nebo stáhnout PDF. 

Pro budoucí generace – zítřek začíná již dnes

V CWS jednáme s ohledem na budoucí generace. Jako součást iniciativy naší mateřské společnosti Haniel přispíváme naším cirkulárním obchodním modelem ke zdravější a bezpečné budoucnosti. 

V CWS přenášíme zaměření na přínos pro budoucí generace do naší komplexní strategie udržitelnosti Think Circular a vytváříme hodnoty pro příští generace tím, že hospodářským úspěchem navazujeme na jednání zaměřené na hodnoty. Udržitelnost a ziskovost pro nás úzce souvisí. Hospodaříme s ohledem na budoucí generace.

Pro zdravější a bezpečnou budoucnost. Ode dneška. 

Enkelfaehig Label

 

 

 

 

 

 

Naše strategie udržitelnosti

Udržitelné produkty

Naše udržitelné produkty by měly do roku 2025 tvořit více než 90 procent našeho nového obchodu. Do roku 2025 by navíc mělo 100 % našich dodavatelů z rizikových zemí projít auditem.

Dekarbonizace našeho obchodu

Do roku 2030 se v rámci naší logistiky a v našich prádelnách budeme snažit o snížení emisí CO2 o 50 %.

Uzavření koloběhů

Naše produkty jsou součástí servisního koloběhu a po skončení jejich fáze používání je nadále smysluplně používáme.

Udržitelný dodavatelský řetězec

Naši ekologickou a společenskou stopu zmenšujeme ve všech našich procesech.

Pracovní prostředí: Best in Class

Zdraví našich zaměstnankyň a zaměstnanců má pro nás spolu s profesní podporou a inkluzí všech talentovaných a perspektivních lidí nejvyšší prioritu.

Udržitelnost v portfoliu produktů

recyclingsymbol-wear2wear-sustainability-cws-d-ret.jpg


Jako poskytovatel služeb se pokoušíme nabízet produkty s co možná nejdelším životním cyklem. Obzvlášť důležité jsou tedy dlouhá životnost a udržitelné uspořádání našeho portfolia. Pomocí hodnocení přínosu pro budoucí generace testujeme naše výrobky, abychom vyhodnotili a stanovili míru jejich udržitelnosti.​


V CWS si chceme být jisti, že se naše portfolio produktů a služeb shoduje s naší snahou o udržitelnost: Chceme vytvořit skutečně obsáhlou udržitelnou nabídku, která přispěje ke zdravější a bezpečné budoucnosti. ​

Opatřením, které nás ještě blíže posune k tomuto cíli, je hodnocení přínosu pro budoucí generace. Od rohože pro zachycování nečistot přes kalhoty s náprsenkou až po dávkovač mýdla prověřujeme naše produkty během jejich celého životního cyklu z hlediska biodiverzity, klimatických změn, oběhového hospodářství, inovací, zdraví a bezpečnosti a také rentability. Tato kritéria nám také umožňují hodnotit produkty podle jejich přínosu pro budoucí generace – to je vůdčí princip naší mateřské společnosti Haniel. A je to princip, který bereme obzvlášť vážně: Podle velmi přísné koncepce koncernu CWS zaměřené na přínos pro budoucí generace jsou jako udržitelné hodnoceny pouze takové produkty, které dosáhnou hodnocení 3,5 nebo vyšší, což přesahuje předepsané skóre 3 společnosti Haniel. ​

Enkelfaehig rating
Enkelfaehig rating 2

 

 

 

 

 


​Dosud jsme provedli hodnocení více než 90 procent našeho portfolia hygienických produktů a pracovních oděvů a výsledky využíváme k tomu, abychom v budoucnosti vyvíjeli ještě více udržitelných produktů. Naši zákazníci a partneři si tak mohou být jisti, že našimi rozhodnutími také přispíváme k lepší budoucnosti.  ​

Chcete vědět více?

Zde se dozvíte další zajímavosti a více o našem přístupu k důležitým tématům současnosti.

Pestřejší a lepší: rozmanitost a inkluze v CWS

O rozmanitosti a integraci se ve společnosti intenzivně diskutuje. Společnost CWS také aktivně pracuje na posílení rozmanitosti v rámci společnosti. Poté, co společnost CWS zařadila téma diverzity a inkluze do interní agendy managementu, učinila již další logický krok: CWS podepsala "Chartu diverzity" v Německu. Všechny ostatní organizace v jednotlivých zemích budou následovat. Jedná se o oficiální závazek společnosti CWS důsledně podporovat rozmanitost a inkluzi v celé společnosti.

"Chceme vytvořit pracovní prostředí, ve kterém si budeme vážit každého člověka bez ohledu na jeho pohlaví, věk, národnost, náboženství, postižení nebo sexuální orientaci a kde bude moci naplno využít svých schopností. Jsem přesvědčen, že rozmanitost je dobrou půdou pro inovace a špičkovou výkonnost," říká Jürgen Höfling, generální ředitel skupiny CWS.

Tento proces řídí Rada pro diverzitu a inkluzi - CWS chápe diverzitu jako integraci různých perspektiv, tj. napříč všemi aspekty diverzity. Nejde o kvóty nebo pravidla, ale spíše o ocenění každého individuálního pohledu.

Analýza klimatu dokazuje: Pronájem pracovních oděvů snižuje emise CO2

Pracovní oděvy v půjčovně přispívají k ochraně klimatu prostřednictvím aktivního oběhového hospodářství - to je výsledek studie Circular Advantage, kterou skupina CWS provedla společně s poradenskou firmou Sustainable thinking v roce 2020. Služba pronájmu snižuje emise skleníkových plynů v průměru přibližně o 50 % (včetně dopravy).

Společná ochrana našich hodnot: Linka pomoci CWS pro dodržování předpisů

Pomocná linka CWS Compliance HelpLine umožňuje dodavatelům a zákazníkům důvěrně nahlásit nesrovnalosti a neetické chování, jakož i porušení předpisů.

Více informací (v německém jazyce) najdete zde.

Environmentální certifikáty

ISO 14001

Management životního prostředí
Umweltmanagementsystem

EU Ecolabel

Evropská ekoznačka
EcoLabel

Blauer Engel

Ekoznačka
Blauer Engel  Umweltzeichen

Fairtrade

Fairtrade ocenění
Fairtrade  Siegel für Fairen Handel

Nabízíme komplexní řešení

Budova CWS

Pracovní oděvy, hygiena nebo rohože: CWS kombinuje širokou škálu služeb, seznamte se se všemi našemi divizemi.