CWS Keyvisual Corporate Postit Cycle

Nezávazné individuální poradenství

Odborné znalosti vašeho oboru

Jste již zákazníkem CWS?
Skrytá pole

Informace o zpracování osobních údajů naleznetezde.

Change, together.

Změnu můžeme prosadit pouze společně. CWS chce trvale zlepšovat svou podporu čisté a udržitelné budoucnosti.

V naší Zprávě o udržitelnosti 2022/23 se dozvíte, čeho jsme již dosáhli a co máme ještě v plánu.

Der neue CWS Nachhaltigkeitsbericht 2022/2023

Zpráva o udržitelnosti CWS 2022/2023

Change, together.

Pro CWS je udržitelnost vizí budoucnosti, obchodním modelem a motivací pro odpovědné jednání. K dosažení tohoto cíle se společnost zaměřuje především na udržitelné výrobky a dekarbonizaci. Přečtěte si novou Zprávu o udržitelnosti popisující naše aktivity v oblasti Hygiene, Workwear, Cleanrooms a Fire Safety.

 

Zde si můžete stáhnout zprávu o udržitelnosti

Left
Right

Meine Einwilligungen kann ich jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen, ohne dass dadurch besondere Kosten entstehen (bspw. können Sie per E Mail an widerruf-de@cws.com widerrufen). Für die Verarbeitung meiner Daten gelten die folgenden Datenschutzhinweise.

Žijeme v kruhu

Jak vypadá oběhové hospodářství v CWS a co pro nás cirkularita znamená? Zjistěte to v našem klipu Think Circular.

Koncern CWS získal zlatou medaili EcoVadis

Koncern CWS získal zlato v rámci hodnocení EcoVadis a patří tak k 5 procentům firem srovnatelné velikosti a oboru. Ve srovnání s loňským rokem se koncern CWS posunul ze stříbrné na zlatou medaili. . 

EcoVadis Gold 2022

EcoVadis poskytuje platformu, pomocí které jsou prověřována a hodnocena kritéria ESG pro firmy. Tato kritéria rovněž umožňují porovnávání firem. ESG znamená Enviromental Social Governance, česky: Ekologie, společenská odpovědnost a vedení firmy. V rámci prověřování ESG je prověřována a hodnocena společenská a ekologická odpovědnost.

Pro budoucí generace – zítřek začíná již dnes

V CWS jednáme s ohledem na budoucí generace. Jako součást iniciativy naší mateřské společnosti Haniel přispíváme naším cirkulárním obchodním modelem ke zdravější a bezpečné budoucnosti. 

V CWS přenášíme zaměření na přínos pro budoucí generace do naší komplexní strategie udržitelnosti Think Circular a vytváříme hodnoty pro příští generace tím, že hospodářským úspěchem navazujeme na jednání zaměřené na hodnoty. Udržitelnost a ziskovost pro nás úzce souvisí. Hospodaříme s ohledem na budoucí generace.

Pro zdravější a bezpečnou budoucnost. Ode dneška. 

Enkelfaehig Label

 

 

 

 

 

 

Naše strategie udržitelnosti

Udržitelné produkty

Naše udržitelné produkty by měly do roku 2025 tvořit více než 90 procent našeho nového obchodu. Do roku 2025 by navíc mělo 100 % našich dodavatelů z rizikových zemí projít auditem.

Dekarbonizace našeho obchodu

Do roku 2030 se v rámci naší logistiky a v našich prádelnách budeme snažit o snížení emisí CO2 o 50 %.

Uzavření koloběhů

Naše produkty jsou součástí servisního koloběhu a po skončení jejich fáze používání je nadále smysluplně používáme.

Udržitelný dodavatelský řetězec

Naši ekologickou a společenskou stopu zmenšujeme ve všech našich procesech.

Pracovní prostředí: Best in Class

Zdraví našich zaměstnankyň a zaměstnanců má pro nás spolu s profesní podporou a inkluzí všech talentovaných a perspektivních lidí nejvyšší prioritu.

Udržitelnost v portfoliu produktů

recyclingsymbol-wear2wear-sustainability-cws-d-ret.jpg


Jako poskytovatel služeb se pokoušíme nabízet produkty s co možná nejdelším životním cyklem. Obzvlášť důležité jsou tedy dlouhá životnost a udržitelné uspořádání našeho portfolia. Pomocí hodnocení přínosu pro budoucí generace testujeme naše výrobky, abychom vyhodnotili a stanovili míru jejich udržitelnosti.​


V CWS si chceme být jisti, že se naše portfolio produktů a služeb shoduje s naší snahou o udržitelnost: Chceme vytvořit skutečně obsáhlou udržitelnou nabídku, která přispěje ke zdravější a bezpečné budoucnosti. ​

Opatřením, které nás ještě blíže posune k tomuto cíli, je hodnocení přínosu pro budoucí generace. Od rohože pro zachycování nečistot přes kalhoty s náprsenkou až po dávkovač mýdla prověřujeme naše produkty během jejich celého životního cyklu z hlediska biodiverzity, klimatických změn, oběhového hospodářství, inovací, zdraví a bezpečnosti a také rentability. Tato kritéria nám také umožňují hodnotit produkty podle jejich přínosu pro budoucí generace – to je vůdčí princip naší mateřské společnosti Haniel. A je to princip, který bereme obzvlášť vážně: Podle velmi přísné koncepce koncernu CWS zaměřené na přínos pro budoucí generace jsou jako udržitelné hodnoceny pouze takové produkty, které dosáhnou hodnocení 3,5 nebo vyšší, což přesahuje předepsané skóre 3 společnosti Haniel. ​

Aspekty udržitelnosti


 

 

 

Dosud jsme provedli hodnocení více než 90 procent našeho portfolia hygienických produktů a pracovních oděvů a výsledky využíváme k tomu, abychom v budoucnosti vyvíjeli ještě více udržitelných produktů. Naši zákazníci a partneři si tak mohou být jisti, že našimi rozhodnutími také přispíváme k lepší budoucnosti.  ​

Chcete vědět více?

Zde se dozvíte další zajímavosti a více o našem přístupu k důležitým tématům současnosti.

Pestřejší a lepší: rozmanitost a inkluze v CWS

O rozmanitosti a integraci se ve společnosti intenzivně diskutuje. Společnost CWS také aktivně pracuje na posílení rozmanitosti v rámci společnosti. Poté, co společnost CWS zařadila téma diverzity a inkluze do interní agendy managementu, učinila již další logický krok: CWS podepsala "Chartu diverzity" v Německu. Všechny ostatní organizace v jednotlivých zemích budou následovat. Jedná se o oficiální závazek společnosti CWS důsledně podporovat rozmanitost a inkluzi v celé společnosti.

"Chceme vytvořit pracovní prostředí, ve kterém si budeme vážit každého člověka bez ohledu na jeho pohlaví, věk, národnost, náboženství, postižení nebo sexuální orientaci a kde bude moci naplno využít svých schopností. Jsem přesvědčen, že rozmanitost je dobrou půdou pro inovace a špičkovou výkonnost," říká Jürgen Höfling, generální ředitel skupiny CWS.

Tento proces řídí Rada pro diverzitu a inkluzi - CWS chápe diverzitu jako integraci různých perspektiv, tj. napříč všemi aspekty diverzity. Nejde o kvóty nebo pravidla, ale spíše o ocenění každého individuálního pohledu.

Analýza klimatu dokazuje: Pronájem pracovních oděvů snižuje emise CO2

Pracovní oděvy v půjčovně přispívají k ochraně klimatu prostřednictvím aktivního oběhového hospodářství - to je výsledek studie Circular Advantage, kterou skupina CWS provedla společně s poradenskou firmou Sustainable thinking v roce 2020. Služba pronájmu snižuje emise skleníkových plynů v průměru přibližně o 50 % (včetně dopravy).

Společná ochrana našich hodnot: Linka pomoci CWS pro dodržování předpisů

Pomocná linka CWS Compliance HelpLine umožňuje dodavatelům a zákazníkům důvěrně nahlásit nesrovnalosti a neetické chování, jakož i porušení předpisů.

Více informací (v německém jazyce) najdete zde.

Environmentální certifikáty

ISO 14001

Management životního prostředí
Umweltmanagementsystem

EU Ecolabel

Evropská ekoznačka
EcoLabel

Blauer Engel

Ekoznačka
Blauer Engel Umweltzeichen

Fairtrade

Fairtrade ocenění
Fairtrade Siegel für Fairen Handel

Nabízíme komplexní řešení

CWS Budova

Pracovní oděvy, hygiena nebo rohože: CWS kombinuje širokou škálu služeb, seznamte se se všemi našemi divizemi.