CWS Corporate Sustainability 3 Pillars

Udržitelnost

Přemýšlíme v cyklech

Naše služba pronájmu je založena na konceptu opětovného použití pracovních oděvů. Snažíme se tak být šetrní k životnímu prostředí a jít cestou trvale udržitelného rozvoje. Přitom všem však neopomíjíme zachování velmi vysoké kvality našich produktů a služeb.

Náš servisní cyklus

CWS Service Cycle

1. Převzetí a odvoz - naši řidiči vyzvedávají pronajaté oděvy od našich zákazníků v pravidelných intervalech a převáží je do našich prádelen

2. Třídění - v prádelnách jsou oděvy tříděny do různých mycích cyklů, takže každý oděv dostane přesně ten typ čištění, který je potřeba

3. Praní a sušení - s praním máme bohaté zkušenosti, v našich prádelnách vypereme kolem 200 milionů kg textilu ročně

4. Kontrola - kvalita oděvů a praní je pod neustálou kontrolou našich zaměstnanců během celého servisního cyklu

5. Oprava nebo výměna v případě potřeby - na oděvech provádíme opravy opotřebených částí, pokud není oprava možná je oděv vyměněn

6. Doručení zákazníkovi - na závěr celého procesu přepraví naši řidiči čerstvě vyprané, vysušené a zkontrolované oděvy zpět k zákazníkovi