Zásady ochrany osobních údajů

Informace o zpracování dat

Oč se jedná?

Jedná se o Vaše osobní údaje a informace o tom, jak je zpracováváme v souvislosti s používáním našich webových stránek a využíváním zvláštních forem použití.

Osobní údaje jsou veškeré informace, týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby, tj. údaje, vztahující se přímo na Vás osobně, např. jméno, adresa, e-mailová adresa, chování uživatele atd. Zpracování je jakýkoli proces nebo řada procesů prováděných pomocí automatizovaných procesů nebo bez nich ve spojení s osobními údaji, jako je jejich shromažďování, organizace, uspořádání, ukládání, přizpůsobení nebo změna, přebírání, dotazování, použití, zveřejnění přenosem, distribuce nebo jakákoli jiná forma poskytování, srovnání, omezení, výmaz nebo zničení.

V následujících kapitolách:

 1.   Jméno a adresa odpovědného subjektu
 2.   Kontaktní údaje osoby, pověřené ochranou údajů
 3.   Obecné informace o ochraně údajů
 4.   Poskytování webové stránky a vytváření souborů protokolu (Logfiles)
 5.   Použití „vlastních“ souborů cookies
 6.   Nástroje pro analýzu webových stránek
 7.   Newsletter
 8.   Kontaktní formulář a e-mailový kontakt
 9.   Portály
 10.   Integrace videí YouTube
 11.   Integrace Google-Maps
 12.   Integrace Google Fonts
 13.   Prezence online v sociálních médiích
 14.   Práva subjektu údajů

a v souvisejících odstavcích Vás chceme podrobněji informovat o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich právech jako subjektu údajů:

 1. Jméno a adresa odpovědného subjektu

Odpovědným subjektem ve smyslu Obecného nařízení o ochraně údajů (dále jen jako „GDPR/ONOOÚ“) a jiných národních zákonů o ochraně údajů členských států
a dalších právních ustanovení pro ochranu údajů je společnost

CWS International GmbH

Franz-Haniel-Platz 1b

D-47119 Duisburg

Germany/Německo

Telefonní číslo: +49 6103 309-0

E-mail: info@cws.com

Webová stránka: https://www.cws.com

 1. Kontaktní údaje osoby, pověřené ochranou údajů

Osobu, pověřenou ochranou údajů odpovědného subjektu lze zastihnout následujícím způsobem:

CWS International GmbH

Datenschutzbeauftragter

Franz-Haniel-Platz 1b

D-47119 Duisburg

Germany/Německo

Telefonní číslo:+49 6103 309-0

E-mail: datenschutzbeauftragter@cws.com

 1. Obecné informace o ochraně údajů
 1. Rozsah zpracování osobních údajů

Osobní údaje našich uživatelů zpracováváme pouze v případě, pokud je to nezbytné pro poskytování funkční webové stránky a našeho obsahu a služeb. Osobní údaje našich uživatelů se zpracovávají pravidelně pouze se souhlasem uživatele. Výjimka platí pouze v případech, kdy nelze získat předchozí souhlas
na základě skutečných důvodů a zpracování údajů je povoleno zákonem.

 1. Právní základ pro zpracování osobních údajů
 1. Pokud získáme souhlas dotyčného subjektu se zpracováním osobních údajů, je právním základem čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR/ONOOÚ.
 1. Při zpracování osobních údajů, které jsou nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, je právním základem čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR/ONOOÚ. To platí také pro procesy zpracování, které jsou nezbytné
  k provedení předsmluvních opatření.
 1. Pokud je zpracování osobních údajů nezbytné pro splnění zákonné povinnosti, které podléhá naše společnost, je právním základem čl. 6 odst. 1 písm. c GDPR/ONOOÚ.
 1. V případě, že životně zásadní zájmy subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby vyžadují zpracování osobních údajů, je právním základem čl. 6 odst. 1 písm. d GDPR/ONOOÚ.
 1. Je-li zpracování nezbytné k ochraně oprávněných zájmů naší společnosti nebo třetí strany a zájmy, základní práva a svobody subjektu údajů nepřeváží nad předchozím zájmem, tak je právním základem pro zpracování čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR/ONOOÚ.
 1. Vymazání a doba uložení údajů

Jakmile již nebude účel uchovávání osobních údajů potřebný, se osobní údaje subjektu  vymažou nebo zablokují. Osobní údaje lze navíc uložit tehdy, pokud to evropský nebo vnitrostátní zákonodárce stanovil v předpisech, zákonech nebo jiných předpisech EU, kterým podléhá odpovědný subjekt. Osobní údaje se rovněž zablokují nebo vymažou, pokud vyprší doba jejich uložení stanovená uvedenými normami, ledaže by bylo nutné další uchovávání údajů pro uzavření nebo plnění smlouvy.

 1. Poskytování webové stránky a vytváření souborů protokolů (Logfiles)
 1. Popis a rozsah zpracování údajů

Při každém vyvolání našich internetových stránek náš systém automaticky zaznamenává údaje a informace z počítačového systému přistupujícího počítače.

Přitom se shromažďují následující údaje:

 • informace o typu prohlížeče a použité verzi
 • operační systém uživatele
 • poskytovatel internetových služeb uživatele
 • IP adresa uživatele
 • datum a čas přístupu
 • webové stránky, ze kterých systém uživatele přichází na naši webovou stránku
 • webové stránky, které jsou přístupné systémem uživatele prostřednictvím naší webové stránky

Údaje se také uloží v souborech protokolů tzv. Logfiles našeho systému. Tyto údaje se neuloží společně s dalšími osobními údaji uživatele.

 1. Právní základ pro zpracování údajů

Právním základem pro dočasné uložení údajů a souborů protokolů je čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR/ONOOÚ.

 1. Účel zpracování údajů

Dočasné uložení IP adresy systémem je nezbytné k umožnění doručení webové stránky do počítače uživatele. Za tímto účelem musí IP adresa uživatele zůstat uložena po celou dobu relace.

Soubory protokolu (Logfiles) se uloží k zajištění funkčnosti webové stránky. Navíc údaje také využíváme k optimalizaci webových stránek a zajištění bezpečnosti našich systémů informačních technologií. V této souvislosti nedojde k vyhodnocení údajů pro marketingové účely.

Za tímto účelem spočívá také náš legitimní zájem na zpracování údajů podle čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR/ONOOÚ.

 1. Doba uchovávání údajů

Údaje se vymažou, jakmile již nejsou nutné k dosažení účelu, pro který byly shromážděny. V případě shromažďování údajů pro poskytování webové stránky se jedná o případ, kdy příslušná relace skončila.

Pokud jsou údaje uložené v souborech protokolu (Logfiles), stane se tak nejpozději po sedmi dnech. Je však možné uložení údajů, přesahující tuto lhůtu. V tomto případě se IP adresy uživatelů vymažou nebo zcizí, takže již není možné přiřadit klienta, vyvolajícího webové stránky.

 1. Možnost podání odvolání a odstranění údajů

Shromažďování údajů pro poskytování webové stránky a uchovávání údajů
v souborech protokolů (Logfiles) je naprosto nezbytné pro provoz internetové stránky. Uživatel tedy nemá možnost odvolání.

 1. Použití „vlastních“ Cookies
 1. Popis a rozsah zpracování údajů

Naše webové stránky používají cookies. Cookies jsou textové soubory, které se uloží v internetovém prohlížeči resp. internetovém prohlížeči v počítačovém systému uživatele. Pokud uživatel vyvolá webovou stránku, může se soubor cookie uložit v operačním systému uživatele. Tento soubor cookie obsahuje charakteristický řetězec znaků, který umožňuje jasnou identifikaci prohlížeče při opětovném vyvolání webové stránky.

Při tom používáme následující typy cookies, jejichž rozsah a funkce jsou vysvětleny níže:

 • technicky nezbytné soubory cookie
 • technicky nepotřebné soubory cookie (cookies pro analýzu)
 1. Technicky nezbytné cookies

Tyto cookies používáme, aby naše webové stránky byly uživatelsky přívětivější. Některé prvky našich webových stránek vyžadují, aby vyvolávající prohlížeč mohl být identifikován i po změně stránky.

Do těchto cookies se uloží a přenesou následující údaje:

 • zobrazení informačních textů o cookies (cookie_consent, cookie_notification_reload_count)
 • podpora JavaScriptu (has_js)
 • caching, např. seznamů sledovaných položek (Drupal.session_cache.sid)
 • produkty uložené v seznamu sledovaných položek (Drupal.visitor.result, product_overview_href)
 1. Technicky nepotřebné soubory cookie (cookies pro analýzu)

Na našich webových stránkách také používáme cookies, které umožňují analýzu Vašeho chování při surfování.

Tímto způsobem lze přenášet následující údaje:

 • zadané hledané výrazy
 • četnost zobrazení stránky
 • využití funkcí webových stránek

Tímto způsobem shromážděné uživatelské údaje jsou pseudonymizovány pomocí technických opatření. Proto již není možné přiřadit údaje přístupovému uživateli. Údaje se neuloží společně s dalšími osobními údaji uživatelů.

V případě vyvolání našich webových stránek informační banner informuje uživatele o použití cookies pro účely analýzy a odkazuje je na tyto informace o ochraně údajů. V této souvislosti se také zobrazí upozornění, jak lze v nastavení prohlížeče zabránit ukládání cookies.

 1. Právní základ pro zpracování údajů

Právním základem pro zpracování osobních udajů za použití cookie je čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR/ONOOÚ.

 1. Účel zpracování údajů
 1. Pro technicky nezbytné soubory cookie

Účelem používání technicky nezbytných souborů cookie je zjednodušení používání webových stránek pro uživatele. Některé funkce našich webových stránek nelze nabízet bez použití cookie. K tomu je nutné, aby byl prohlížeč rozpoznán i po změně stránky.

Tyto cookies jsou vyžadovány pro následující aplikace:

 • převzetí nastavení jazyka
 • nákupní košík
 • zapamatování hledaných výrazů
 • opětovné rozpoznání uživatelů
 1. Pro technicky nepotřebné soubory cookie

Analytické soubory cookie se používají za účelem zlepšení kvality našich webových stránek a jejich obsahu. Prostřednictvím analýzy souborů cookie se dozvíme, jak je webová stránka používána a můžeme tak průběžně optimalizovat naši nabídku.

 • Google Analytics (_ga, _gid, _gat)

Za tímto účelem spočívá také náš legitimní zájem na zpracování údajů podle čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR/ONOOÚ.

 1. Doba uchovávání údajů, možnost podání odvolání a odstranění údajů

Soubory cookie se uloží ve Vašem počítači a odtud jsou přenášeny na naší webovou stránku. Proto jako uživatel tedy máte plnou kontrolu nad používáním souborů cookie. Jestliže se u použitých cookies jedná o tzv. přechodné cookies, odstraní se tyto po odhlášení nebo zavření prohlížeče. Trvalé soubory cookie se automaticky odstraní z Vašeho počítače po uplynutí zadané doby, která se může lišit v závislosti na souboru cookie. Změnou nastavení ve Vašem internetovém prohlížeči můžete deaktivovat nebo omezit přenos cookies. Soubory cookie, které již byly uloženy, lze také kdykoli smazat. Jak již bylo popsáno, smazání může proběhnout také automaticky. Pokud se cookies deaktivují pro naši webovou stránku, pak nemusí být možné, plně využívat všechny funkce webové stránky.

 1. Nástroje pro analýzu webových stránek

Na našich webových stránkách jsou použity následující nástroje pro analýzu:

 1. Google Analytics

Používáme Google Analytics, webovou analytickou službu společnosti Google Inc. Evropské sídlo je Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland/Irsko. Podmínky použití jsou k dispozici na adrese https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/cz/, přehled k ochraně údajů je
k dispozici na adrese https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=cs a Prohlášení o ochraně údajů je k dispozici na adrese https://policies.google.com/privacy?hl=cs.

 1. Popis a rozsah zpracování údajů

Používáme Google Analytics pro analýzu používání našich webových stránek. Google Analytics používá k tomu cookies, které se uloží ve Vašem počítači, a které umožňují analýzu Vašeho používání webových stránek. Informace generované souborem cookie o Vašem používání této webové stránky se obvykle přenáší na server Google Inc. v USA a tam se uloží.

Při tom se jedná o následující informace:

 • původ (země a město)
 • jazyk
 • operační systém
 • zařízení (počítač, tablet PC nebo smartphone)
 • prohlížeč a použité Add-ons
 • oblasti nakliknutí (Heatmap)
 • trvání relace
 • míra okamžitého opuštění

Pokud se na této webové stránce aktivuje anonymizace, společnost Google Inc. v rámci členských států Evropské unie nebo v jiných smluvních státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru Vaši IP adresu předtím zkrátí. IP adresy jsou dále zpracovávány ve zkrácené podobě, takže propojení s určitou osobou lze tím vyloučit. Pokud dojde k odkazu na určitou osobu v důsledku Vašich shromážděných údajů, se tento odkaz tedy okamžitě vyloučí a osobní údaje se okamžitě vymažou.

Pouze ve vyjímečných případech se úplná IP adresa přenese na server Google v USA a tam se zkrátí. Ve výjimečných případech, ve kterých se osobní údaje přenesou do USA, se Google podrobil EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Právním základem pro využívání Google Analytics je čl. 6 odst. 1 v. 1 písm. f GDPR/ONOOÚ.

Jménem provozovatele této webové stránky použije společnost Google tyto informace k vyhodnocení Vašeho používání webové stránky, k sestavování zpráv o činnosti na webové stránce a k poskytování dalších služeb souvisejících s použitím a činností na webové stránce a používáním internetu provozovatele webové stránky.

IP adresa přenášená z Vašeho prohlížeče pomocí Google Analytics nebude sloučena s dalšími údaji společnosti Google Inc.

 1. Právní základ pro zpracování osobních údajů

Právním základem pro zpracování osobních údajů je čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR/ONOOÚ.

 1. Účel zpracování údajů

Používáme Google Analytics, abychom mohli analyzovat a pravidelně zlepšovat používání našich webových stránek. Na základě získaných statistik můžeme zlepšit naší nabídku a učinit ji zajímavější pro Vás jako uživatele. Za tímto účelem spočívá náš oprávněný zájem na zpracování dat podle čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR/ONOOÚ. Anonymizací IP adresy jsou dostatečně zohledněny zájmy uživatelů na ochraně jejich osobních údajů.

 1. Doba uchovávání údajů

Údaje, uložené u  Google na úrovni uživatelů a událostí, která jsou propojena
s cookies, rozpoznáním uživatele (např. ID uživatele) nebo reklamními ID (např. DoubleClick cookies, Android reklamní ID), se po 14 měsících anonymizují, resp. smažou. Podrobnosti k tomu viz následující odkaz: https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=cs

 1. Možnost podání odvolání a odstranění údajů

Ukládání cookies můžete zabránit přislušným nastavením softwaru Vašeho prohlížeče; upozorňujeme však na to, že v takovém případě nebudete moci plně využívat všech funkcí této webové stránky. Navíc můžete také zabránit společnosti Google v shromažďování údajů generovaných souborem cookie a souvisejících s Vaším používáním webové stránky (vč. Vaší IP adresy) společností Google a zabránit zpracování těchto údajů společností Google stažením a instalací pluginu prohlížeče, který je k dispozici na následujícím odkazu:

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=cs.

Společnosti Google Analytics můžete zabránit shromažďování údajů kliknutím na následující odkaz. Nastaví se soubor cookie/ Opt-Out-Cookie/ pro odhlášení, který zabraňuje shromažďování Vašich údajů při budoucích návštěvách této webové stránky: Google Analytics deaktivovat. Další informace o nakládání s uživatelskými údaji naleznete v Google Analytics v prohlášení společnosti Google o ochraně údajů: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=cs.

 1. Etracker (zákaznický portál CWS)

Používáme etracker, webové analytické služby poskytované společností etracker GmbH, Erste Brunnenstraße 1, 20459 Hamburg, Deutschland/Německo. Všeobecné obchodní podmínky lze vyvolat na adresse https://www.etracker.com/agb, Dohodu o zpracování osobních údajů na adrese https://www.etracker.com/av-vertrag.

 1. Popis a rozsah zpracování údajů

Používáme etracker pro analýzu využití zákaznického portálu. Etracker k tomu účelu používá cookie, které se uloží ve Vašem počítači a které umožňují analýzu Vašeho používání zákaznického portálu. Informace generované souborem cookie o Vašem používání zákaznického portálu se obvykle přenáší na server společnosti Etracker GmbH v Hamburku (D) a tam se ukládají.

Při tom se jedná o následující informace:

 • původ (země)
 • jazyk
 • operační systém
 • zařízení (počítač, tablet PC nebo smartphone)
 • prohlížeč
 • oblasti nakliknutí (Heatmap)
 • trvání relace

Další informace o cookies společnosti etracker najdete na adrese https://www.etracker.com/support/etracker-cookies-2/. Zákaznický portál používá pouze následující soubory cookie: BT_ctst, BT_pdc, BT_sdc, _et_coid, noWS_mjV509.

Pokud se na této webové stránce aktivuje anonymizace, společnost etracker GmbH v rámci členských států Evropské unie nebo v jiných smluvních státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru Vaši IP adresu předtím zkrátí. IP adresy jsou přitom dále zpracovávány ve zkrácené podobě, takže propojení s určitou osobou lze tím vyloučit. Pokud dojde k odkazu na určitou osobu v důsledku Vašich shromážděných údajů, se tento odkaz tedy okamžitě vyloučí a osobní údaje se okamžitě vymažou.

Právním základem pro používání etracker je čl. 6 odst. 1 v. 1 písm. f GDPR/ONOOÚ.

Jménem provozovatele této webové stránky použije společnost etracker GmbH tyto informace k vyhodnocení Vašeho používání webové stránky, k sestavování zpráv o činnosti na webové stránce a k poskytování dalších služeb souvisejících s použitím a činností na webové stránce a používáním internetu provozovatele webové stránky.

IP adresa přenášená Vaším prohlížečem v rámci společnosti etracker nebude sloučena s jinými údaji společnosti etracker ani předána třetím stranám.

 1. Právní základ pro zpracování osobních údajů

Právním základem pro zpracování osobních údajů je čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR/ONOOÚ.

 1. Účel zpracování údajů

Používáme etracker Analytics, abychom mohli analyzovat a pravidelně zlepšovat používání našich webových stránek. Na základě získaných statistik můžeme zlepšit naší nabídku a učinit ji zajímavější pro Vás jako uživatele.

 1. Doba uchovávání údajů

Pokud dojde k odkazu na určitou osobu v důsledku Vašich shromážděných údajů, se tyto okamžitě odstraní v rámci anonymizace.

 1. Možnost podání odvolání a odstranění údajů

Ukládání cookies můžete zabránit přislušným nastavením softwaru Vašeho prohlížeče; upozorňujeme však na to, že v takovém případě nebudete moci plně využívat veškeré funkce této webové stránky.

 1. Newsletter
 1. Popis a rozsah zpracování údajů

Rádi bychom využili zpracování údajů, abychom mohli navrhnout naše nejlepší možné produkty a služby pro Váš obchod, informovat Vás o nových produktech, možnostech produktů, novém vývoji, souvisejících aktuálních tématech, speciálních nabídkách, zpravodajích o Vašich vlastních produktech a službách včetně souvisejících aktuálních témat, akcí a kontaktovat Vás za účelem průzkumu od společností skupiny CWS.

Vzhledem k tomu, že v Německu nemůžeme nabízet všechny výrobky, používáme také přidružené společnosti jako subdodavatele. Abychom mohli předložit vhodné návrhy, poskytujeme také Vaše údaje přidruženým společnostem skupiny CWS (viz seznam https://www.cws.com/de-DE/cws-produktgruppenmatrix) dál v rámci přípustného zákona o ochraně údajů. S těmito přidruženými společnostmi samozřejmě uzavíráme dohody o zpracování zakázek na zpracování osobních údajů.

K dispozici jsou následující možnosti registrace bezplatného zpravodaje /Newsletter:

  1. Internetová stánka:

Na naší internetové stránce se můžete přihlásit k odběru bezplatného Newsletteru. Pro registraci k odběru našeho Newsletteru používáme tzv. postup dvojitého přihlášení Double-opt-in. To znamená, že po Vaší registraci Vám pošleme e-mail na e-mailovou adresu, kterou jste zadali, a požádáme Vás
o potvrzení, že si přejete zasílat Newsletter. Pokud své přihlášení nepotvrdíte
v průběhu 24 hodin, tak se Vaše informace po jednom měsíci zablokují
a automaticky smažou.

  1. E-mailová pozvánka:

Je možnost, přihlásit se k odběru našeho bezplatného Newsletteru formou e-mailové pozvánky. Pro přihlášení se k odběru našeho našeho Newsletteru potvrďte aktivační odkaz v e-mailu, který jste obdrželi. Poté Vám zašleme druhý e-mail s žádostí o potvrzení, že si přejete zasílání Newsletteru. Pokud své přihlášení nepotvrdíte v průběhu 24 hodin, tak se Vaše informace po jednom měsíci zablokují a automaticky smažou.

  1. Písemný souhlas:

Písemný souhlas: Pokud nám pošlete písemný souhlas, uložíme jej buď oskenovaný nebo v originále také pro účely dokumentace. Při registraci k odběru Newsletteru se údaje vstupní masky přenesou nám. Přitom se jedná o následující osobní údaje:

 • e-mailová adresa (povinné)
 • oslovení (dobrovolné)
 • příjmení (dobrovolné)
 • jméno (dobrovolné)
 • datum narození (dobrovolné)

Kromě toho se při registraci shromažďují následující další osobní údaje:

 • IP adresa vyvolávajícího počítače
 • datum a čas přihlášení/odeslání prvního e-mailu Opt-in
 • uložení textů použitých při registraci a potvrzení (jako obsah prohlášení
  o souhlasu)

Váš souhlas se zpracováním údajů se získá během procesu registrace a odkazuje na tyto informace o ochraně údajů.

Předávání společnostem skupiny CWS (viz seznam https://www.cws.com/de-DE/cws-produktgruppenmatrix)
a dalším poskytovatelům služeb v souvislosti se zpracováním údajů pro zasílání Newsletterů, pokud je to nutné k odeslání Newsletteru.

Ostatní poskytovatelé služeb jsou v současné době:

   1. Salesforce Pardot

K odesílání Newsletterů využíváme služeb Pardot. Poskytovatelem je Salesforce.com, inc. The Landmark at One Market,  Suite 300, San Francisco, CA 94105, USA.

Používáme Salesforce Pardot k organizaci odesílání Newsletterů a pro analýzu. Pokud zadáte údaje za účelem zasílání Newsletteru (např. e-mailovou adresu), uloží se tato na serverech služeb Pardot v USA. Otevřete-li e-mail zaslaný službou Pardot, soubor obsažený v e-mailu (tzv. web beacon) naváže spojení se servery Pardot v USA. Tímto způsobem lze určit, zda byla otevřena zpráva o Newsletteru a které odkazy byly nakliknuty. Mimo to se zaznamenají technické informace:

 • doba vyvolání
 • IP adresa
 • typ prohlížeče
 • operační systém

Tyto informace nelze přiřadit příslušnému příjemci Newsletteru. Používají se výhradně pro statistickou analýzu zpravodajských kampaní. Výsledky těchto analýz lze použít k lepšímu přizpůsobení budoucích zpravodajů zájmům příjemců.

Právním základem pro používání Pardot Salesforce je čl. 6 odst. 1 v. 1 písm. a a f GDPR/ONOOÚ.

Pokud si ze strany Pardot nepřejete žádnou analýzu, musíte Newsletter odhlásit. Za tímto účelem poskytujeme odpovídající odkaz v každé informační zprávě
o Newsletteru.

Vámi u nás uložené údaje za účelem odběru Newsletteru zůstanou u nás uloženy do té doby, dokud se neodhlásíte z odběru Newsletteru a po odhlášení newsletteru se odstraní jak z našich serverů tak i ze serverů Pardot. Další informace naleznete v ustanoveních o ochraně osobních údajů služeb Pardot na adrese: https://www.salesforce.com/de/company/privacy/ Uzavření dohody o zpracování údajů. Se službou Pardot jsme uzavřeli tzv. „Data-Processing-Agreement“, ve které službám Pardot ukládáme za povinnost, chránit údaje našich zákazníků
a nepředávat je třetím stranám. Kromě toho se Pardot podřídila EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

 1. Právní základ pro zpracování údajů

Právním základem pro zpracování údajů po přihlášení se k odběru Newsletteru uživatelem v případě udělení jeho souhlasu, je čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR/ONOOÚ.

 1. Účel zpracování údajů

Shromažďování e-mailové adresy uživatele slouží k doručení Newsletteru. Pokud při registraci dobrovolně uvedete své oslovení, příjmení, jméno a datum narození, se tyto údaje použijí pouze pro personalizaci Newsletteru.

Shromažďování dalších osobních údajů v rámci procesu registrace slouží
k zabránění zneužití použitých služeb nebo e-mailové adresy.

Při otevření Newsletteru se také zaznamenají technické informace. Tyto se používají pouze pro statistickou analýzu zpravodajských kampaní Newsletteru. Výsledky těchto analýz lze použít k lepšímu přizpůsobení budoucích Newsletterů zájmům příjemců.

 1. Doba uchovávání údajů

Údaje se vymažou, jakmile již nebudou nutné k dosažení účelu, pro který byly shromážděny. Vaše e-mailová adresa se proto uloží tak dlouho, dokud bude aktivní odběr předplaceného Newsletteru.

Ostatní osobní údaje shromážděné v rámci procesu přihlášení se obvykle vymažou po uplynutí 7 dnů.

 1. Možnost podání odvolání a odstranění údajů

Váš souhlas se zasíláním Newsletteru můžete kdykoli odvolat a Newsletter odhlásit. Odvolání můžete prohlásit kliknutím na odkaz uvedený v každém e-mailu Newsletteru, e-mailem na e-mailovou adresu uvedenou v e-mailovém Newsletteru nebo zasláním zprávy na kontaktní údaje uvedené v Impressum.

To také umožňuje odvolání souhlasu s ukládáním osobních údajů shromážděných během procesu přihlášení.

 1. Kontaktní formulář a e-mailový kontakt
 1. Popis a rozsah zpracování údajů

Zpracování Vašeho jména a Vašich kontaktních informací, abychom Vám mohli poskytnout informace o našich produktech, pro spravování Vaší registrace, pro registraci a účast na našich akcích, webinářích, pro správu Vaší registrace do soutěží nebo propagačních akcí, pro poskytování zákaznické podpory nebo pokud s Vámi komunikujeme jiným způsobem.

Na našich internetových stránkách je k dispozici kontaktní formulář, který lze použít k elektronickému kontaktu. Pokud uživatel tuto možnost využije, přenesou se údaje, zadané do vstupní masky a se uloží. Tyto údaje jsou:

 • e-mailová adresa (povinné informace)
 • přijmení (povinné informace)
 • jméno (povinné informace)
 • firma (dobrovolně)
 • ulice (dobrovolně)
 • PSČ / místo (povinné informace)
 • telefon (povinné informace)
 • požadavek (dobrovolně)

V době odeslání zprávy se mimo jiné také uloží následující údaje:

 1. IP adresa vyvolávajícího počítače
 2. datum a čas přihlášení

Pro zpracování údajů se v rámci odeslání získá Váš souhlas se zpracováním údajů a uvede se odkaz na tyto informace o ochraně údajů.

Případně nás můžete kontaktovat prostřednictvím poskytnuté e-mailové adresy.
V takovém případě se osobní údaje uživatele, přenesené pomocí e-mailu, uloží.

V této souvislosti nejsou údaje předávány třetím stranám. Údaje se použijí pouze ke zpracování konverzace.

 1. Právní základ pro zpracování údajů

Právním základem pro zpracování údajů je udělení souhlasu uživatele podle čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR/ONOOÚ.

Právním základem pro zpracování údajů, přenášených během odesílání e-mailu, je čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR/ONOOÚ.

Pokud je cílem e-mailového kontaktu uzavření smlouvy, tak je dodatečně právním základem pro zpracování údajů čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR/ONOOÚ.

 1. Účel zpracování údajů

Zpracování osobních údajů ze vstupní masky nám slouží pouze ke zpracování kontaktu. V případě kontaktování e-mailem je také důvod legitimního zájmu na zpracování údajů.

Další osobní údaje zpracovávané během procesu odesílání slouží k zabránění zneužití kontaktního formuláře a zajištění bezpečnosti našich systémů informačních technologií.

 1. Doba uchovávání údajů

Údaje se vymažou, jakmile již nebudou nutné k dosažení účelu, pro který byly shromážděny. U osobních údajů ze vstupní masky kontaktního formuláře a těch, které byly zaslány e-mailem, je tomu tak v případě, když příslušná konverzace s uživatelem byla ukončená. Konverzace je ukončena tehdy, pokud lze z okolností vyvodit, že daná záležitost byla nakonec objasněna.

Další osobní údaje, shromážděné během procesu odeslání, se smažou nejpozději do 7 dnů.

 1. Možnost podání odvolání a odstranění údajů

Uživatel má možnost kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů. Pokud nás uživatel kontaktuje e-mailem, může kdykoli podat námitku proti uložení svých osobních údajů. V takovém případě nelze pokračovat v konverzaci.
K odvolání svého souhlasu a vznesení námitky proti uložení, můžete použít
e-mailovou adresu, pomocí které jste nás kontaktovali, nebo e-mailovou adresu uvedenou v Impressum.

Veškeré osobní údaje, které byly uložené v průběhu kontaktování, se v takovém případě vymažou.

IX. Portály

Zákaznický portál CWS

 1. Popis a rozsah zpracování údajů

Poskytujeme Vám zákaznický portál CWS, pomocí kterého můžete spravovat své smlouvy uzavřené s CWS, jakož i prohlížet faktury a dodací listy.

Na počáteční stránce portálu Vám nabízíme možnost registrace nebo přihlášení
za uvedení osobních údajů. Přitom se údaje zadají do vstupní masky a předají se nám a uloží se. K předání údajů třetím stranám přitom nedojde.

K přihlášení se na náš zákaznický portál používáme tzv. postup dvojitého přihlášení /Double-opt-in. To znamená, že po přihlášení Vám pošleme e-mail na e-mailovou adresu, kterou jste zadali, a požádáme Vás o potvrzení, že se chcete přihlásit na zákaznickém portálu. Pokud své přihlášení nepotvrdíte do 48 hodin, tak se Vaše informace zablokují a po jednom měsíci se automaticky smažou.

V rámci procesu přihlášení se shromáždí následující údaje:

 • firma
 • příjmení, jméno
 • adresa
 • číslo zákazníka
 • e-mailová adresa
 • telefonní číslo

V době přihlášení se navíc uloží jiné následující údaje:

 • datum a čas přihlášení

Pro zpracování údajů se v rámci odeslání získá Váš souhlas se zpracováním údajů a uvede se odkaz na tyto informace o ochraně údajů.

 1. Právní základ pro zpracování údajů

Právním základem pro zpracování údajů po Vašem přihlášení se na zákazníckém portálu je udělení souhlasu podle čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR/ONOOÚ.

 1. Účel zpracování údajů

Vaše registrace nebyla provedena za účelem uzavření smlouvy: Vaše registrace je nezbytná pro poskytování určitého obsahu a služeb na našich webových stránkách.

Shromažďování údajů při registraci slouží k přiřazení správných smluv žadateli
o registraci, aby mohl skutečně spravovat pouze své smlouvy a prohlížet související faktury a dodací listy.

Shromažďování dalších údajů v rámci registrace slouží k zabránění zneužití použitých služeb nebo e-mailové adresy.

 1. Doba uchovávání údajů

Údaje se smažou, jakmile trvale smažete svůj přístup a Vaše údaje již nebudou pro splnění smlouvy potřebné. Kromě toho ukládáme dobrovolné údaje, které jste poskytli za období Vašeho používání, pokud tyto předem nevymažete.

Další osobní údaje, shromážděné během procesu odeslání, se smažou nejpozději do 7 dnů.

 1. Možnost podání odvolání a odstranění údajů

Váš přístup k zákaznickému portálu můžete kdykoli trvale smazat podle pokynů vysvětlených na zákaznickém portálu. Tím se však neodstraní Vaše existující smlouva; tato zůstává tím nedotčena.
 

X. Integrace videí YouTube

 1. Popis a rozsah zpracování údajů

Do naší online nabídky jsme integrovali videa YouTube, která jsou uložena
na internetové stránce https://www.youtube.com, a které lze přehrávat přímo
z našich webových stránek. Všechny jsou integrovány prostřednictvím adresy URL https://www.youtube-nocookie.com, tj. že na YouTube se nepřenesou žádné údaje o Vás jako uživateli, pokud videa nepřehráte. Vaše údaje se přenesou až při přehrávání videa. Na tento přenos údajů nemáme žádný vliv.

YouTube je nabídka Google Inc.

Návštěvou webové stránky YouTube obdrží informaci, že jste vyvolali příslušnou podstránku naší webové stránky. Kromě toho se přenesou údaje, uvedené v bodě  IV.1. tohoto prohlášení. K tomu dojde bez ohledu na to, zda YouTube poskytne uživatelský účet, ke kterému jste přihlášeni, nebo neexistuje žádný uživatelský účet. Pokud jste přihlášeni na Google, Vaše údaje se přiřadí přímo Vašemu účtu. Pokud si nepřejete, aby byl Váš profil přiřazen k YouTube, musíte se před aktivací tlačítka odhlásit. YouTube uloží Vaše údaje jako profily využití a podle potřeb je používá pro účely reklamy, průzkumu trhu nebo úpravu svých webových stránek. Toto hodnocení provádí (i pro uživatele, kteří nejsou přihlášeni) zejména pro poskytování reklamy, založené na potřebách a pro informaci ostatních uživatelů sociální sítě o Vašich aktivitách na našich webových stránkách.

 1. Právní základ zpracování údajů

Právním základem pro integraci YouTube je čl. 6 odst.1 písm. f GDPR/ONOOÚ.

 1. Účel zpracování údajů

Pomocí této integrace Vám nabízíme možnost kokmunikovat s YouTube a dalšími uživateli, abychom mohli vylepšit naši nabídku a učinit ji zajímavější pro Vás jako uživatele. Za tímto účelem je naším legitimním zájmem integrace YouTube.

Toto hodnocení provádí YouTube (i pro uživatele, kteří nejsou přihlášeni) zejména pro poskytování reklamy, založené na potřebách a pro informaci ostatních uživatelů sociální sítě o Vašich aktivitách na našich webových stránkách.

 1. Doba uchovávání údajů

Nemáme žádné informace o době uchovávání a vymazání údajů shromážděných na YouTube.

 1. Možnost podání odvolání a odstranění údajů

Máte právo vznést proti vytvoření těchto uživatelských profilů námitky, avšak
k jejich uplatnění musíte kontaktovat Google.
 

XI. Integrace Google-Maps

 1. Popis a rozsah zpracování údajů

Na těchto webových stránkách používáme nabídku Google Maps.

Google Maps je nabídka Google Inc. Příslušné prohlášení o ochraně údajů
a informace o Vašich právech a možnostech nastavení ochrany Vašeho soukromí naleznete na adrese https://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Google zpracovává Vaše osobní údaje také v USA a se podřídil EU-US-Privacy-Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Na základě návštěvy webové stránky Google obdrží informace, že jste navštívili odpovídající podstránku naší webové stránky. Kromě toho se přenesou údaje, uvedené v bodě  IV.1. tohoto prohlášení. K tomu dojde bez ohledu na to, zda Google poskytl uživatelský účet, ke kterému jste přihlášeni, nebo neexistuje žádný uživatelský účet. Pokud jste přihlášeni na Google, Vaše údaje se přiřadí přímo Vašemu účtu. Pokud si nepřejete, aby byl Váš profil přiřazen ke Google, musíte se před aktivací tlačítka odhlásit. Google uloží Vaše údaje jako profily využití a podle potřeb je používá pro účely reklamy, průzkumu trhu nebo úpravu svých webových stránek. Toto hodnocení provádí (i pro uživatele, kteří nejsou přihlášeni) zejména pro poskytování reklamy, založené na potřebách a pro informaci ostatních uživatelů sociální sítě o Vašich aktivitách na našich webových stránkách.

 1. Právní základ zpracování údajů

Právním základem pro integraci Google Maps je čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR/ONOOÚ.

 1. Účel zpracování údajů

Použitím Google Maps máte snadný přístup k interaktivní mapě, která se zobrazí přímo na webových stránkách, a umožňuje pohodlně používat funkci mapy. Za tímto účelem leží náš oprávněný zájem na integraci Google Maps.

 1. Doba uchovávání údajů

Nemáme žádné informace o dobách uchovávání a vymazání údajů shromážděných Google Maps.

 1. Možnost podání odvolání a odstranění údajů

Máte právo vznést proti vytvoření těchto uživatelských profilů námitky, avšak
k jejich uplatnění musíte kontaktovat Google.
 

XII. Integrace Google Fonts

 1. Popis a rozsah zpracování údajů

Integrujeme písma („Google Fonts“) poskytovatele Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

Podle informací od Google jsou uživatelská data používána výhradně za účelem zobrazení písem v prohlížeči uživatele. Integrace probíhá na základě našich oprávněných zájmů o technicky bezpečné, bezúdržbové a efektivní používání písem, jejich jednotné znázornění a zvážení možných licenčních omezení pro jejich integraci. Prohlášení o ochraně údajů: https://www.google.com/policies/privacy/.

 1. Právní základ zpracování údajů

Právním základem pro integraci písem Google Fonts je čl. 6 odst. 1písm. f GDPR/ONOOÚ.

 1. Účel zpracování údajů

Integrace probíhá na základě našich oprávněných zájmů o technicky bezpečné, bezúdržbové a efektivní používání písem, jejich jednotné znázornění a zvážení možných licenčních omezení pro jejich integraci.

 1. Doba uchovávání údajů

Nemáme žádné informace o dobách uchovávání a vymazání údajů nashromážděných společností Google.

 1. Možnost podání odvolání a odstranění údajů

Máte právo vznést proti vytvoření těchto uživatelských profilů námitky, avšak
k jejich uplatnění musíte kontaktovat Google.

XIII. Prezence online v sociálních médiích

Udržujeme online prezence v rámci sociálních sítí a platforem, abychom mohli komunikovat se zákazníky, zúčastněnými stranami a uživateli, kteří tam působí, a abychom je mohli informovat o našich službách. Při vyvolání příslušných sítí a platforem platí obchodní podmínky a směrnice pro zpracování údajů jejich příslušných provozovatelů.

Pokud není v rámci našich informacích o ochraně údajů uvedeno jinak, zpracováváme údaje uživatelů za předpokladu, že s námi komunikují přes sociální sítě a platformy, např. formou psaní příspěvků na naší online prezenci nebo zasláním zpráv nám.
 

XIV. Práva subjektu údajů

Pokud se zpracovávají Vaše osobní údaje, jste subjektem údajů ve smyslu GDPR/ONOOÚ a máte následující práva vůči odpovědné společnosti (viz bod I. tohoto prohlášení):

Právo na informace

U odpovědné společnosti můžete požádat o potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou  zpracovávány námi.

Je-li takové zpracování k dispozici, můžete od odpovědné společnosti požadovat poskytnutí následujících informacích:

a) účely, pro které jsou osobní údaje zpracovávány;
b) kategorie zpracovávaných osobních údajů;
c) příjemci, resp. kategorie příjemců, vůči kterým byly nebo budou zpřístupněny Vaše osobní údaje;
d) plánované trvání uchovávání Vašich osobních údajů nebo, pokud konkrétní informace nejsou možné, kritéria pro stanovení doby trvání uchovávání;
e) existence práva na opravu nebo vymazání Vašich osobních údajů, práva na omezení zpracování odpovědnou společností nebo právo namítat proti tomuto zpracování;
f) právo podat stížnost u dozorčího orgánu;
g) veškeré dostupné informace o původu údajů, nejsou-li osobní údaje shromážděny od subjektu údajů;
h) existence automatizovaného rozhodování, včetně profilování, v souladu s čl. 22 odst. 1 a 4 GDPR/ONOOÚ a - přinejmenším v těchto případech - smysluplné informace o zapojené logice a rozsahu a zamýšlených účincích takového zpracování pro subjekt údajů.

Máte právo požádat o informace o tom, zda se osobní údaje, které se Vás týkají, předávají třetí zemi nebo mezinárodní organizaci. V této souvislosti můžete požádat informace o vhodných zárukách v souladu s čl. 46 GDPR/ONOOÚ, ve spojení s předáním.

Právo na opravu

Jsou-li zpracované osobní údaje, které se Vás týkají, nesprávné nebo neúplné, máte právo na opravu nebo doplnění údajů vůči odpovědné společnosti. Odpovědná osoba musí provést opravu okamžitě.

Právo na omezení zpracování údajů

a) pokud zpochybňujete přesnost svých osobních údajů po dobu, která umožní odpovědné společnosti zkontrolovat přesnost osobních údajů;

b) zpracování je nezákonné a Vy odmítáte vymazání osobních údajů a místo toho požadujete, aby bylo používání osobních údajů omezeno;

c) odpovědná společnost již více nepotřebuje osobní údaje pro účely zpracování, ale Vy je potřebujete pro uplatňování, vykonávání nebo hájení právních nároků, nebo

d) pokud jste vznesli námitku proti zpracování v souladu s čl. 21 odst. 1 GDPR/ONOOÚ a dosud není jisté, zda legitimní důvody odpovědné společnosti převažují nad Vašimi důvody.

Pokud bylo zpracování Vašich osobních údajů omezeno, lze tato data - kromě jejich uložení - zpracovávat pouze s Vaším souhlasem nebo k uplatňování, vykonávání nebo hájení právních nároků nebo ochraně práva jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Unie nebo členského státu.

Pokud bylo omezeno zpracování podle výše uvedených přepodkladů, budete informováni odpovědnou společností ještě před zrušením omezení.

Právo na vymazání údajů

a) Povinnosti smazat údaje

Od odpovědné společnosti můžete požadovat okamžité smazání Vašich osobních údajů a odpovědná společnost je povinna, tyto údaje okamžitě vymazat, pokud nastane jeden z následujících důvodů:

 • Osobní údaje, které se Vás týkají, již nejsou nutné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány.
 • Odvoláváte svůj souhlas, na kterém bylo zpracování založeno v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a nebo čl. 9 odst. 2 písm. a GDPR/ONOOÚ a neexistuje žádný jiný právní základ pro zpracování.
 • Podle čl. 21 odst. 1 GDPR/ONOOÚ podáváte námitku proti zpracování údajů a neexistuje žádný závažný legitimní důvod ke zpracování, nebo podáte-li námitku podle čl. 21 odst. 2 GDPR/ONOOÚ proti zpracování.
 • Osobní údaje, které se Vás týkají, byly zpracovány nelegálně.

Smazání Vašich osobních údajů je nezbytné pro splnění zákonné povinnosti podle práva Evropské Unie nebo práva členských států, kterým odpovědná společnost podléhá.

Osobní údaje, které se Vás týkají, byly shromážděny v souvislosti se službami informační společnosti nabízenými v souladu s čl. 8 odst. 1 GDPR/ONOOÚ.

b) Informace poskytované třetím stranám

Pokud odpovědná společnost Vaše osobní údaje zveřejnila a je podle čl. 17 odst. 1 GDPR/ONOOÚ povinna tyto vymazat, tak s přihlédnutím k dostupné technologii a nákladům provede vhodná opatření, včetně těch technických, informovat odpovědné osoby za zpracování údajů, zpracovávající osobní údaje, o tom, že Vy jako subjekt údajů jste požádali o smazání všech odkazů na tyto osobní údaje nebo o zkopírování nebo replikaci těchto osobních údajů.

 1. Výjimky

Právo na vymazání neexistuje, pokud je zpracování nezbytné

 • k výkonu práva na svobodné vyjádření názoru a informace;
 • k plnění zákonné povinnosti, která vyžaduje zpracování údajů v souladu s právem Evropské Unie nebo členských států, kterým podléhá odpovědná společnost,
 • nebo k vnímání úkolu, který je ve veřejném zájmu nebo je vykonáván veřejnou mocí, která byla přenesena na odpovědnou společnost;
 • z důvodů veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví v souladu s čl. 9 odst. 2 písm. h a i a čl. 9 odst. 3 GDPR/ONOOÚ;
 • pro účely archivace, ležící ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého nebo historického výzkumu nebo pro statistické účely podle čl. 89 odst. 1 GDPR/ONOOÚ, pokud právo uvedené v odstavci a) pravděpodobně znemožní dosažení cílů tohoto zpracování údajů nebo jej vážně zhorší, nebo
 • k uplatňování, vykonávání nebo hájení právních nároků.

Právo na informace

Pokud jste uplatnili právo na opravu, výmaz nebo omezení zpracování vůči odpovědné společnosti, je tato povinna informovat všechny příjemce, kterým byly osobní údaje, které se Vás týkají, předány, o této opravě nebo vymazání údajů nebo omezení zpracování, ledaže se toto ukáže jako nemožné nebo vyžaduje-li to nepřiměřené úsilí.

Máte právo vůči odpovědné společnosti na poskytnutí informací o těchto příjemcích.

Právo na přenositelnost údajů

Máte právo na příjem vašich osobních údajů, které jste poskytli odpovědné společnosti, ve strukturovaném, běžném a strojově čitelném formátu. Kromě toho máte také právo předávat tyto údaje jiné odpovědné společnosti bez překážek odpovědné společnosti, které byly osobní údaje poskytnuty, pokud

  1. je zpracování údajů je založeno na souhlasu v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR/ONOOÚ nebo čl. 9 odst. 2 písm. a GDPR/ONOOÚ nebo na smlouvě podle čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR/ONOOÚ a
  1. zpracování údajů se provádí pomocí automatizovaných procesů.

Při výkonu tohoto práva máte také právo na to, aby Vaše osobní údaje byly přenášeny přímo z jedné odpovědné společnosti na druhou, pokud je to technicky proveditelné. Tím však nesmí být omezené svobody a práva jiných osob.

Právo na přenositelnost údajů se nevztahuje na zpracování osobních údajů, které je nezbytné pro výkon úkolu, který je ve veřejném zájmu, nebo pro výkon veřejné moci, která byla předána odpovědné společnosti.

Právo vznést odpor/podávat námitky

Z důvodů, vyplývajících z Vaší konkrétní situace, máte právo kdykoli proti zpracování Vašich osobních údajů, které je založeno na základě čl. 6 odst. 1 písm. e nebo f GDPR/ONOOÚ k podání námitky; to platí také pro profilování na základě těchto ustanovení.

Odpovědná společnost již nebude více zpracovávat Vaše osobní údaje, ledaže může prokázat přesvědčivé legitimní důvody ke zpracování těchto údajů, které převažují Vaše zájmy, práva a svobody, nebo pokud zpracování neslouží k uplatnění, výkonu nebo obhajobě právních nároků.

Pokud jsou Vaše osobní údaje zpracovávány pro účely přímého marketingu, máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů za účelem takové reklamy; to platí také pro profilování, pokud je spojeno s takovou přímou reklamou.

Bez ohledu na směrnici 2002/58/ES máte možnost uplatnit své právo vznešení námitky v souvislosti s využíváním služeb informační společnosti pomocí automatizovaných postupů využívajících technické specifikace.

Právo na odvolání prohlášení o souhlasu s právní ochranou údajů

Máte právo kdykoli odvolat své prohlášení o souhlasu podle zákona o ochraně údajů. Odnětí souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování na základě souhlasu před jeho zrušením.

Automatické rozhodnutí v jednotlivých případech včetně profilování

Máte právo nepodléhat rozhodnutí pouze na základě automatizovaného zpracování - včetně profilování -, které má právní účinek na Vás nebo by Vás podobným způsobem významně ovlivnilo. Toto neplatí, pokud je rozhodnutí potřebné pro

  1. uzavření nebo plnění smlouvy mezi Vámi a odpovědnou společností, nebo
  2. je přípustné na základě právních ustanovení Evropské Unie nebo členských států, kterým odpovědná společnost podléhá a tato právní ustanovení obsahují vhodná opatření k ochraně Vašich práv a svobod a legitimních zájmů nebo
  3. rozhohnutí bylo vykonáno s Vaším výslovným souhlasem.

Tato rozhodnutí však nemohou být založena na zvláštních kategoriích osobních údajů podle čl. 9 odst. 1 GDPR/ONOOÚ, pokud neplatí čl. 9 odst. 2 písm a nebo g GDPR/ONOOÚ a byla přijata vhodná opatření k ochraně Vašich práv a svobod a Vašich oprávněných zájmů.

Vzhledem k případům, uvedených v písmenech a) a c), odpovědná společnost přijme vhodná opatření k ochraně Vašich práv a svobod a Vašich oprávněných zájmů, která zahrnují přinejmenším právo na zásah osoby na straně odpovědné společnosti, vyjádření vlastního postavení a napadení rozhodnutí.

Právo podat stížnost dozorčímu orgánu

Aniž je dotčen jakýkoli jiný správní nebo soudní opravný prostředek, máte právo podat stížnost dozorčímu orgánu, zejména v členském státě Vašeho bydliště, ve Vašem pracovišti nebo v místě údajného porušení, pokud se domníváte, že zpracování Vašich osobních údajů porušuje GDPR/ONOOÚ.

Dozorčí orgán, kterému byla stížnost podána, informuje stěžovatele o stavu a výsledcích stížnosti, včetně možnosti soudního opravného prostředku v souladu s článkem 78 GDPR/ONOOÚ.