Bellen blazen duurzame wereld

Duurzaamheid

Voor een gezondere en veiligere toekomst

Met duurzame oplossingen bijdragen aan een betere wereld – dat is waar wij voor staan. Om deze ambitie te realiseren, werken we volgens de principes van recyclingmanagement. Zo hebben we het afgelopen jaar 300.000 kledingstukken van Fairtrade katoen gemaakt. Onze logomatten bestaan voor 50% uit gerecycled postconsumer plastic, zoals PET-flessen. En waar in de cleanroomindustrie nog veel wegwerpartikelen worden gebruikt, zijn juist herbruikbare cleanroomartikelen de kern van ons bedrijfsmodel.

Clean. Well. Safe.

We geloven in morgen. En dat begint vandaag.

We geloven in morgen. En dat begint vandaag. Daarom blijven we werken aan een gezondere en veiligere toekomst. In het duurzaamheidsverslag geven we je een overzicht van onze initiatieven en activiteiten op dit gebied, gebaseerd op 3 kernthema’s:

 • Medewerkers op één
 • Steeds efficiëntere processen
 • Duurzaam presteren
Duurzaamheidsverslag thema's

Duurzame oplossingen

Duurzaamheid per solution area

Hygiëne | Feel Good Hygiene

De veiligheid en bescherming van onze medewerkers, klanten en bezoekers heeft onze hoogste prioriteit. De uitbraak van het coronavirus onderstreept nog eens extra het belang van goede hygiëne. Wij geloven in een toekomst die gezonder en veiliger is voor iedereen en daaraan werken we elke dag. Dat doen we binnen de divisie Hygiene door complete handhygiëne, toilethygiëne en vloerverzorging oplossingen te bieden en zo bij te dragen aan een gezondere wereld waarin bacteriën en virussen minder kans krijgen zich te verspreiden. Dat noemen wij Feel Good Hygiene.

Een gezondere en veiligere toekomst gaat wat ons betreft hand in hand met duurzaamheid. Daarom hergebruiken of recyclen wij alle producten maximaal.

Duurzame hygiene

Workwear | Comfort en veiligheid voor het hele team

Bedrijfskleding biedt de drager comfort en bescherming en garandeert een professionele uitstraling. Met ons serviceconcept nemen we onze klanten de volledige zorg uit handen: van het persoonlijk aanmeten van kleding tot het periodiek leveren, wassen en repareren in een afgestemde cyclus. Met dit serviceconcept creëren we belangrijke duurzaamheidsvoordelen:

 • Duurzamere producten: producten gaan lang mee en hoeven minder vaak vervangen te worden.
 • Betrokkenheid en verantwoordelijkheid: we beheersen de hele keten, van inkoop tot recycling van producten.
 • Efficiëntere inkoop en vervaardiging van producten: door langlopende contracten hebben we inzicht in de voorziene vraag.
 • Betere en duurzamere service: ook na de levering blijven we betrokken bij én verantwoordelijk voor de materialen en grondstoffen.
Duurzaamheid workwear

Cleanrooms | Maximale zuiverheid in de cleanroom

In de farmaceutische, biomedische, micro-elektronische of voedingsmiddelenindustrie – cleanrooms nemen aan belang toe. CWS Cleanrooms creëert individuele kledingconcepten die je product en productieproces beschermen tegen contaminatie door partikels en micro-organismen. Het is ons doel om altijd dezelfde hoge kwaliteit van onze producten en dienstverlening te kunnen garanderen. Dat bereiken we door continue verbetering van onze interne kwaliteitsnormen, die zich steeds aan de veranderende behoefte van onze klanten aanpassen.

Wij zoeken altijd naar optimalisatie om onze processen verder te kunnen blijven verduurzamen. Een voorbeeld hiervan is een afspraak die wij hebben gemaakt met leveranciers om nieuwe cleanroomkleding niet meer individueel in plastic te verpakken, maar in één groepsverpakking. Hierdoor ontstaat een reductie van 30.000 kilo plastic per jaar in de Benelux.

Minder plastic in de cleanroom

Van interne processen en veiligheidsconcepten tot toeleveringsketens en middelen voor eigen productie: CWS werkt elke dag aan een gezondere en veiligere toekomst.

Ontdek onze duurzame oplossingen

CWS Building

Wij bieden innovatieve, duurzame en digitale huuroplossingen om de gezondheid, veiligheid en bescherming van onze klanten en medewerkers te verbeteren.

Of het nu gaat om bedrijfskleding, sanitaire hygiëne of cleanrooms, voor elk bedrijf is er een totaaloplossing. Op maat gemaakt en met aandacht voor jouw situatie. Wij denken met je mee.

Sustainable Development Goals (SDG’s)

Voor een betere wereld

Wij staan en gaan voor een betere wereld. Hierbij laten we ons leiden door de officiële duurzaamheidsdoelstellingen van de Verenigde Naties, ook wel de Sustainable Development Goals (SDG’s) genoemd. De VN heeft in totaal 17 politieke ontwikkelingsdoelen gedefinieerd, die zijn onderverdeeld in drie gebieden: economie, ecologie en sociale zaken. Deze verdeling is bedoeld om ervoor te zorgen dat alle relevante niveaus van duurzaamheid in gelijke mate in aanmerking worden genomen. CWS ondersteunt deze aanpak met een breed scala aan activiteiten. Hier benoemen we de SDG’s die het meeste impact hebben vanuit onze bedrijfsvoering.

Sustainability Gender Equality

Gendergelijkheid en empowerment voor alle vrouwen

Wij zijn ervan overtuigd dat diversiteit een cruciaal onderdeel is van een dynamische en productieve bedrijfscultuur en dat dit elk van onze teams verrijkt. Daarom werken we strategisch samen met onze Diversity Board om diversiteit in de hele organisatie te bevorderen.

Toegang tot water en sanitaire voorzieningen voor iedereen

Schoon water is onmisbaar voor de gezondheid van mensen en voor onze planeet. Wij nemen daarom verschillende maatregelen om het gebruik van milieubelastende chemicaliën in wasprocessen te verminderen en het verbruik van zoet water zoveel mogelijk te minimaliseren.

 • We werken zoveel mogelijk samen met dezelfde leveranciers van wasmiddelen.
 • We investeren in afvalwaterzuivering.
 • We maken gebruik van (was) programma’s voor het besparen van grondstoffen.
 • Duurzaamheid is een belangrijke factor bij productinnovaties. Zo bespaar je met onze nieuwste innovatie, de CWS SmartWash, op waterverbruik.
 • Microplastics in onze producten hebben we vervangen door natuurlijke alternatieven.
Sustainability Clean Water and Sanitation
Decent Work and Economic Growth

Bevorderen van duurzame economische groei en werkgelegenheid

Bij CWS draait het om mensen. Daarom werken we net zo hard aan de tevredenheid van onze medewerkers als aan de tevredenheid van onze klanten en partners. We controleren of de sociale normen en regels in de toeleveringsketen worden nageleefd. We stimuleren de diversiteit van ons personeelsbestand en bevorderen het talent, de gezondheid en de veiligheid van iedereen die voor ons werkt. Voorbeelden van onze betrokkenheid zijn:

 • De QESH-organisatie binnen CWS om de kwaliteit, het milieu, de veiligheid en de gezondheid van onze medewerkers te borgen.
 • Onze BSCI-partnerschap (Business Social Compliance Initiative).
 • We zijn lid van de Verenigde Naties van het Global Compact (UNGC).

Duurzame consumptie- en productiepatronen

Met ons servicemodel werken we al jaren volgens de principes van de circulaire economie. Wij staan voor kwalitatief duurzame producten en streven naar verlenging van de levensduur daarvan. Volgens de circulaire aanpak houden we tijdens de productontwikkeling rekening met de gehele levenscyclus.

 • Ons serviceconcept is de kern van ons bedrijfsmodel.
 • Om de levensduur te verlengen, worden kledingstukken, handdoekrollen en matten indien nodig gerepareerd en dispensers gerecycled.
 • We werken samen met wear2wear™ voor het ontwerpen en vervaardigen van functionele, circulaire kleding.
 • We gebruiken Fairtrade katoen, bieden gerecycled toiletpapier voorzien van het EU Ecolabel en een FSC-keurmerk en cradle 2 cradle gecertificeerd toiletpapier.
Sustainability Responsible Consumption and Production
Sustainability Climate Action

Klimaatverandering

CWS is actief betrokken bij de strijd tegen de klimaatverandering. Wij verminderen voortdurend onze CO2-uitstoot en ons energieverbruik. Met ons bedrijfsmodel dragen we bij aan het behoud van natuurlijke hulpbronnen.

 • We werken samen met ClimatePartners, o.a. op het gebied van klimaatneutrale certificering van drukwerk en herbebossingsprojecten met klanten.
 • We hanteren grondstof besparende wasprocessen.
 • Onze routes worden geoptimaliseerd met de app ‘Optimize My Day’ om leveringen aan onze klanten efficiënter in te plannen.
 • Samen met Simply Mile werken we vanuit logistieke hubs om het aantal routes sterk te kunnen reduceren. We ontwikkelen initiatieven om de e-mobiliteit binnen ons wagenpark verder uit te breiden.

Duurzaam beheer van bossen, bestrijding van woestijnvorming, stopzetten en omkeren van landdegradatie en stopzetten van het verlies aan biodiversiteit

De gezondheid van ons milieu is afhankelijk van intacte ecosystemen. Met onze duurzame producten en gevarieerde inspanningen in de waardeketen dragen we bij aan de bescherming van het leven op het land in ons ecosysteem.

 • We werken samen met Trees for All ter compensatie van onze CO2 uitstoot, en dragen zo bij aan herbebossing van de aarde.
 • Meer dan 90% van onze papieren zijn FSC-gecertificeerd of komen uit duurzame bronnen.
Sustainability Life on Land
Sustainability Partnerships for the Goals

Het wereldwijde partnerschap voor duurzame ontwikkeling nieuw leven inblazen

Bij CWS zien we altijd het grote geheel. Met duurzame producten kunnen we toegevoegde waarde creëren voor de klant en tegelijkertijd een positieve ontwikkeling voor mens en milieu bevorderen. Ook kijken we goed naar onze toeleveringsketens en werken we aan eerlijke arbeidsomstandigheden en een minimale impact op het milieu. • Lidmaatschap UN Global Compact.

 • Lidmaatschap van het Business Social Compliance Initiative (BSCI).
 • Samenwerking met de World Toilet Organization.
 • Samenwerking met Made Blue.
 • We zoeken de interactie met klanten en partners tijdens periodieke Customer Advisory Boards.

Duurzaamheid zit in ons DNA. Het bepaalt de manier waarop we denken en handelen en vormt de basis voor onze visie.