CWS Corporate Sustainability 3 Pillars

Persoonlijk deskundig advies

Vrijblijvend en op maat voor jouw sector

Ben je reeds klant van CWS?
Verborgen velden

Ik ga akkoord met het gebruik van mijn gegevens om (telefonisch) contact op te nemen. CWS vindt jouw privacy belangrijk, bekijk onzeprivacy policy.

MVO-rapport CWS Group 2018/19

In het derde kwartaal van 2019 hebben wij ons MVO-rapport over het jaar 2018 gepubliceerd.

Jürgen Höfling

Beste lezer,

Onze onderneming heeft de laatste jaren een hele reeks veranderingen ondergaan als gevolg van de joint venture met Initial en de herstructurering die nodig was om uit te groeien tot een leverancier van totaaloplossingen, en tevens als gevolg van de lancering van het internationale merk CWS. Dit heeft uiteindelijk geresulteerd in een speler die zowel nagelnieuw is, maar tegelijkertijd al een stevige positie inneemt in de markt.

Bij de verdere ontwikkeling van ons businessmodel laten we ons inspireren door onze voorgeschiedenis. Wat tegenwoordig "gedeelde economie" wordt genoemd, was al van bij het begin onze aanpak: onze huurklanten betalen niet voor het product, maar veeleer voor de service die zij genieten. De essentie in onze business is dat we die diensten uitvoeren op een manier waarbij zuinig omgesprongen wordt met natuurlijke hulpbronnen en algemeen duurzaam gehandeld wordt. Dat vinden ook onze klanten steeds belangrijk. We zijn ervan overtuigd dat het onze verantwoordelijkheid is om ons concept, onze technologie en onze service voortdurend verder te ontwikkelen, en hetzelfde geldt voor onze duurzaamheidsstrategie waarin we voor een nieuwe basis zijn gegaan en de algehele aanpak volledig hebben herzien.

De uitgebreide herlancering van deze bedrijfsprocessen komt uiteraard ook tot uiting in ons duurzaamheidsverslag. Voor het eerst hebben we het in onze rapportering over alle bedrijven in de CWS Groep. De vorige rapportagestructuren werden vervangen door een nieuwe vorm met drie rapportagevelden, telkens voorafgegaan door een gedetailleerde beschrijving van onze strategische ideeën en maatregelen. Hierbij is het belangrijk om steeds in het achterhoofd te houden dat maatschappelijk verantwoord ondernemen een leercurve is. Dat is wat MVO zo krachtig en belangrijk maakt.

Zie dit verslag als een uitnodiging om samen te werken en gezamenlijke deze reis te maken!

Met vriendelijke groeten,

Jürgen Höfling
CEO CWS Group

 

Onze betrokkenheid

Wij van CWS geloven in een toekomst die nog gezonder en veiliger is dan de huidige situatie. Met onze oplossingen en producten werken we er elke dag aan om die doelstelling te bereiken. En we hebben een grondige verandering doorgemaakt, met behoud van onze sterke punten. Onze beslissende kracht is ons circulair businessmodel. We hebben immers altijd geloofd in hergebruik - de kracht van duurzaam ondernemen.

De reorganisatie van onze organisatie komt ook tot uiting in de verdere ontwikkeling van onze duurzaamheidsactiviteiten. Processen en ideeën werden onder de loep genomen en het resultaat was een volledige herlancering. Nieuwe structuren, nieuwe aandachtspunten, een nieuwe basislijn en een uitgebreid rapportagesysteem waarin voor het eerst de gehele CWS Groep is opgenomen. Wat echter niet is gewijzigd, is onze passie voor duurzaam ondernemen.

 

De toekomstgerichtheid van ons duurzaam businessmodel is gebaseerd op drie onderdelen:

Putting People First!  Optimise Cycles!  Sustain Business!

 

CWS Corporate Sustainability Employees

Putting People First!

Wat betekent dat?

De focus van CWS is altijd gericht op mensen; onze medewerkers zijn ons kostbaarste vermogen. Het spreekt voor zich dat hun gezondheid en veiligheid op de werkplek twee van onze topprioriteiten zijn. Het is ons doel ervoor te zorgen dat iedereen aan het einde van zijn of haar werkdag veilig en gezond thuiskomt.

We nemen ook onze verantwoordelijkheid voor de mensen die niet direct binnen ons bedrijf werken, maar ook onrechtstreeks voor ons over de gehele wereld, en nemen dan ook de nodige maatregelen om in de volledige toeleveringsketen van de onderneming de veiligheid te garanderen.

Hoe ziet onze betrokkenheid eruit?

We hebben ons tot doel gesteld om het aantal ongevallen op de werkplek in ons bedrijf terug te brengen tot een indrukwekkende ZERO. En de eerste successen waren al te zien: binnen de hele Groep zijn we erin geslaagd het ongevallenpercentage in 2018 met 0,6 te verlagen en ten opzichte van 2017 bijna te halveren!

Wij ondersteunen onze samenwerkingspartners over de gehele waardvermeerderingsketen met onze Gedragscode, die onze maatschappelijke normen en milieunormen bepaalt en die op naleving wordt gecontroleerd door externe auditors.

0.6 

We zijn erin geslaagd ons ongevallenpercentage van 2017 tot 2018 met 0,6 te verlagen

 

 

CWS Corporate Sustainability Economic Efficiency

Optimise Cycles! 

Wat betekent dit?

Het succes van onze business staat of valt met onze duurzame manier van denken. Dankzij het verhuurmodel van CWS hebben we altijd al in cycli gedacht. Door onze procescycli nog efficiënter te maken, streven we naar een gezondere en veiligere dag van morgen. We werken aan het bereiken van deze doelstelling om meer veiligheid en tevredenheid voor al onze klanten te bewerkstelligen door middel van innovatieve digitale verhuuroplossingen met een intensievere aanpak van hergebruik die doorheen de gehele servicecyclus zichtbaar is: we focussen onze inspanningen op de start en het einde van de levenscyclus van onze producten en streven er ook naar om onze processen te optimaliseren om op die manier zuiniger om te springen met natuurlijke hulpbronnen.

Hoe ziet onze betrokkenheid eruit?

We hebben middelen nodig om onze businessactiviteiten uit te voeren. Hierbij zijn emissies jammer genoeg een noodzakelijk kwaad. Een van onze doelstellingen is dan ook om de CO2-uitstoot verbonden aan de werking van onze wasserijen en onze logistiek met respectievelijk 15% te verminderen. In onze wasserijen willen we bovendien ook minder water, wasmiddelen en chemicaliën gebruiken. Daarom zijn we alternatieve technologieën voor het wassen van onze matten en werkkleding aan het testen.

121.000 

Wij verschaften ons in 2018 ongeveer 121.000 GJ groene stroom

 

 

 

CWS Corporate Sustainability Circular EconomySystem

Sustain Business!

Wat betekent dit?

De toekomst begint elke dag opnieuw: We gaan voortdurend veelbelovende partnerships aan die ons helpen om nog beter te presteren, dit met een hogere mate aan innovatie in onze fundamentele vaardigheden.

Voor CWS betekent de concurrenten te allen tijde een stap voor blijven, ook rekening houden met de behoeften en belangen van belangrijke aandeelhouders. Dit doen we door onze klanten en medewerkers te bevragen over hun ervaringen met onze onderneming. Immers, de meest veelbelovende partnerships zijn die met onze belangrijkste stakeholders.

Hoe ziet onze betrokkenheid eruit?

Als serviceonderneming willen we dat onze klanten en medewerkers tevreden zijn over ons: we willen in elke groep een aanbevelingspercentage van 70 procent bereiken. Als lerende organisatie kunnen we voortdurend wat opsteken van en samen met onze belangrijkste stakeholdergroepen. Daarom vragen we al onze medewerkers en klanten twee keer per jaar om feedback. De resultaten helpen ons bij onze verdere ontwikkeling als onderneming en de realisatie van specifieke maatregelen. Voor de duurzame groei van onze onderneming.

47.057 

Onze medewerkers hebben in 2018 in totaal 47.057 uren opleiding gevolgd

 

 

 

 

 

Contact

Voor verdere vragen en suggesties met betrekking tot onze MVO-activiteiten neem contact op met:

Laura Plischke

CWS International GmbH

Dreieich Plaza 1A

63303

Dreieich

Germany