Ein Mann mit gelber Warnjacke steht vor einem Spind im Umkleideraum.

Emissie calculator

CWS Workwear en CWS Healthcare presenteren de "Emissie Calculator".

Met deze tool laten we u de milieuvoordelen zien van onze circulaire service in vergelijking met de reguliere huishoudelijke was binnen een jaar.

Gebruik nu de "Emissiecalculator" en krijg meer feiten en cijfers over duurzaamheid.

Wettelijk addendum:

Alle gepubliceerde gegevens zijn gebaseerd op benaderende waarden.

 

Lees meer over het verschil

Wat is het verschil tussen de professionele wasprocessen van CWS Workwear en CWS Healthcare in vergelijking met huishoudelijke was?

De wasservice die wordt aangeboden door CWS Workwear en CWS Healthcare leidt tot besparingen op het gebied van energie- en waterverbruik, een lager wasmiddelverbruik per gewassen kledingstuk en een vermindering van de uitstoot aan het einde van de levensduur voor klanten; over het geheel genomen wordt de koolstofvoetafdruk van onze wasverzorgingsprocessen verminderd.

Hier zijn enkele van de gegevenspunten die we hebben gebruikt:

 

  • De gemiddelde hoeveelheid werkkleding per wasbeurt in particuliere huishoudens is 4,5 stuks*.
  • De gemiddelde capaciteit van een huishoudwasmachine is 6,5 kg*.
  •  Het gemiddelde elektriciteitsverbruik voor het wassen thuis per lading is 6 kWh**
  • De gewogen gemiddelde uitstoot/kWh elektriciteit van het net voor de landen die door CWS Workwear en CWS Healthcare worden geëxploiteerd is 0,39 kg CO2e
  • Het gemiddelde waterverbruik per wasbeurt van een volautomatische voorlader is 60 liter***
  • De gemiddelde wasmiddeldosering per wascyclus van een volautomatische voorlader is 90 g****
  • Voor thuiswas geldt dat 51% van de mensen hun werkkleding vervangt als deze beschadigd is, in plaats van deze te wassen*.
  • Bij CWS Workwear en CWS Healthcare wordt textielafval thermisch gerecycled, andere afgedankte kleding wordt gerecycled/doorverkocht.
  •  In het geval van CWS Workwear en CWS Healthcare wordt 100% van de afgedankte beschermende werkkleding/PPE-kleding gerecycled.

Berekeningen van jaarlijkse besparingen zijn gebaseerd op operationele gegevens van CWS Workwear en CWS Healthcare, openbaar beschikbare gegevens van consumentenbedrijven, milieudatabases en overheidsorganisaties.


Alle gepubliceerde gegevens zijn gebaseerd op benaderende waarden.

* ETSA - GfK 2012 Verslag

** Elektriciteitsverbruik per lading

*** Waterverbruik per lading

**** Wasmiddeldosering

 

 

Product categorieën

Protective Workwear | PBM - Beschermende kleding | PSA

Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's) worden gebruikt om mensen te beschermen tegen het risico op verwondingen terwijl de blootstelling aan chemische, biologische en fysieke gevaren tot een minimum wordt beperkt. Voorbeelden zijn reflecterende kleding, bescherming tegen weersinvloeden, lassen, enz.

Standard Workwear - Standaard werkkleding

Standaard werkkleding is kleding die in de werkomgeving wordt gedragen en die niet hoeft te voldoen aan de normen en voorschriften voor beschermende werkkleding. De gebruikte kleding beschermt werknemers tegen de basisrisico's waaraan ze worden blootgesteld bij het uitvoeren van hun werkzaamheden. Toepassingsgebieden zijn handel en industrie (bouw, auto-industrie, metaal, enz.).

HACCP-Workwear- HACCP-bedrijfskleding

HACCP werkkleding is kleding voor werknemers die hygiënische kleding nodig hebben voor de hygiënenormen in de voedselproductie. Het HACCP-concept (Hazard Analysis Critical Control Points) is een hygiënecontrolesysteem dat de veilige omgang met voedsel regelt - van productie en verwerking tot verpakking, opslag en verkoop. Het omvat alle stadia van de voedselproductie en -verwerking.

 

Service, detailhandel, werkkleding voor chef-koks - werkkleding voor de catering, detailhandel in voedingsmiddelen en de hotelbranche

Werkkleding voor werknemers in de horeca, catering en detailhandel.

Flat linen - Vlak linnen - Vlak linnen

Vlak linnen verwijst naar alle kledingstukken die in ziekenhuizen en de horeca worden gebruikt, bijv. handdoeken, lakens, gordijnen.

Healthcare Workwear - Bedrijfskleding voor de gezondheidszorg

Bedrijfskleding voor de gezondheidszorg verwijst naar kleding voor personeel in verpleeghuizen, ziekenhuizen en andere zorginstellingen.

Residential private laundry - Wasserij voor bewoner/patiënt

Wasgoed voor privébewoners verwijst naar kleding die eigendom is van de klant en die wordt gewassen en verzorgd in ons servicemodel van CWS Healthcare.