Service Car DE

Fakty i Liczby

W drodze do pozycji lidera na rynkach europejskich  – Aktualna sytuacja ekonomiczna 

CWS jest marką należącą do CWS International GmbH i jej spółek zależnych. Grupa zatrudnia obecnie około 11 000 osób w 15 krajach i jest czołowym dostawcą specjalistycznych usług i rozwiązań w dziedzinach takich jak:  urządzenia higieny, maty wejściowe, odzież robocza i ochronna oraz odzież do pracy w pomieszczeniach czystych.

W 2020 roku firma osiągnęła obrót w wysokości 1,242 mld euro. CWS International GmbH i jej spółki zależne są w całości własnością firmy Franz Haniel & Cie. GmbH.

Wskaźniki ekonomiczne 
  • Obroty (w mld €) 1,242
  • Zakłady w 16 krajach  
Wskaźniki ekologiczne 
  • Zużycie energii (GJ) 936 264 
  • Zużycie wody (m3) 1 298 479 
  • Zużycie detergentów (t) 3 033 
  • Emisja CO2 (zakres 1-3; t) 52 593
Wskaźniki społeczne 
  • Zatrudnienie (w krajach objętych sprawozdaniem) 11.012 
Historia sukcesu CWS

Od kwietnia 2019 r. oferujemy swoje usługi pod jedną marką CWS. Firma realizuje swoją wizję pod hasłem zdrowszego i bezpieczniejszego jutra, wspólną dla sześciu obszarów rozwiązań, takich jak odzież robocza, rozwiązania higieniczne do łazienek, pielęgnacja podłóg, pomieszczenia czyste, bezpieczeństwo przeciwpożarowe (w Niemczech) i opieka zdrowotna (w sekcji Odzieży roboczej).

Celem CWS jest wyznaczanie nowych standardów. Dzięki innowacyjnym, trwałym i cyfrowym rozwiązaniom w zakresie wynajmu firma zapewnia klientom i ich pracownikom więcej zdrowia, bezpieczeństwa i ochrony.

Holistyczne rozwiązania w zakresie higieny mogą ograniczyć przenoszenie się infekcji i zmniejszyć liczbę zachorowań. Regularnie sprawdzana odzież ochronna pomaga zapobiegać wypadkom przy pracy i w ten sposób przyczynia się do bezpieczeństwa w miejscu pracy, podobnie jak rozwiązania w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

 Umocnienie pozytywnego trendu rozwojowego

Pomimo pandemii COVID-19, w roku 2020 firmie CWS udało się ponownie wykorzystać wzrostowy trend ekonomiczny z ostatnich lat. Firma odnotowała 5% wzrost obrotów z 1,19 mld euro w roku 2019 do 1,24 mld euro w roku 2020. Wynik ten został uzyskany głównie dzięki integracji przejętych firm, zwłaszcza w dziedzinie bezpieczeństwa przeciwpożarowego

10-procentowy wzrost wyniku operacyjnego

Odnotowaliśmy imponujący, 10-procentowy wzrost wyniku operacyjnego ze 155 mln euro do 170 mln euro. Od początku 2020 CWS jest beneficjentem zwiększonego popytu na produkty higieniczne, spowodowanego pandemią COVID-19. Tym samym wynik w segmencie produktów higienicznych zrekompensował niewielkie spadki obrotów w segmencie odzieży roboczej.

Zatrudnienie w porównaniu z rokiem ubiegłym wzrosło o 5%, z 10 509 do 11 012. Wzrost ten jest spowodowany przede wszystkim przejęciami firmy w obszarach: ochrony przeciwpożarowej, higieny i rozwiązań dla pomieszczeń czystych.

Konsekwencja w realizacji celów strategicznych

Nasze wyniki biznesowe są efektem konsekwentnej realizacji strategicznych celów korporacyjnych. Zdobyliśmy pozycję dostawcy rozwiązań higienicznych z szeroką gamą produktów i usług.

W 2020 roku osiągnęliśmy znaczne postępy pod względem koncentracji działań oraz zwiększenia wydajności w obszarze odzieży roboczej. Dzięki przejęciu firmy profi-con, rozszerzyliśmy swoją ofertę produktów i usług do pomieszczeń czystych. Wzmocniliśmy obszar bezpieczeństwa przeciwpożarowego poprzez kolejne 13 przejęć, co umożliwia nam zaoferowanie pełną gamy usług w zakresie prewencyjnego bezpieczeństwa przeciwpożarowego.