CWSPL

Indywidualne porady ekspertów

Niezobowiązujące i kompetentne dla Twojej branży

Jesteś już klientem CWS?
Hidden Fields

Informacje na temat przetwarzania danych osobowych można znaleźćtutaj

Change, together.

Zmiana zachodzi tylko wtedy, gdy działamy razem. CWS chce stale zwiększać swój wkład w czystą, zrównoważoną przyszłość. 

Z naszego Raportu zrównoważonego rozwoju 2022/23 dowiesz się, co udało nam się osiągnąć do tej pory i co jeszcze przed nami.

CWS Raport zrównoważonego rozwoju 2022/2023

Change, together.

Dla CWS zrównoważony rozwój to wizja przyszłości, model biznesowy i ramy przewodnie dla odpowiedzialnego działania. Aby to osiągnąć skupiamy się przede wszystkim na zrównoważonych produktach i dekarbonizacji.  Zapoznaj się z naszym nowym raportem zrównoważonego rozwoju i dowiedz się, jakie działania podejmujemy w obszarze higieny, odzieży roboczej, czystych pomieszczeń i bezpieczeństwa pożarowego.

 

CWS Raport zrównoważonego rozwoju 2022/2023

Działamy zgodnie z zasadami gospodarki cyrkularnej

Czym jest gospodarka cyrkularna w CWS i co oznacza działanie w sposób cyrkularny? Dowiedz się w naszym klipie Myśl cyrkularnie - „Think Circular”. 

 

Grupa CWS nagrodzona złotym medalem przez EcoVadis

CWS otrzymuje Gold Rating od EcoVadis, co plasuje ją wśród 5 procent najlepszych firm o porównywalnej wielkości i branży. W porównaniu z ubiegłym rokiem grupa CWS awansowała o jedno miejsce, ze srebrnego na złoty medal.

EcoVadis Gold 2022

EcoVadis udostępnia platformę, która umożliwia weryfikację i ocenę kryteriów ESG dla spółek, a tym samym ich porównywanie. ESG to skrót od Enviromental Social Governance, czyli środowisko naturalne, odpowiedzialność społeczna i ład korporacyjny. Kontrole w ramach ESG mają na celu sprawdzenie i ocenę społecznej oraz środowiskowej odpowiedzialności biznesu.

Więcej

 

Kaizen: wspólne doskonalenie

Japońskie wyrażenie "Kaizen" oznacza "ciągłe doskonalenie". CWS wykorzystuje tę metodę z zakresu lean management do identyfikacji problemów i optymalizacji procesów.

Zobacz na naszym filmie, jak stosujemy Kaizen w praktyce w naszym szwajcarskim zakładzie w Glattbrugg.

Enkelfähig - jutro zaczyna się dzisiaj

W CWS działamy zgodnie z zasadą „enkelfähig”.  Jest to inicjatywa naszej spółki macierzystej Haniel, w ramach której nasz cyrkularny model biznesowy przyczynia się do zdrowszej i bezpieczniejszej przyszłości.

W CWS włączamy „enkelfähig” do naszej strategii zrównoważonego rozwoju „Myśl Cyrkularnie”.  Tworzymy wartość dla pokoleń, łącząc sukces ekonomiczny z działaniem zorientowanym na inne wartości. Zrównoważony rozwój i rentowność są dla zawsze ściśle powiązane. Prowadzimy naszą działalność biznesową w sposób przyjazny dla pokoleń, a więc „enkelfähig”.

Dla zdrowszej i bezpieczniejszej przyszłości. Od dziś.

Zrownowazony rozwoj

 

 

 

 

 

Nasza strategia zrównoważonego rozwoju do roku 2025

Zrównoważone produkty

Do 2025 roku ponad 90 procent naszych nowych przedsięwzięć powinno pochodzić z naszych zrównoważonych produktów.

Odpowiedzialność za łańcuchy dostaw

Jesteśmy zobowiązani do zapewnienia uczciwych warunków pracy w fabrykach naszych dostawców. Do 2025 roku chcemy przeprowadzić audyt u wszystkich ważnych dostawców w krajach ryzyka pod kątem zgodności ze standardami społecznymi i pracowniczymi.

Zamknięcie cyklu

Utrzymujemy nasze produkty w cyklu serwisowym i kontynuujemy ich rozsądne użytkowanie po zakończeniu życia produktu. Dążymy do sytuacji „Zero odpadów produktowych”.

Oszczędzanie zasobów

Zmniejszamy nasz ślad ekologiczny we wszystkich naszych procesach. Obecnie pracujemy nad kompleksową strategią klimatyczną dla Grupy CWS.

Najlepsze w swojej klasie środowisko pracy

Zdrowie naszych pracowników, rozwój zawodowy oraz wyszukiwanie i rozwój talentów jest dla nas najwyższym priorytetem. Do 2025 roku chcemy zredukować liczbę wypadków do 0! Chcemy zwiększyć udział kobiet w zarządzaniu do 50 %.

Zrównoważony rozwój w portfolio produktów

Jesteśmy firmą usługową, dlatego oferujemy produkty o jak najdłuższym cyklu życia, które utrzymujemy w obiegu przez długi czas. Dlatego szczególnie istotne jest dla nas ich  trwałość i wytwarzanie ze zrównoważonych materiałów.

Dzięki podejściu „enkelfähig” robimy jeszcze więcej - poddajemy nasze produkty testom, które tę trwałość sprawdzają i oceniają.

recyclingsymbol-wear2wear-sustainability-cws-d-ret.jpg

Chcemy być pewni, że nasze portfolio produktów i usług jest zgodne z naszym podejściem do zrównoważonego rozwoju, tak abyśmy mogli realizować prawdziwie wszechstronną, zrównoważoną ofertę, która przyczynia się do zdrowszej i bezpieczniejszej przyszłości.

Jednym ze środków, które przybliżają nas do osiągnięcia tego celu, jest podejście „enkelfähig”. Od mat podłogowych, poprzez bluzy, koszule i spodnie ochronne, po dozowniki mydła, papieru czy inne akcesoria łazienkowe, poddajemy nasze produkty ścisłej kontroli pod kątem bioróżnorodności, zmian klimatycznych, gospodarki cyrkularnej, innowacyjności, zdrowia i bezpieczeństwa oraz rentowności w całym cyklu ich życia.

Kryteria te pozwalają nam oceniać je pod kątem „Enkelfähigkeit” - wiodącej zasady zrównoważonego rozwoju naszej macierzystej firmy Haniel, zasady, którą traktujemy bardzo poważnie.

Tylko te produkty, które uzyskały w testach wynik 3,5 lub wyższy, oceniane są jako zrównoważone. Jest to powyżej specyfikacji firmy Haniel, która zakłada wynik 3.

​ Enkelfaehig rating PL

Do tej pory oceniliśmy ponad 90% naszego portfolio składającego się z odzieży roboczej i ochronnej oraz artykułów higienicznych do łazienek a wnioski z testów wykorzystujemy do pracy nad jeszcze bardziej zrównoważonymi produktami.

Dzięki temu nasi klienci i partnerzy mogą być pewni, że dokonywane przez nich wybory przyczyniają się do tworzenia lepszej i bezpiecznej przyszłości. 

Dowiedz się więcej

Przeczytaj, jak nasza firma angażuje się w zrównoważony rozwój.

Różnorodność i integracja w CWS

Różnorodność i integracja są intensywnie dyskutowane w europejskich społeczeństwach. Również CWS działa aktywnie, aby zwiększyć różnorodność w firmie.

Temat różnorodności i integracji, został wprowadzony do wewnętrznego programu zarządzania, kiedy CWS podpisał "Kartę Różnorodności" w Niemczech. Jest to oficjalne zobowiązanie firmy do konsekwentnego promowania tej strategii.

"Chcemy stworzyć środowisko pracy, w którym każda osoba, niezależnie od płci, wieku, narodowości, wyznania, niepełnosprawności czy orientacji seksualnej, jest doceniana i może pracować na miarę swoich możliwości. Jestem przekonany, że różnorodność inspiruje do innowacji i najwyższej wydajności", podkreślił niedawno Jürgen Höfling w wywiadzie dla magazynu pracowniczego ONE.

Proces ten jest wspierany przez Radę ds. Różnorodności i Włączenia – nasza firma rozumie różnorodność jako integrację różnych perspektyw i nie chodzi tu o stosowanie kwot czy też o dostosowanie się do pewnych zasad, ale raczej o docenienie każdej indywidualnej perspektywy.

Usługa wynajmu odzieży roboczej zmniejsza emisję CO2

Odzież robocza w usłudze wynajmu, przyczynia się do ochrony klimatu poprzez aktywną gospodarkę cyrkularną – jest to wynik badania na temat korzyści z gospodarki cyrkularnej „Circular Advantage”, które Grupa CWS przeprowadziła wspólnie z firmą doradczą Sustainable Thinking w roku 2020. Średnio usługa wynajmu zmniejsza emisję gazów cieplarnianych o około 50 % (łącznie z transportem).

Wspólna ochrona naszych wartości: Pomoc w zakresie zgodności z przepisami

CWS Compliance HelpLine umożliwia dostawcom i klientom poufne zgłaszanie nieprawidłowych i nieetycznych zachowań oraz naruszeń zgodności.

Cele Zrównoważonego Rozwoju (SDG)

Zrównoważony rozwój dla przyszłości

W CWS każdego dnia pracujemy na rzecz zdrowszej i bezpieczniejszej przyszłości. W tym celu kierujemy się celami zrównoważonego rozwoju przedstawionymi przez Organizację Narodów Zjednoczonych, znanymi również jako Sustainable Development Goals (SDG).

Sustainability Clean Water and Sanitation
Decent Work and Economic Growth
Sustainability Responsible Consumption and Production

 

 

 

ONZ formułuje łącznie 17 politycznych celów rozwojowych, które podzielone są na trzy obszary: gospodarkę, ekologię i sprawy społeczne. Podział ten ma zapewnić uwzględnienie wszystkich istotnych poziomów zrównoważonego rozwoju. W CWS wspieramy takie holistyczne podejście poprzez szeroki zakres działań. 

Osiągnięcie równości płci i wzmocnienie pozycji kobiet

W CWS wierzymy, że różnorodność jest kluczowym elementem żywej, produktywnej kultury firmy i wzbogaca każdy z naszych zespołów. Dlatego też współpracujemy strategicznie z naszą Radą ds. Różnorodności, aby wzmocnić różnorodność w całej firmie.

Sustainability Gender Equality

Zapewnienie dostępności i zrównoważonego zarządzania wodą i urządzeniami sanitarnymi dla wszystkich.

Zapewnienie dostępności i zrównoważonego zarządzania wodą i urządzeniami sanitarnymi dla wszystkich

Woda pitna jest niezbędna dla zdrowia ludzi i przyrody. Dlatego podejmujemy różnorodne działania, aby ograniczyć stosowanie szkodliwych dla środowiska środków chemicznych w procesach prania i zminimalizować nasze zużycie świeżej wody wszelkimi sposobami poprzez:

 • Ujednolicenie naszych dostawców detergentów
 • Inwestowanie w uzdatnianie wody
 • Stosowanie programów prania oszczędzających wodę
 • Wprowadzanie innowacji produktowych (np. SmartWash)
 • Wprowadzanie produktów wolnych od mikroplastiku

 

Sustainability Clean Water and Sanitation

Promowanie trwałego, sprzyjającego włączeniu społecznemu i zrównoważonemu rozwojowi gospodarczemu, pełnego i produktywnego zatrudnienia oraz godnej pracy dla wszystkich.

Dla nas w centrum uwagi zawsze znajdują się ludzie. Dlatego pracujemy nad tym, aby zarówno nasi pracownicy jak i klienci byli zadowoleni. Sprawdzamy, czy przestrzegane standardy społeczne w łańcuchu dostaw oraz zasady zgodności z przepisami. Wspieramy różnorodności naszych pracowników i promujemy talenty, zdrowie i bezpieczeństwo wszystkich, którzy dla nas pracują.

 • Działania QESH w ramach CWS (Quality, Environment, Safety & Health)
 • Rada ds. różnorodności w CWS
 • Wykorzystanie bawełny Fairtrade
 • Partnerstwo BSCI (Business Social Compliance Initiative)
 • Członkostwo w United Nations Global Compact (UNGC)

 

Decent Work and Economic Growth

Zapewnienie zrównoważonych wzorców konsumpcji i produkcji.

Nasz model biznesowy oparty jest na idei ciągłej i spójnej gospodarki cyrkularnej. Nieustannie pracujemy nad tym, aby nasze produkty były coraz bardziej zrównoważone, przy jednoczesnym zachowaniu tej samej wydajności i wydłużeniu okresu użytkowania przy zachowaniu stałej jakości. Zgodnie z podejściem gospodarki cyrkularnej, już podczas rozwoju produktu myślimy o całym cyklu jego życia. 

 • Serwis wynajmu to podstawa naszego modelu biznesowego
 • Naprawa odzieży, recykling naszych darczyńców
 • Aktywność w ramach inicjatywy wear2wear™.
 • Ecodesign
 • Stosowanie bawełny Fairtrade i papieru FSC
 • Certyfikaty ekologiczne
 • Certyfikaty Cradle2Cradle

 

Sustainability Responsible Consumption and Production

Działania w celu powstrzymania zmian klimatycznych i ich skutków

Aktywnie angażujemy się w walkę ze zmianami klimatycznymi. Stale zmniejszamy naszą emisję CO2 i zużycie energii. Dzięki naszemu cyrkularnemu modelowi biznesowemu przyczyniamy się również do ochrony innych zasobów.

 • Współpraca z ClimatePartner (neutralna dla klimatu certyfikacja materiałów drukowanych, projekty zalesiania z klientami)
 • Innowacyjne produkty (np. SmartWash)
 • Procesy prania oszczędzające zasoby
 • Narzędzie optymalizacyjne dla naszych tras dostaw "Optimize My Day
 • Rozbudowa e-mobilności
Sustainability Climate Action

Ochrona i odbudowa ekosystemów  oraz wspieranie ich zrównoważonego wykorzystania

Zdrowie naszego środowiska zależy od nienaruszonych ekosystemów. Dzięki naszym zrównoważonym produktom i różnorodnym działaniom w ramach łańcucha wartości przyczyniamy się do ochrony ekosystemu naszej Ziemi.

 • Współpraca z ClimatePartner (neutralna dla klimatu certyfikacja materiałów drukowanych, projekty zalesiania z klientami).
 • Certyfikaty ekologiczne
 • Certyfikaty FSC (ponad 90% naszego papieru posiada certyfikat FSC lub pochodzi ze zrównoważonych zasobów)
 • Fairtrade

 

Sustainability Life on Land

Wzmocnienie środków sprzyjających realizacji i ożywienie globalnego partnerstwa na rzecz zrównoważonego rozwoju

W CWS zawsze zwracamy uwagę na całość sytuacji. Dzięki zrównoważonym produktom, możemy tworzyć wartość dodaną dla klienta, a jednocześnie kreujemy pozytywny rozwój ludzi i środowiska. Przyglądamy się również naszym łańcuchom dostaw i pracujemy nad osiągnięciem sprawiedliwych warunków pracy i minimalnego wpływu na środowisko.

 • Członkostwo w UN Global Compact
 • Fairtrade
 • Członkostwo w Business Social Compliance Initiative (BSCI)
 • Współpraca z World Toilet Organization
 • Współpraca z Made Blue

 

Sustainability Partnerships for the Goals

Nasze certyfikaty

ISO 14001

Zarządzanie środowiskiem
Umweltmanagementsystem

EU Ecolabel

Europejskie oznakowanie ekologiczne
EcoLabel

Błękitny Anioł

Oznakowanie ekologiczne
Blauer Engel Umweltzeichen

Fairtrade

Emblemat sprawiedliwego handlu
Fairtrade raw material label "Supporting Fairtrade Cotton"