CWSPL

Skontaktuj się z nami!

Informacje na temat przetwarzania danych osobowych można znaleźć tutaj

Hidden Fields

Myśl cyrkularnie - zrównoważony rozwój jako model biznesowy

Nasza firma chce odnosić sukcesy w sposób zrównoważony, sam sukces czy też wyłącznie zrównoważony rozwój to za mało.

Dowiedz się więcej tutaj i przeczytaj nasz nowy Raport Zrównoważonego Rozwoju 2020/21

CWSPL

Z naszego raportu, dowiesz się, co chcemy robić, aby nasze produkty i projekty były jeszcze bardziej przyjazne dla środowiska. Dowiesz się co ma wspólnego praca detektywistyczna z ekologicznymi matami oraz jak realizujemy w firmie wartości w zakresie różnorodności i zgodności z przepisami korporacyjnymi.

Zapoznaj się z raportem klikając tutaj lub pobierz go w formacie pdf poniżej.

Nasza strategia zrównoważonego rozwoju do roku 2025

Zrównoważone produkty

Do 2025 roku ponad 90 procent naszych nowych przedsięwzięć powinno pochodzić z naszych zrównoważonych produktów.

Odpowiedzialność za łańcuch dostaw

Jesteśmy zobowiązani do zapewnienia uczciwych warunków pracy w fabrykach naszych dostawców. Do 2025 roku chcemy przeprowadzić audyt u wszystkich ważnych dostawców w krajach ryzyka pod kątem zgodności ze standardami społecznymi i pracowniczymi.

Zamknięcie cyklu

Utrzymujemy nasze produkty w cyklu serwisowym i kontynuujemy ich rozsądne użytkowanie po zakończeniu życia produktu. Dążymy do sytuacji „Zero odpadów produktowych”.

Oszczędzaj zasoby

Zmniejszamy nasz ślad ekologiczny we wszystkich naszych procesach. Obecnie pracujemy nad kompleksową strategią klimatyczną dla Grupy CWS.

Najlepsze w swojej klasie środowisko pracy

Zdrowie naszych pracowników, rozwój zawodowy oraz wyszukiwanie i rozwój rozwój talentów jest dla nas najwyższym priorytetem. Do 2025 roku chcemy zredukować liczbę wypadków do 0. Chcemy zwiększyć udział kobiet w zarządzaniu do 50 %.

Żyjemy i działamy zgodnie z zasadami gospodarki cyrkularnej

Jak wygląda gospodarka cyrkularna w CWS i co to dla nas oznacza, dowiesz się w naszym filmie „Think Circular”. 

 

Myśl cyrkularnie: zrównoważony rozwój w CWS

W CWS wpisaliśmy zrównoważony rozwój w nasz cyrkularny model biznesowy i jesteśmy przekonani, że tylko dzięki prawdziwie cyrkularnej gospodarce możemy stawić czoła globalnym wyzwaniom związanym z niedoborem zasobów i zmianami klimatycznymi.

Dlatego też wspólnie z naszymi klientami, tworzymy rozwiązania przyjazne dla środowiska w zakresie usług wynajmu i serwisu urządzeń higieny, odzieży roboczej oraz mat wejściowych.

Nie tylko tworzymy trwałe produkty o wysokiej jakości, ale także poprzez ich regularne naprawy wydłużamy cykl życia produktu.

Żyjemy i działamy zgodnie z zasadami gospodarki cyrkularnej

Jak wygląda gospodarka cyrkularna w CWS i co to dla nas oznacza, dowiesz się w naszym filmie „Think Circular”.