Service Car DE

Fakty i Liczby

W drodze do pozycji lidera na rynkach europejskich  – Aktualna sytuacja ekonomiczna 

Grupa CWS, spółka-córka firmy Franz Haniel & Cie. GmbH, zatrudniająca 11.000 pracownic i pracowników w 16 krajach Europy, jest czołowym dostawcą specjalistycznych usług i rozwiązań w dziedzinach urządzeń higieny, mat wejściowych, odzieży roboczej i ochronnej oraz odzieży do pracy w pomieszczeniach czystych. W roku gospodarczym 2019 CWS osiągnęła obrót wielkości 1.188  mld Euro.

 

Wskaźniki ekonomiczne 
  • Obrót (mld €) 1,1 
  • Zakłady w 16 krajach  

 

Wskaźniki ekologiczne 
  • Zużycie energii (GJ) 936.264  
  • Zużycie wody (m3) 1.298.479  
  • Zużycie środków piorących (t) 3.033  
  • Emisja CO2 (zakresy 1–3; t) 52.593  

 

Wskaźniki społeczne 
  • Zatrudnienie (w krajach objętych sprawozdaniem) 11.000 

 

Na dobrym kursie

Od kwietnia 2019 roku oferujemy swoje usługi pod wspólną marką CWS. Od tego czasu firma reprezentuje wspólną wizję z sześcioma obszarami usług pod hasłem: dla zdrowszego i bezpieczniejszego jutra. CWS oferuje na przykład rozwiązania dla łazienek i mat w dziale Higieny oraz dla odzieży roboczej, pomieszczeń czystych czy ochrony zdrowia w sekcji Odzieży roboczej. W Niemczech dodano nowy obszar działalności CWS Fire Safety, który oferuje klientom rozwiązania z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

Celem CWS jest wyznaczanie nowych standardów. Dzięki innowacyjnym, trwałym i cyfrowym rozwiązaniom w zakresie wynajmu firma zapewnia klientom i ich pracownikom więcej zdrowia, bezpieczeństwa i ochrony. Holistyczne rozwiązania w zakresie higieny mogą ograniczyć przenoszenie się infekcji i zmniejszyć liczbę zachorowań. Regularnie sprawdzana odzież ochronna pomaga zapobiegać wypadkom przy pracy i w ten sposób przyczynia się do bezpieczeństwa w miejscu pracy, podobnie jak rozwiązania w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

 

Strategiczne partnerstwa źródłem impulsów wzrostowych 

W roku budżetowym 2019 w CWS osiągnięto ważne kamienie milowe. Oprócz przejęcia niemieckich firm z branży ochrony przeciwpożarowej w celu utworzenia CWS Fire Safety, CWS wzmocniło swoją podstawową działalność na rynku Beneluksu poprzez przejęcie firmy Vendor, specjalizującej się w higienie łazienek. W roku 2019 firma dokonała dwóch strategicznych przejęć na rozwijającym się rynku pomieszczeń sterylnych, przyczyniając się w ten sposób do dalszego rozwoju swoich usług.

Ponadto CWS zwiększyło swoje strategiczne inwestycje w pralnię mobilną Jonny Fresh do 16% i przejęło działalność w zakresie produkcji mat Textile Mietdienste Hiller.

 

Wzrost przychodów

Dochody CWS w 2019 r. wyniosły 1 188 mld EUR, co stanowi wzrost o 4 % w stosunku do roku poprzedniego. Przychody wzrosły również w ujęciu organicznym - tj. po uwzględnieniu przejęć i efektów kursowych - o 3 proc. w porównaniu z tym samym okresem roku poprzedniego.

W wyniku tego CWS zwiększył przychody w obu działach. Pion Higieny osiągnął wzrost o 3%, natomiast przychody dywizji Odzieży roboczej wzrosły o 2% w stosunku do tego samego okresu roku ubiegłego. Dywizja Higiena zanotowała silny wzrost przychodów głównie w Niemczech, natomiast wzrost przychodów w Odzieży roboczej odnotowano przede wszystkim dzięki ponadprzeciętnemu rozwojowi w Europie Wschodniej oraz w obszarach pomieszczeń czystych cleanroom i ochrony zdrowia.

 

Wzrost zysku operacyjnego o 11%

CWS znacznie zwiększył swój zysk operacyjny z 140 mln EUR w 2018 r. do 155 mln EUR w analizowanym roku. Oznacza to 11-procentowy wzrost w porównaniu z rokiem 2018.