CWS Group uzyskała srebrną ocenę EcoVadis

Grupa CWS otrzymała srebrną ocenę EcoVadis, co plasuje ją w piętnastce najlepiej ocenianych firm.

 

 

 

Ecovadis Silver

Indywidualne porady ekspertów

Niezobowiązujące i kompetentne dla Twojej branży

Jesteś już klientem CWS?
Hidden Fields

Informacje na temat przetwarzania danych osobowych można znaleźćtutaj

26 luty 2024 Higiena

Grupa CWS otrzymała srebrną ocenę EcoVadis, co plasuje ją w pierwszej piętnastce wszystkich ocenianych firm. Ogólny wynik wzrósł do 70, co oznacza zmianę o 2 w porównaniu z poprzednim rokiem. Pomimo nowych i bardziej rygorystycznych kryteriów oceny stosowanych przez EcoVadis, Grupa CWS była w stanie utrzymać próg 93 percentyla. W karcie wyników Carbon grupa otrzymała drugą najwyższą ocenę - "poziom zaawansowany" w zakresie zarządzania emisją dwutlenku węgla.

EcoVadis sprawdza dużą liczbę projektów i ich realizację. Następnie opracowuje ewaluację opartą na faktach z łatwymi do odczytania kartami wyników. W oparciu o osiągnięty wynik końcowy, organizacja przyznaje oceny. Określa zarówno mocne strony, jak i obszary wymagające poprawy w organizacji.

Ecovadis Silver

EcoVadis zapewnia platformę, na której kryteria ESG dla firm są weryfikowane i oceniane, co pozwala je porównać. ESG dotyczy kwestii środowiskowych, społecznych i ładu korporacyjnego oraz sprawdza odpowiedzialność społeczną i środowiskową przedsiębiorstw. Ocena jest ważna przez rok, a następnie jest ponownie wystawiana.