CWS PL

Skontaktuj się z nami!

Jesteś już klientem CWS?

Informacje na temat przetwarzania danych osobowych można znaleźć tutaj

Hidden Fields

Raporty Koalicji Bezpieczni w Pracy

Koalicji Bezpieczni w Pracy, przeprowadza cykliczne badania w celu promocji kultury bezpieczeństwa w miejscu pracy.

 

 

 

Raporty badawcze Koalicji Bezpieczni w Pracy

Raport jest cykliczną publikacją Koalicji Bezpieczni w Pracy, która powstała w 2014 roku w celu promocji kultury bezpieczeństwa w miejscu pracy. Koalicja prowadzi dynamiczną działalność edukacyjną w zakresie obowiązujących norm i procedur bhp, wspierając pracodawców we wdrażaniu wysokich standardów bezpieczeństwa i wskazując realne korzyści płynące z ich przestrzegania.

Pierwsza edycja badań zrealizowanych przez Koalicję, pozwoliła uzyskać wgląd w aktualną sytuację pracowników w zakresie bezpieczeństwa i zidentyfikować obszary wymagające poprawy. Rok później Koalicja postanowiła oddać glos pracodawcom i dowiedzieć się, czy ich zdaniem firmy wystarczająco inwestują w zarzadzanie bezpieczeństwem pracy.

Badanie przeprowadzone w 2016 roku miało na celu porównanie pracowników fizycznych i umysłowych pod względem postaw wobec bezpieczeństwa i higieny pracy.

W 2017 roku zajęto się stanem wiedzy dotyczącym przepisów bhp wśród pracodawców małych i średnich przedsiębiorstw.

Badanie realizowane w 2018 roku było odpowiedzią na dynamiczną sytuację cudzoziemców na rynku pracy w Polsce a rok później, w 2019 roku przyjrzeliśmy się bliżej zagrożeniom psychospołecznym w miejscu pracy, takim jak stres, mobbing czy depresja

Z kolei w roku 2020 pytaliśmy o przygotowanie firm do pandemii koronawirusa oraz o działania podjęte w tym czasie w celu zapewnienia bezpiecznych warunków pracy. Nie ulega wątpliwości, że pandemia wpłynęła na niemal wszystkie branże a w szczególności – na działy bhp, których pracownicy stali na pierwszej linii frontu walki z epidemią.

Właśnie dlatego w roku 2021, chcemy przyjrzeć się bliżej służbom bhp. Wiemy, że podczas pandemii – zwłaszcza w pierwszych miesiącach jej trwania – po stronie pracowników branży bhp stały nie tylko obowiązki związane z dbaniem o dostępność środków ochrony osobistej, takich jak maski, rękawiczki czy środki do dezynfekcji, ale także tworzenie i wdrażanie nowych procedur w firmie czy przeprowadzanie szkoleń bhp w formie zdalnej.

Musieli oni również – czy też przede wszystkim – wziąć na siebie dużo większą odpowiedzialność za bezpieczeństwo i zdrowie, a nawet życie, pracowników. Czy te zmiany były krótkotrwale, czy też przyniosły długofalowe efekty?

Czy pracownik bhp jest obecnie bardziej doceniany przez pracodawców, a współpracownicy traktują kwestie bezpieczeństwa priorytetowo? Czy bhp stało się kluczowym tematem, a specjaliści i menadżerowie odpowiedzialni za bezpieczeństwo pracy mają wpływ na decyzje strategiczne podejmowane w firmach?

Zapraszamy do lektury.