Myśl cyrkularnie! – tak aby opóźnić Dzień Długu Ekologicznego.

W CWS, pomagamy zaoszczędzić zasoby, aby opóźnić Dzień Długu Ekologicznego 

Earth Overshoot Day

Skontaktuj się z nami!

Polityka prywatności

Hidden Fields
9 May 2022

Dzień Długu Ekologicznego to data, która oznacza, że przeznaczone dla ludzi zasoby Ziemi zostały przekroczone. Są to m.in. surowce, gleby czy też woda, która przypadają na cały rok.

W 2022 roku, zasoby ziemi zostały wykorzystane już 4 maja.

 Od teraz, przez resztę roku żyjemy na koszt przyszłych pokoleń. W ten sposób po raz kolejny nie udało nam się osiągnąć celu, jakim było przesuniecie Dnia Długu Ekologicznego jak najdalej w czasie.

Nasze społeczeństwo w coraz szybszym tempie zużywa zasoby, które natura zapewnia nam na rok: w 2012 roku Światowy Dzień Długu Ekologicznego zanotowano 22 sierpnia a w 2021 roku 29 lipca. To, że zasoby są wykorzystane już 4 maja, pokazuje, jak pilnie musimy działać.

Jako firma, funkcjonujemy w społeczeństwie i jesteśmy jego częścią. Ponieważ jesteśmy świadomi naszej odpowiedzialności za środowisko, dążymy do tego, aby w naszej działalności wykorzystywać jak najmniej zasobów. Naszym mottem jest: Myśl cyrkularnie.

 

CWS_Icon_ThinkCircular_rgb_Reduce_Reuse_Recycle

W CWS dążymy do tego, aby nasze produkty i materiały, z których są one wykonane, jak najdłużej pozostawały w obiegu. W tym celu oferujemy kompleksowy serwis i naprawy naszych produktów, zapewniając ich długotrwale użytkowanie.

Produkty, których cykl życia ulega zakończeniu, poddajemy recyklingowi, wykorzystując materiały, z których są wykonane. Na przykład z wykorzystanych ręczników bawełnianych, robimy mopy lub ścierki do czyszczenia.

Realizujemy także indywidualne projekty pilotażowe: na przykład współpracujemy w dziedzinie recyklingu ze szwedzką firmą Södra, która zajmuje się recyklingiem tekstyliów. Tekstylia są rozkładane na części i dalej przetwarzane. Dzięki specjalnemu procesowi składniki tkanin, takie jak włókna bawełniane, mogą być ponownie wprowadzone do produkcji tekstylnej. Taki proces zapewnia zamknięty cykl zużycia materiałów.

W CWS myślimy i działamy w sposób cyrkularny, także jeśli chodzi o serwis naszych produktów. Dzięki nowoczesnym oczyszczalniom ścieków, wykorzystujemy wodę używaną do prania ręczników bawełnianych do pierwszego cyklu prania mat podłogowych. Wykorzystana woda jest następnie oczyszczana i cykl zaczyna się od nowa.

Dzięki naszemu modelowi usług, przyczyniamy się także do redukcji emisji gazów cieplarnianych.

Nasze analizy z sektora odzieży roboczej potwierdzają, że emisja CO2 w przypadku wynajmowanej odzieży roboczej, włączając to transport, jest o ponad 50% niższa niż w przypadku odzieży kupowanej.

Ponadto w modelu wynajmu odzieży roboczej i ochronnej, zużyte czy też uszkodzone elementy odzieży są naprawiane, co sprawia, że łańcuch dostaw jest bardziej zrównoważony.

Dzięki ponad 2,5 mln naprawionych elementów odzieży rocznie w samych Niemczech, każdego dnia aktywnie przyczyniamy się do poprawy klimatu - także w dzisiejszym Dniu Długu Ekologicznego.

Więcej informacji na temat naszych działań na rzecz zdrowszej i bezpieczniejszej przyszłości można znaleźć w raporcie o zrównoważonym rozwoju .https://www.cws.com/pl-PL/about-us/mysl-cyrkularnie-zrownowazony-rozwoj-jako-model-biznesowy