Myśl cyrkularnie! – tak aby opóźnić Dzień Długu Ekologicznego.

W CWS, pomagamy zaoszczędzić zasoby, aby opóźnić Dzień Długu Ekologicznego 

Earth Overshoot Day

Skontaktuj się z nami!

Jesteś już klientem CWS?
Hidden Fields

Informacje na temat przetwarzania danych osobowych można znaleźć tutaj

Dzień Długu Ekologicznego to data, która oznacza, że przeznaczone dla ludzi zasoby Ziemi zostały przekroczone. Są to m.in. surowce, gleby czy też woda, która przypadają na cały rok.

W 2022 roku, zasoby ziemi zostały wykorzystane już 4 maja.

 Od teraz, przez resztę roku żyjemy na koszt przyszłych pokoleń. W ten sposób po raz kolejny nie udało nam się osiągnąć celu, jakim było przesuniecie Dnia Długu Ekologicznego jak najdalej w czasie.

Nasze społeczeństwo w coraz szybszym tempie zużywa zasoby, które natura zapewnia nam na rok: w 2012 roku Światowy Dzień Długu Ekologicznego zanotowano 22 sierpnia a w 2021 roku 29 lipca. To, że zasoby są wykorzystane już 4 maja, pokazuje, jak pilnie musimy działać.

Jako firma, funkcjonujemy w społeczeństwie i jesteśmy jego częścią. Ponieważ jesteśmy świadomi naszej odpowiedzialności za środowisko, dążymy do tego, aby w naszej działalności wykorzystywać jak najmniej zasobów. Naszym mottem jest: Myśl cyrkularnie.

 

CWS_Icon_ThinkCircular_rgb_Reduce_Reuse_Recycle

W CWS dążymy do tego, aby nasze produkty i materiały, z których są one wykonane, jak najdłużej pozostawały w obiegu. W tym celu oferujemy kompleksowy serwis i naprawy naszych produktów, zapewniając ich długotrwale użytkowanie.

Produkty, których cykl życia ulega zakończeniu, poddajemy recyklingowi, wykorzystując materiały, z których są wykonane. Na przykład z wykorzystanych ręczników bawełnianych, robimy mopy lub ścierki do czyszczenia.

Realizujemy także indywidualne projekty pilotażowe: na przykład współpracujemy w dziedzinie recyklingu ze szwedzką firmą Södra, która zajmuje się recyklingiem tekstyliów. Tekstylia są rozkładane na części i dalej przetwarzane. Dzięki specjalnemu procesowi składniki tkanin, takie jak włókna bawełniane, mogą być ponownie wprowadzone do produkcji tekstylnej. Taki proces zapewnia zamknięty cykl zużycia materiałów.

W CWS myślimy i działamy w sposób cyrkularny, także jeśli chodzi o serwis naszych produktów. Dzięki nowoczesnym oczyszczalniom ścieków, wykorzystujemy wodę używaną do prania ręczników bawełnianych do pierwszego cyklu prania mat podłogowych. Wykorzystana woda jest następnie oczyszczana i cykl zaczyna się od nowa.

Dzięki naszemu modelowi usług, przyczyniamy się także do redukcji emisji gazów cieplarnianych.

Nasze analizy z sektora odzieży roboczej potwierdzają, że emisja CO2 w przypadku wynajmowanej odzieży roboczej, włączając to transport, jest o ponad 50% niższa niż w przypadku odzieży kupowanej.

Ponadto w modelu wynajmu odzieży roboczej i ochronnej, zużyte czy też uszkodzone elementy odzieży są naprawiane, co sprawia, że łańcuch dostaw jest bardziej zrównoważony.

Dzięki ponad 2,5 mln naprawionych elementów odzieży rocznie w samych Niemczech, każdego dnia aktywnie przyczyniamy się do poprawy klimatu - także w dzisiejszym Dniu Długu Ekologicznego.

Więcej informacji na temat naszych działań na rzecz zdrowszej i bezpieczniejszej przyszłości można znaleźć w raporcie o zrównoważonym rozwoju .https://www.cws.com/pl-PL/about-us/mysl-cyrkularnie-zrownowazony-rozwoj-jako-model-biznesowy