Odzież ochronna

Bezpieczeństwo czy wydajność – wyniki międzynarodowego badania CWS

Firma CWS przeprowadziła międzynarodowe badanie na temat bezpieczeństwa pracy w zakładach. Pracownicy są zazwyczaj pozostawieni sami sobie, jeśli chodzi pranie i konserwację odzieży ochronnej.

16 February 2021 Odzież robocza

Międzynarodowe badanie zlecone przez CWS na temat bezpieczeństwa pracy, ujawniło w tym zakresie poważne braki. Pracownicy są zazwyczaj pozostawieni sami sobie, jeśli chodzi pranie i konserwację odzieży ochronnej.

Ze względu na wygodę, wielu pracowników idzie na kompromis w kwestii bezpieczeństwa, z kolei pracodawcy przedkładają wydajność ponad bezpieczeństwo. Szczególnie niepokojące jest to, że w badaniu wzięli udział wyłącznie pracownicy wykonujący zawody, w których bezpieczeństwo pracy odgrywa ważną rolę.

Kluczowe wnioski z badania w Niemczech:

  • 63 % pracowników musi samodzielnie prać swoją odzież roboczą, co stwarza potencjalne zagrożenie.
  • 68 % respondentów nie dba o swoje bezpieczeństwo w pracy.
  • 44% pracowników czasami pomija niezbędne części wyposażenia ochronnego.
  • Starsi pracownicy traktują zdrowie i bezpieczeństwo poważniej niż młodsi.
  • 52% uważa, że wydajność jest ważniejsza niż bezpieczeństwo w ich firmie.
  • Jedynie 53% twierdzi, że przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa w ich miejscu pracy jest regularnie monitorowane.

Brak kontroli

Nieprzestrzeganie przepisów bhp jest widoczne przy ich regularnym monitorowaniu. Tylko 57% ankietowanych, sprawdza zgodność z przepisami bezpieczeństwa przynajmniej raz na dwa miesiące.

Komfort przed bezpieczeństwem

Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa wydaje się być ciężarem dla niektórych pracowników. Prawie dwie trzecie twierdzi, że idzie na kompromis w kwestii bezpieczeństwa, tak aby ułatwić sobie codzienną pracę. 44% pracowników pomija czasami niezbędne elementy wyposażenia ochronnego, takie jak gogle, rękawice czy kaski. Dzięki temu praca jest wygodniejsza, ale również bardziej niebezpieczna. W Polsce odsetek ten wynosi zaledwie 28%.

Porównując wiek badanych, można wywnioskować, że im młodsi respondenci, tym częściej używają środków ochrony indywidualnej, ale tym większe jest prawdopodobieństwo, że częściej pomijają elementy wyposażenia ochronnego. Dotyczy to połowy respondentów w wieku od 20 do 29 lat. Natomiast wśród osób od 50 do 60 lat odsetek ten wynosi tylko 31%.

Samodzielnie prana odzież ochronna jako zagrożenie dla bezpieczeństwa

Profesjonalna odzież ochronna jest obowiązkowa w wielu zawodach, takich jak spawacze, elektrycy, pracownicy budowlani, a nawet magazynierzy. Jednak aż 57% respondentów, a w Niemczech aż 63%, musi samodzielnie prać swoją odzież ochronną. Pracownicy są więc pozostawieni sami sobie, jeśli chodzi o konserwację i pranie odzieży.

W przypadku odzieży ochronnej stanowi to zagrożenie dla bezpieczeństwa. Na przykład odzież chroniąca przed wysoką temperaturą i płomieniami, może stać się łatwopalna po wypraniu jej w płynie do płukania tkanin.

Widzialność odzieży traci się szybciej, jeśli pasy odblaskowe nie są prane we właściwy sposób i nie mogą być odpowiednio sprawdzane. Według badania, 24% pracowników nie sprawdza regularnie swojej odzieży.

Przedsiębiorstwa muszą zapewnić taka odzież ochronną, która spełnia aktualne wymagania. Funkcje ochronne odzieży muszą być regularnie sprawdzane, a jej maksymalny cykl życia powinien być monitorowany i przestrzegany. "Jeśli 63% pracowników, jest odpowiedzialna za samodzielne pranie odzieży to zakładam, że w większości, odzież ochronna nie jest odpowiednio sprawdzana i konserwowana" - mówi Münnich.

Bezpieczeństwo jako czynnik kosztowy

Na pytanie, dlaczego odzież nie jest regularnie kontrolowana, konserwowana lub odnawiana, 53% respondentów odpowiedziało, że ich zdaniem czynnikiem decydującym o braku profesjonalnej dbałości o odzież roboczą są koszty. 52% niemieckich pracowników uważa również, że wydajność jest ważniejsza niż bezpieczeństwo w ich firmie.

O badaniu

W lipcu 2017 r na zlecenie CWS firma Net-request przeprowadziła międzynarodowe badanie bezpieczeństwa pracy. W badaniu online wzięło udział 1.000 pracowników w wieku od 20 do 60 lat z Niemiec, Polski, Szwajcarii i Belgii. Respondenci pracują w takich sektorach gospodarki, w których bezpieczeństwo i higiena pracy odgrywają ważną rolę.