Błękitny Anioł: państwowe oznakowanie ekologiczne

Oznakowanie ekologiczne „Blue Angel” to łatwiejszy wybór produktów przyjaznych dla środowiska w segmencie B2B.

Blauer Engel Logo

Skontaktuj się z nami!

Informacje na temat przetwarzania danych osobowych można znaleźć tutaj

Hidden Fields
19 April 2022

„Błękitny Anioł” to stosowane przez rząd niemiecki od ponad 40 lat, ekologiczne oznakowanie dla produktów i usług, które są bardziej przyjazne dla środowiska. Znak ten jest znany i rozpoznawany zarówno przez firmy, jak i konsumentów.

Oznakowaniem „Blue Angel” wyróżniono ponad 20 tys. produktów, w tym m.in. farby, meble, detergenty czy też papier z recyklingu. Według badań przeprowadzonych przez Federalną Agencję Ochrony Środowiska, 90% konsumentów zna to oznaczenie a 23% badanych stwierdziło, że „Błękitny Anioł” ma również wpływ na ich decyzje zakupowe.

Przejrzyste kryteria

Zaufanie, jakim cieszy się Błękitny Anioł, wynika m.in. z jasno określonych i publicznie dostępnych kryteriów oraz zasad testowania.  Kryteria są opracowywane przez interesariuszy w ramach transparentnego procesu i weryfikowane co trzy lub cztery lata.  

Zatwierdzanie oznakowania przez „Environmental Label Jury", który jest organem decyzyjnym oraz RAL gGmbH, niezależną organizacją certyfikującą sprawia, że Blue Angel jest symbolem przejrzystości, niezależności i wysokich wymagań w stosunku do ocenianego produktu lub usługi.  

Certyfikowane są tylko te produkty, które są bardziej przyjazne dla środowiska niż porównywalne produkty konkurencyjne, a w zależności od ich charakteru stosowane są różne kryteria przyznawania certyfikatu.

Pod uwagę brana jest również trwałość produktu czy też usługi, oceniane są również procesy i łańcuchy dostaw niezbędne do ich wytwarzania.

Produkty CWS bardziej przyjazne dla środowiska

CWS, także posiada w swojej gamie produkty, które są trwalsze i bardziej przyjazne dla środowiska niż produkty konkurencyjne. Należą do nich jednorazowe ręczniki papierowe CWS 25 x 31 zielone i CWS 25 x 31 naturalne.

 Oznakowaniem „Błękitny Anioł” (według RAL-ZU 77) zostały również nagrodzone ręczniki bawełniane CWS ze wszystkich linii podajników ręcznika bawełnianego w tym również ręczniki bawełniane z nowej linii CWS PureLine.

To co przekonuje komisję oceniającą, to fakt, że stosowanie podajników ręczników bawełnianych CWS, chroni zasoby naturalne, ogranicza ilość odpadów a także ogranicza zanieczyszczenie wody.

Pojedyncza rolka ręczników bawełnianych w ciągu całego cyklu życia, zastępuje do 22 000 ręczników papierowych. W czasie produkcji, prania, logistyki i utylizacji ręczników bawełnianych zużywa się o 48% mniej energii w porównaniu z ręcznikami papierowymi.

Klienci CWS oszczędzają również na kosztach utylizacji i kosztach utrzymania łazienki w czystości. Niestety, ręczniki papierowe po zużyciu często trafiają na podłogę zamiast do kosza. 

Zgodnie z hasłem "Myśl cyrkularnie!" rolki ręczników bawełnianych po zakończeniu cyklu życia, są w około 90% ponownie wykorzystywane jako surowiec do produkcji ścierek i mopów.

O Blue Angel  https://www.blauer-engel.de/de/blauer-engel/unser-zeichen-fuer-die-umwelt