CWS otrzymuje złotą odznakę EcoVadis!

Grupa CWS uzyskała złotą odznakę EcoVadis Gold, dzięki której plasuje się  w czołówce najlepszych firm w swojej branży.

EcoVadis Gold 2022

Indywidualne porady ekspertów

Niezobowiązujące i kompetentne dla Twojej branży

Jesteś już klientem CWS?
Hidden Fields

Informacje na temat przetwarzania danych osobowych można znaleźćtutaj

7 listopad 2022 Odzież robocza

Grupa CWS otrzymała Złotą Odznakę EcoVadis, co kwalifikuje CWS w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu, do 5 procent najlepszych firm o porównywalnej wielkości w danej branży.

Jest to również awans w porównaniu z rokiem ubiegłym, w którym firma otrzymała odznakę srebrną.

EcoVadis to platforma technologiczna, która umożliwia ocenę praktyk i sposobu postępowania dostawców w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu. Ocena odbywa się przy pomocy metodologii, opartej o międzynarodowe standardy takie jak:

  • Dziesięć Zasad ONZ Global Compact,
  • Konwencje Międzynarodowej Organizacji Pracy,
  • Standardy Global Reporting Initiative,
  • Norma ISO 26000,
  • Plan działania CERES
  • Wytyczne ONZ dotyczące biznesu i praw człowieka, znane również jako Ruggie Framework.

Firmy starające się o odznakę EcoVadis, oceniane są w czterech obszarach: środowiskowym. społecznym, etycznym oraz w kwestii łańcucha dostaw, w skali punktowej od 0 do 100. Ocena EcoVadis przyznawane są na jeden rok po czym firmy są ponownie oceniane.

Z rozwiązań oferowanych przez EcoVadis korzysta ponad 45 tys. organizacji. Wyniki EcoVadis pomagają firmom monitorować praktyki CSR dostawców w 190 kategoriach zakupowych w 150 krajach. Ramy oceny są dostosowane dla każdej firmy zgodnie z jej działalnością, rozmiarem i lokalizacją geograficzną.

Dzięki dostosowaniu metodologii oceny do działalności, wielkości firm oraz ich lokalizacji uzyskuje się znormalizowane wyniki, które umożliwiają łatwe porównanie wyników CSR ocenianych przedsiębiorstw.  

W procesie oceny EcoVadis, sprawdzana jest duża liczba projektów prowadzonych przez daną firmę oraz ich status, który następnie jest przekształcany w ocenę opartą na dowodach z łatwymi do odczytania kartami wyników. Następnie, na podstawie osiągniętego wyniku końcowego przyznawane są oceny, wskazujące zarówno na mocne strony firm, jak i na obszary do poprawy.

Szczególnie mocne strony CWS, to kwestie środowiskowe, prawa człowieka oraz prawa pracownicze, które są najważniejszymi kryteriami w ramach ratingu.

"Cieszymy się, że w ciągu ostatniego roku udało nam się poprawić w wielu obszarach. Naszym celem jest ciągły rozwój oraz pełne wykorzystanie naszego potencjału. Dlatego też, regularnie poddajemy się ocenie EcoVadis, aby pokazać nasze zaangażowanie w zrównoważony rozwój i uczynić je przejrzystym dla naszych klientów - mówi dr Maren Otte, dyrektor Grupy ds. komunikacji i odpowiedzialności.

Więcej na temat zrównoważonego rozwoju w CWS przeczytasz tutajhttps://www.cws.com/pl-PL/about-us/mysl-cyrkularnie-zrownowazony-rozwoj-jako-model-biznesowy