CWS Workwear: dzięki procesom wynajmu chronimy klimat

Według najnowszego badania usługa wypożyczania odzieży roboczej zmniejsza emisję CO2.

CAS

Indywidualne porady ekspertów

Niezobowiązujące i kompetentne dla Twojej branży

Jesteś już klientem CWS?
Hidden Fields

Informacje na temat przetwarzania danych osobowych można znaleźćtutaj

Firma CWS wspólnie z firmą doradczą Sustainable Thinking przeprowadziła w Niemczech 2020 roku badanie, „Circular Advantage Study” – studium na temat korzyści z gospodarki cyrkularnej, które dowodzi, że odzież robocza dostarczana w procesie wynajmu zmniejsza emisję CO2 i redukuje negatywny wpływ na klimat o 76%. (dane nie uwzględniają transportu).

 

Grafik 11

W ramach badania Circular Advantage, przeanalizowano jaki wpływ na klimat ma zaopatrzenie jednego pracownika w odzież roboczą w ciągu jednego roku.  Do tego celu wykorzystano cztery wybrane kolekcje [2] CWS i przebadano ich użycie zarówno pod kątem użytkowania cyrkularnego, czyli wynajmu odzieży jak i liniowego, w którym zakupiona odzież jest przekazana użytkownikowi, który sam ją pierze i konserwuje (serwis własny).

Badanie brało pod uwagę specyficzne dane dotyczące napraw, wymiany i ponownego użycia odzieży. Kolejnym założeniem badania jest to, że każda sztuka odzieży jest prana 46 razy, niezależnie od testowanego systemu. Parametry jakości produktu i wydajności prania zostały pominięte w celu zapewnienia porównywalności wyniku.

Model obliczeniowy, bierze pod uwagę elementy wpływające na klimat, takie jak wpływ produkcji odzieży, a także efekt wydłużonego okresu użytkowania. W systemie cyrkularnym osiąga się to głównie poprzez naprawę i wykorzystanie materiałów używanych, co jest mniej powszechne w systemie liniowym.

To właśnie okres użytkowania produktu ma znaczący wpływ na klimat: Im dłużej korzystamy z odzieży, dbamy o nią, naprawiamy, tym dłużej możemy z niej korzystać rezygnując jednocześnie z zakupu nowej. A to oczywista wartość dodana dla środowiska – bowiem odzież, która nie jest produkowana, nie generuje emisji gazów cieplarnianych.

 

Grafik 8

 

Dzięki danym na temat wielokrotnego użytku tej samej odzieży oraz jej napraw, CWS było w stanie przeanalizować wpływ usługi wynajmu na klimat w porównaniu z systemem liniowym, w którym użytkownik sam zajmuje się praniem i naprawą odzieży.

Do obliczeń wykorzystano dane ilościowe odzieży używanej, naprawionej oraz ponownie oddanej do użytku z czterech różnych kolekcji, które były wynajmowane przez CWS w Niemczech w 2019 r. Z każdej z tych kolekcji, przetworzono około 500 000 sztuk.

"Ważne było dla nas zdobycie solidnej bazy danych, tak abyśmy mogli uzyskać miarodajne wyniki", wyjaśnia Tobias Steffen, który pracował nad modelem obliczeniowym wraz z innymi ekspertami CWS a jednocześnie jest odpowiedzialny za projekt jako kierownik ds. zrównoważonego rozwoju CWS.

Aby obliczyć różnicę pomiędzy usługą wynajmu a systemem liniowym, dokonano dokładnej oceny danych dotyczących napraw i zużycia.Eksperci firmy, przyjrzeli się wszystkim typowym naprawom czterech badanych kolekcji i obliczyli, że osoba prywatna wykonuje około połowy wszystkich napraw, które wykonałaby firma wynajmująca odzież. To, czego osoby prywatne nie potrafią naprawić, zazwyczaj trafia do kosza.

Wynik badania jest imponujący: "No ogół odzież przeznaczona dla jednego pracownika generuje około 72 kilogramów dwutlenku węgla rocznie", mówi Tobias Steffen. "Kiedy oferujemy odzież roboczą w usłudze wynajmu, naprawiamy jej zużyte lub uszkodzone części, albo wymieniamy ją na używaną, zmniejszamy wpływ CO2 na klimat do 17 kilogramów. Nawet jesli uwzględnimy transport pojazdami CWS, emisja CO2 zmniejszy się z 72 do 36 kilogramów. To niesamowita różnica."

Grafik 9

Kolejny razy przekonujemy się, że najbardziej korzystne dla środowiska, a tym samym klimatu, są naprawy i wynajem odzieży. W pralniach CWS w Polsce w 2020 roku naprawiono ponad 400,000 sztuk odzieży roboczej.

Czy chcieliby Państwo uzyskać więcej informacji na temat kontekstu Circular Advantage Study? W takim razie prosimy o kontakt poprzez: Corp-Communications@cws.com

1] Wszystkie wartości odnoszące się do emisji gazów cieplarnianych odnoszą się do jednego pracownika na rok w Niemczech.

2] Kolekcja Blue Wear, kolekcja przemysłowa, kolekcja cateringowa i usługowa oraz kolekcja PPE z sektora wysokiej widoczności.

 

Left
Right
Hidden Fields

Unsere Datenschutzinformationen finden Sie hier: Link