EcoVadis - całościowe spojrzenie na zrównoważony rozwój

W drugiej części naszej serii poświęconej etykietom zrównoważonego rozwoju, przyjrzymy się znanemu na całym świecie rankingowi EcoVadis.

Visual EcoVadis Silver Medal

Skontaktuj się z nami!

Jesteś już klientem CWS?
Hidden Fields

Informacje na temat przetwarzania danych osobowych można znaleźć tutaj

Jedną z najbardziej znanych etykiet zrównoważonego rozwoju jest EcoVadis, przyznawana przez uznaną na całym świecie i niezależną firmę audytorską o tej samej nazwie.

Firma EcoVadis została założona w 2007 r. i przyznaje niefinansowe ratingi w zakresie zrównoważonego rozwoju. Do tej pory, korzystając ze swojej platformy, firma przeprowadziła audyty w ponad 90 000 przedsiębiorstw, w tym w CWS.

Proces przyznawania punktów jest niezwykle prosty: oceniana firma otrzymuje kartę wyników z przedziałem punktowym od zera do stu, a następnie na podstawie przesłanych danych, przyznawane jej są odpowiednie oceny, które jednocześnie jasno określają mocne i słabe strony badanej firmy.

Srebrna ocena dla Grupy CWS

W ubiegłym roku, CWS otrzymała od EcoVadis odznakę srebrną. Klasyfikuje to firmę w samej czołówce w danej branży, czyli wśród pierwszych 9% firm spełniających kryteria zrównoważonego rozwoju.  Do uzyskania oceny złotej zabrakło tylko jednego punktu.

 

Visual EcoVadis Silver Medal

Srebrny Medal EcoVadis

Wnikliwe spojrzenie na odpowiedzialność korporacyjną.

Podczas audytu, EcoVadis sprawdza zarówno procesy i procedury występujące w danej firmie jak również wykorzystywane przez firmę materiały. W czasie procesu oceny, uwzględniane są wszystkie kryteria zrównoważonego rozwoju w obszarze odpowiedzialności korporacyjnej.

Audytor bierze pod uwagę 21 kryteriów CSR (społecznej odpowiedzialności biznesu), które podzielone są na cztery obszary tematyczne: Środowisko, Praktyki dotyczące pracy i praw człowieka, Etyka oraz Zrównoważone zamówienia publiczne.

W celu uzyskania obiektywnej punktacji, do weryfikacji wykorzystuje się wiele informacji. Obejmują one dokumenty dostarczane przez klientów i są potwierdzone przez certyfikaty, etykiety i inne dane. Oprócz tego wykorzystuje się około 2500 źródeł zewnętrznych, takich jak wiadomości, listy obserwacyjne itp. Włączenie tych źródeł umożliwia przeprowadzenie niezbędnej analizy 360°. 

W oparciu o te źródła, ranking EcoVadis klasyfikuje działania firmy w zakresie zrównoważonego rozwoju, wskazuje na mocne strony a także identyfikuje te obszary, które wymagają poprawy.

Firmy są oceniane poprzez kryteria istotne dla firm o danej wielkości, lokalizacji oraz branży, co umożliwia ich porównywanie.  

Jest to również interesujące dla potencjalnych klientów, szczególnie dla klientów kluczowych (Key Accounts),  którzy coraz częściej wykorzystują informacje audytu zrównoważonego rozwoju przy podejmowaniu decyzji o zakupie.

 

CWS - Myśl cyrkularnie!

Dzięki ocenie 360° oraz wnikliwej analizie działań firm, EcoVadis wspiera przedsiębiorstwa takie jak CWS w konsekwentnym wdrażaniu strategii zrównoważonego rozwoju oraz wskazuje co jeszcze można zrobić, aby zbliżyć się jak najbardziej do tego celu.

Dla CWS, „Myśl cyrkularnie”, oznacza recykling, ponowne wykorzystanie materiałów oraz oszczędzanie zasobów.

Coroczny audyt EcoVadis

Firma CWS jest regularnie audytowana od 2014 r a uzyskane w wyniku audytu wyniki wykorzystuje do wprowadzania dalszych ulepszeń.

Takich jak na przykład, szkolenie pracowników działu zaopatrzenia w zakresie kwestii społecznych i środowiskowych w łańcuchu dostaw. Są to obecnie niezwykle ważne dla firmy zagadnienia.  

Ochrona zasobów wody, redukcja emisji CO2, wprowadzanie zrównoważonych produktów i usług oraz działań związanych z recyklingiem a także przejrzystości w zakresie emisji i ilości odpadów, uznane zostały za szczególnie mocne strony CWS