EU-Ecolabel – etykiety zrównoważonego rozwóju

Dobre dla środowiska i dobre dla konsumentów - przeczytaj na temat ekologicznych oznakowań UE.

eu_ecolabel_logo.svg_.png

Skontaktuj się z nami!

Jesteś już klientem CWS?
Hidden Fields

Informacje na temat przetwarzania danych osobowych można znaleźć tutaj

Myśl cyrkularnie - to podejście CWS do zrównoważonego rozwoju

CWS postrzega swoja działalność jako część gospodarki cyrkularnej i konsekwentnie działa w sposób cykliczny. Podstawową zasadą firmy jest myślenie cyrkularne.

Dzięki takiemu podejściu i stosowaniu trzech podstawowych zasad polegających na: ograniczaniu zużycia, ponownego użytkowania oraz recyklingu (Reduce-Reuse-Recycle), firma CWS nie tylko przyczynia się do zdrowszego, bezpieczniejszego i bardziej zrównoważonego jutra, ale także nieustannie poszukuje nowych możliwości dalszej optymalizacji swoich przedsięwzięć.  

Do oznaczania swoich produktów i usług, CWS stosuje kilka etykiet zrównoważonego rozwoju. „To jakie etykiety wykorzystujemy zależy od tego, czy dane oznakowanie ułatwia komunikację z klientem oraz wyróżnia nasze wysiłki w zakresie zrównoważonego rozwoju” - mówi dr Maren Otte, dyrektor Grupy ds. komunikacji korporacyjnej i zrównoważonego rozwoju.

"Dzięki poddawaniu naszej oferty produktowej ciągłej ocenie, aż do momentu przyznania im oznaczenia, otrzymujemy wiele istotnych wskazówek jak możemy trwale poprawiać nasze wyniki w zakresie zrównoważonego rozwoju". 

Oznakowanie ekologiczne UE – co to znaczy?

Oznakowanie ekologiczne Unii Europejskiej, jest przyznawane przez Komisję Europejską na okres 30 lat (rozporządzenie EWG 880/92). Początkowo było ono przyznawane wyłącznie produktom, ale od 2000 r. zostało rozszerzone także na usługi.

Oznakowanie ekologiczne ma na celu promowanie przejścia od gospodarki linearnej do gospodarki cyrkularnej,  poprzez zachęcanie przedsiębiorstw do wprowadzania lub rozszerzania bardziej zrównoważonego podejścia oraz zrównoważonych metod działania przedsiębiorsta.

Podczas procesu certyfikacyjnego, brane są pod uwagę takie kryteria, jak możliwość długotrwałego użytkowania produktu, jego ponownego wykorzystania oraz ograniczenia ilości materiałów przy jego produkcji.

Celem tego procesu, jest stworzenie solidnej etykiety, dzięki której konsumenci będą mogli rozpoznać produkty i usługi zdrowsze i bardziej przyjazne dla środowiska.

Oznakowanie ekologiczne UE, umożliwia podejmowanie świadomych ekologicznie decyzji o zakupie oraz zapewnia konsumentów, że dany produkt jest dobrej jakości i został wyprodukowany w sposób zrównoważony pod względem środowiskowym.

EU Ekolabel jest oznakowaniem dobrowolnym, stanowiącym punkt odniesienia dla produktów i usług, które chcą przyczynić się do zmniejszenia zanieczyszczenia środowiska.  Do tej pory zostało ono przyznane około 77 000 produktom.

Właścicielem znaku jest Komisja Europejska. Znakowanie Ekologiczne Unii Europejskiej (EUEB) działa jako organ nadrzędny., Federalna Agencja Ochrony Środowiska (UBA) i RAL GmbH zostały wyznaczone w Niemczech jako instytucje kompetentne do przyznawania znaku.

Znak ten mogą otrzymać między innymi grupy produktów z branży AGD, branży tekstylnej, urządzeń elektrycznych czy też branży budowlanej i usługowej.

Jakie kryteria są brane pod uwagę przy przyznawaniu znaku?

W poszczególnych kategoriach produktów obowiązują różne wymagania. Zgodnie z informacjami podanymi przez organizatora konkursu, wymagania środowiskowe, które stawiane są nagradzanym produktom są nieco wyższe niż w przypadku innych, porównywalnych oznakowań.

Nacisk kładzie się na niskie zużycie chemikaliów i substancji toksycznych, niskie zużycie energii i wody, niską emisję CO2 przy produkcji wyrobów oraz, oczywiście, ograniczenie ilości odpadów poprzez recykling.

Mydła CWS PureLine - certyfikowane i dobre dla skóry

Wśród produktów CWS, są już produkty, które otrzymały oznakowanie ekologiczne UE.

Szczególną uwagę zawracamy na produkty nowo wprowadzane, tak aby spełniały odpowiednie kryteria. Przykładem są mydła z nowej linii CWS PureLine, które otrzymały ostatnio certyfikat EU. Mydła PureLine są wolne od silikonów, parabenów, barwników i mikroplastiku i produkowane są w Europie.

Aby dowiedzieć się więcej o linii PureLine, kliknij tu: https://www.cws.com/pl-PL/higiena/nasze-kolekcje