Fairtrade: działanie na rzecz humanitarnych warunków pracy

Zrównoważony rozwój obejmuje ochronę środowiska i klimatu, standardy społeczne i gospodarcze. Dlatego należy brać pod uwagę cały łańcuch dostaw. Takie zadanie ma przed sobą Fairtrade.

Fairtrade

Skontaktuj się z nami!

Polityka prywatności

Hidden Fields
27 May 2022

„Fairtrade to lepsze ceny, godne warunki pracy, zrównoważony rozwój lokalny oraz uczciwe warunki handlowe dla rolników i pracowników w krajach rozwijających się” – możemy przeczytać na stronie organizacji Fairtrade.

Większość konsumentów rozpoznaje znak Fairtrade, który jest wskazówką przy wyborze i zakupie produktów takich jak kakao, kawa, orzechy, banany czy tekstylia. Sprawiedliwy handel, symbolizowany przez ten znak, to działania, które przywiązują dużą wagę do ochrony praw pracowników i środowiska. Uwzględniany jest także wymiar ekonomiczny, ściśle związany z ochroną pracowników oraz rolników uprawiających surowce.

Jak to działa? Bawełna kupowana jest od producentów po minimalnej cenie, zgodnej z zasadami Fairtrade. Jeżeli jest uprawiana metodami ekologicznymi, producenci uzyskują dodatkową premię.

Premia uwzględnia wyższe koszty upraw ekologicznych i dodatkowo motywuje rolników do kontynuacji upraw ekologicznych albo do zmiany na taki właśnie sposób uprawy. Premia ma również wpływ na inne kwestie dotyczące producentów.  

Daje rolnikom i ich rodzinom szansę na poprawę codziennego życia, na przykład poprzez zapewnienie edukacji i lepszej opieki zdrowotnej. Aby otrzymać tę premię, rolnicy muszą pracować w sposób przyjazny dla środowiska i bez stosowania inżynierii genetycznej. Określono również, jakie pestycydy mogą być stosowane.

Firmy, zainteresowane certyfikatem Fairtrade, mogą skontaktować się z organizacją TransFair e.V. Organizacja ta, negocjuje odpowiednie umowy licencyjne z przedsiębiorstwami, które zobowiązują się do przestrzegania standardów Fairtrade. Obejmują one wzmocnienie pozycji rolników i pracowników, ochronę środowiska i uczciwe warunki prowadzenia działalności gospodarczej.

Odzież robocza z bawełny Fairtrade

Sprawiedliwy handel odgrywa coraz większą rolę w produkcji odzieży roboczej. Coraz więcej firm i organizacji publicznych, zwraca uwagę w przetargach i zamówieniach na zrównoważony rozwój.

Firma CWS jest pionierem w tej dziedzinie i jako pierwszy dostawca, wprowadziła w 2017 r. bogatą kolekcję odzieży roboczej wykonanej całkowicie z bawełny Fairtrade. W 2020 r. podjęto decyzję o stosowaniu bawełny Fairtrade, we wszystkich standardowych kolekcjach odzieży. Firma korzysta ze znaku Fairtrade dla surowców bawełnianych "Supporting Fairtrade Cotton" (Wspieranie bawełny Fairtrade).

Działa to tak, że dostawca po konsultacji z CWS kupuje taką ilość bawełny Fairtrade, jaka jest potrzebna do produkcji odzieży roboczej. W przypadku braków w zaopatrzeniu, może on sięgnąć po bawełnę konwencjonalną i jednocześnie zobowiązuje się do zakupu i przetworzenia brakującej ilości w ciągu kolejnych sześciu miesięcy.

Rekompensata ilościowa pozwala rodzinom drobnych producentów uczestniczyć w handlu, nawet jeśli nie mogą zaoferować dużych partii bawełny. Z kolei dla przedsiębiorstw produkcyjnych, stanowi to zabezpieczenie planowania produkcji.

Dla CWS stosowanie bawełny Fairtrade jest integralną częścią strategii zrównoważonego rozwoju i programu Myśl cyrkularnie! Odzież robocza wykonana w 100% z bawełny Fairtrade, której nie można już naprawić podlega recyclingowi i wraca do powtórnej produkcji.  W ten sposób, firma CWS przyczynia się do promowania ekologicznej uprawy bawełny.

W CWS myślimy cyrkularnie!

CWS postrzega siebie jako aktywną część gospodarki cyrkularnej i konsekwentnie działa w sposób cykliczny.

Podejście cyrkularne, to taki model gospodarki, w której usługi i produkty są przedmiotem obrotu w cyklach zamkniętych. Dzięki stosowaniu tego systemu i wprowadzeniu trzech podstawowych zasad polegających na: ograniczaniu zużycia, ponownego użytkowania oraz recyklingu (Reduce-Reuse-Recycle), firma CWS nie tylko przyczynia się do zdrowszego, bezpieczniejszego i bardziej zrównoważonego jutra, ale także nieustannie poszukuje nowych możliwości dalszej optymalizacji w tej dziedzinie.

W CWS stosowane są również inne etykiety zrównoważonego rozwoju.