Fairtrade: działanie na rzecz humanitarnych warunków pracy

Zrównoważony rozwój obejmuje ochronę środowiska i klimatu, standardy społeczne i gospodarcze. Dlatego należy brać pod uwagę cały łańcuch dostaw. Takie zadanie ma przed sobą Fairtrade.

Fairtrade

Skontaktuj się z nami!

Jesteś już klientem CWS?
Hidden Fields

Informacje na temat przetwarzania danych osobowych można znaleźć tutaj

„Fairtrade to lepsze ceny, godne warunki pracy, zrównoważony rozwój lokalny oraz uczciwe warunki handlowe dla rolników i pracowników w krajach rozwijających się” – możemy przeczytać na stronie organizacji Fairtrade.

Większość konsumentów rozpoznaje znak Fairtrade, który jest wskazówką przy wyborze i zakupie produktów takich jak kakao, kawa, orzechy, banany czy tekstylia. Sprawiedliwy handel, symbolizowany przez ten znak, to działania, które przywiązują dużą wagę do ochrony praw pracowników i środowiska. Uwzględniany jest także wymiar ekonomiczny, ściśle związany z ochroną pracowników oraz rolników uprawiających surowce.

Jak to działa? Bawełna kupowana jest od producentów po minimalnej cenie, zgodnej z zasadami Fairtrade. Jeżeli jest uprawiana metodami ekologicznymi, producenci uzyskują dodatkową premię.

Premia uwzględnia wyższe koszty upraw ekologicznych i dodatkowo motywuje rolników do kontynuacji upraw ekologicznych albo do zmiany na taki właśnie sposób uprawy. Premia ma również wpływ na inne kwestie dotyczące producentów.  

Daje rolnikom i ich rodzinom szansę na poprawę codziennego życia, na przykład poprzez zapewnienie edukacji i lepszej opieki zdrowotnej. Aby otrzymać tę premię, rolnicy muszą pracować w sposób przyjazny dla środowiska i bez stosowania inżynierii genetycznej. Określono również, jakie pestycydy mogą być stosowane.

Firmy, zainteresowane certyfikatem Fairtrade, mogą skontaktować się z organizacją TransFair e.V. Organizacja ta, negocjuje odpowiednie umowy licencyjne z przedsiębiorstwami, które zobowiązują się do przestrzegania standardów Fairtrade. Obejmują one wzmocnienie pozycji rolników i pracowników, ochronę środowiska i uczciwe warunki prowadzenia działalności gospodarczej.

Odzież robocza z bawełny Fairtrade

Sprawiedliwy handel odgrywa coraz większą rolę w produkcji odzieży roboczej. Coraz więcej firm i organizacji publicznych, zwraca uwagę w przetargach i zamówieniach na zrównoważony rozwój.

Firma CWS jest pionierem w tej dziedzinie i jako pierwszy dostawca, wprowadziła w 2017 r. bogatą kolekcję odzieży roboczej wykonanej całkowicie z bawełny Fairtrade. W 2020 r. podjęto decyzję o stosowaniu bawełny Fairtrade, we wszystkich standardowych kolekcjach odzieży. Firma korzysta ze znaku Fairtrade dla surowców bawełnianych "Supporting Fairtrade Cotton" (Wspieranie bawełny Fairtrade).

Działa to tak, że dostawca po konsultacji z CWS kupuje taką ilość bawełny Fairtrade, jaka jest potrzebna do produkcji odzieży roboczej. W przypadku braków w zaopatrzeniu, może on sięgnąć po bawełnę konwencjonalną i jednocześnie zobowiązuje się do zakupu i przetworzenia brakującej ilości w ciągu kolejnych sześciu miesięcy.

Rekompensata ilościowa pozwala rodzinom drobnych producentów uczestniczyć w handlu, nawet jeśli nie mogą zaoferować dużych partii bawełny. Z kolei dla przedsiębiorstw produkcyjnych, stanowi to zabezpieczenie planowania produkcji.

Dla CWS stosowanie bawełny Fairtrade jest integralną częścią strategii zrównoważonego rozwoju i programu Myśl cyrkularnie! Odzież robocza wykonana w 100% z bawełny Fairtrade, której nie można już naprawić podlega recyclingowi i wraca do powtórnej produkcji.  W ten sposób, firma CWS przyczynia się do promowania ekologicznej uprawy bawełny.

W CWS myślimy cyrkularnie!

CWS postrzega siebie jako aktywną część gospodarki cyrkularnej i konsekwentnie działa w sposób cykliczny.

Podejście cyrkularne, to taki model gospodarki, w której usługi i produkty są przedmiotem obrotu w cyklach zamkniętych. Dzięki stosowaniu tego systemu i wprowadzeniu trzech podstawowych zasad polegających na: ograniczaniu zużycia, ponownego użytkowania oraz recyklingu (Reduce-Reuse-Recycle), firma CWS nie tylko przyczynia się do zdrowszego, bezpieczniejszego i bardziej zrównoważonego jutra, ale także nieustannie poszukuje nowych możliwości dalszej optymalizacji w tej dziedzinie.

W CWS stosowane są również inne etykiety zrównoważonego rozwoju.