Zaangażowanie na rzecz zrównoważonego świata

Cele Zrównoważonego Rozwoju Narodów Zjednoczonych 2030 (SDGs -Sustainable Development Goals) realizują ambitny plan na rzecz przekształcania naszego obecnego świata. W realizację tych celów, jest również zaangażowane CWS.

Think Circular image with UN SDG icons

Indywidualne porady ekspertów

Niezobowiązujące i kompetentne dla Twojej branży

Jesteś już klientem CWS?
Hidden Fields

Informacje na temat przetwarzania danych osobowych można znaleźćtutaj

6 wrzesień 2021

Wiele aspektów życia, które w państwach europejskich uważa się za oczywiste, gdzie indziej na świecie jest dobrem deficytowym.

Dotyczy to zarówno podstawowych produktów żywnościowych, zasobów takich jak woda, dostępu do edukacji czy możliwości zatrudnienia.

W agendzie zrównoważonego rozwoju 2030 (SDG’s) zostało zawartych 17 celów skierowanych do rządów, sektora prywatnego, środowisk akademickich i, co nie mniej ważne, do społeczeństwa obywatelskiego. Agenda została przyjęta w 2015 roku, przez wszystkie 193 państwa ONZ a przyjęte w ramach agendy cele, maja być zrealizowane do 2030 roku.

SDGs mają również kluczowe znaczenie dla naszej firmy - w końcu zrównoważony rozwój jest podstawą naszego modelu biznesowego.

Cyrkularność stanowi podstawę strategii zrównoważonego rozwoju firmy.

W ramach naszej zasady „Myśl cyrkularnie”, nasze działania, projekty, produkty, są zgodne z ideą cyrkularności a tym samym są spójne z Celami Zrównoważonego Rozwoju.

W przypadku CWS, działanie cyrkularne ma długą tradycję. Firma oferuje swoje produkty i rozwiązania w ramach usługi wynajmu. Jaki to ma związek z SDGs?

Spójrzmy na przykład odzieży roboczej.  Jeśli pracownik zostanie wyposażony w zakupioną odzież roboczą a następnie używa jej przez rok, powoduje to emisję około 72 kg CO2. Jeśli zamiast tego odzież robocza zostanie wypożyczona, emisja gazów cieplarnianych zmniejszy się do 36 kg - i to łącznie z transportem! Wynajem obejmuje także pranie i naprawy, co również oszczędza zasoby takie jak woda czy energia.

Kiedy mówimy o zasobach, zgodnie z SDG 17- "Partnerstwo dla osiągnięcia celów", tej kwestii CWS stawia na sprawiedliwy handel bawełną do produkcji odzieży roboczej. Zaczyna się to od rolników, którzy uprawiają i zbierają bawełnę. Dzięki partnerstwu z CWS, zyskują oni pewność planowania, ponieważ firma podjęła długoterminowe zobowiązanie do zwiększenia udziału bawełny pochodzącej ze handlu Fairtrade w sektorze odzieży roboczej - i ustaliła z dostawcami stałe ilości zakupu.

Cel SDG 12 mówiący o "Zrównoważonej konsumpcji i produkcji" jest również kluczowy dla CWS. Zgodnie z zasadą "Reduce, Reuse, Recycle", procesy funkcjonujące w firmie są nastawione na ochronę zasobów, a wytwarzane produkty na trwałość.

Ponadto, dążymy do tego, aby cykle produkcyjne były zamknięte, poprzez ponowne wykorzystanie zasobów. W naszych pralniach realizujemy również cel SDG 6, który mówi o  "Czystej woda i warunkach sanitarnych". Procesy prania są tam stale optymalizowane, a 80% wody do prania jest już oczyszczane w celu ponownego wykorzystania.

Jako całościowy dostawca systemów, CWS przyczynia się do zdrowszej i bezpieczniejszej przyszłości w wielu obszarach. Oferta podzielona jest na produkty i usługi z zakresu higieny łazienek, mat podłogowych, odzieży roboczej, ochrony przeciwpożarowej, pomieszczeń czystych oraz zdrowia i opieki.