Koronawirus: Jak dobrze przygotowany jest CWS?

Nowy typ koronawirusa ma coraz większy wpływ na społeczeństwo i gospodarkę. Jak dobrze przygotowany jest CWS na obecny rozwój sytuacji?

CWS Hand Hygiene

Indywidualne porady ekspertów

Niezobowiązujące i kompetentne dla Twojej branży

Jesteś już klientem CWS?
Hidden Fields

Informacje na temat przetwarzania danych osobowych można znaleźćtutaj

19 marzec 2020

Rosnące zapotrzebowanie na środki dezynfekujące, przerwane łańcuchy dostaw w handlu światowym i niepewność co do dróg rozprzestrzeniania się koronawirusa również w CWS powodują wzrost zaniepokojenia zarówno u klientów, jak i u pracowników. Poniżej zestawiliśmy najważniejsze pytania i odpowiedzi.

Czy zarządzanie higieną w CWS jest przygotowane na obecne wymagania?

CWS zapewnia najwyższy poziom higieny świadczonych usług. Firma posiada wdrożony, certyfikowany i utrzymywany System Analizy Ryzyka i Kontroli Skażenia Biologicznego (RABC) zgodny z EN 14065:2016. RABC. W CWS system RABC został zintegrowany z Systemem Zarządzania Jakością ISO 9001:2015 w celu stworzenia zharmonizowanych standardów. Poza czystością wizualną, zapewniamy również jakość mikrobiologiczną odzieży. Obejmuje to między innymi wykazanie skuteczności naszych procesów mycia dezynfekującego, które zapewniają skuteczne zabicie lub dezaktywację potencjalnych patogenów. 

 

Jakie są wewnętrzne procedury postępowania w związku z koronawirusem, służące ochronie pracowników?

CWS powołał zespół zarządzania kryzysowego i codziennie monitoruje sytuację w kraju oraz w firmie. W ramach zapewnienia zdrowia i bezpieczeństwa swoich pracowników i klientów, firma wprowadziła szereg środków zapobiegawczych. Przede wszystkim w CWS:

1.      opracowaliśmy plan pandemiczny i dostarczamy pracownikom regularnych informacje na temat wytycznych urzędowych, a także dodatkowych zasad postępowania i środków ochronnych

2.      opracowaliśmy i wdrożyliśmy dla pracowników program z zakresu informacji i profilaktyki dotyczącej koronawirusa

3.      wprowadziliśmy dodatkowe dezynfekcje powierzchni w części produkcyjnej i administracyjno – socjalnej

4.      rozszerzyliśmy system telepracy, w tym rezygnację z podróży służbowych i spotkań osobistych

5.      pracownikom, którzy muszą pracować na miejscu, zapewniamy dostępność środków ochrony indywidualnej oraz środków do dezynfekcji

6.      dostawcy wchodzący na teren Zakładu muszą być wyposażeni w niezbędne środki ochrony

7.      w procesach prania stosowane są wyłącznie profesjonalne środki piorące, a programy prania są nadzorowane przez dostawcę środków piorących

8.      stosowane technologie prania posiadają pełne spektrum działania biobójczego w stosunku do wirusów, bakterii i grzybów

 

Jako pracownicy firmy działającej w sektorze higieny, odzieży roboczej i ochrony przeciwpożarowej, personel CWS jest również gruntownie przeszkolony w zakresie prawidłowej higieny. Ponadto pracownicy otrzymali dodatkowe wytyczne i zasady postępowania w kontekście rozprzestrzeniania się koronawirusa.

 

Czy pomimo rosnącego popytu CWS jest w stanie spełnić wszystkie oczekiwania klientów?

Spełnienie obietnicy świadczenia usług wobec klientów CWS jest dla nas bardzo ważne. W związku z tym CWS rozpoczęło dużo wcześniej planowanie dodatkowych ilości artykułów z naszej oferty produktów higienicznych i przyciągnięcie dodatkowych dostawców. Oczywiście firma musi również wziąć pod uwagę rozwój sytuacji na świecie i globalny łańcuch dostaw. Na dzień dzisiejszy dostępne są wszystkie produkty i usługi z zakresu regularnej higieny rąk. Mydła antybakteryjne i artykuły do dezynfekcji są dostępne u producentów przede wszystkim dla instytucji wrażliwych (np. szpitali). Ze względu na aktualnie wysokie zapotrzebowanie, w tych obszarach mogą wystąpić dłuższe terminy dostaw. Rosnące obecnie ograniczenia w życiu publicznym, wyższy wskaźnik infekcji, a także zamykanie granic państwowych mogą również mieć wpływ na zdolność realizacji dostaw. W takich przypadkach CWS będzie aktywnie informować klientów i dążyć do znalezienia szybkiego rozwiązania. 

 

Jakie inne środki podjął CWS w odniesieniu do klientów?

Według WHO 80% wszystkich chorób zakaźnych przenoszonych jest przez ręce. Dlatego każda firma powinna przywiązywać wielką wagę do instruowania swoich pracowników w zakresie właściwego mycia i suszenia rąk. W ten sposób można znacznie zmniejszyć wskaźniki zachorowalności. Aby chronić swoich pracowników, CWS wezwał również swoich klientów do współpracy z walce z koronawirusem. Jeśli wystąpiły przypadki podejrzenia obecności koronawirusa lub potwierdzone przez klienta zachorowania, po konsultacji wchodzą w życie specjalne środki ochronne.

CWS podkreśla również w komunikacji zewnętrznej znaczenie higieny rąk w zapobieganiu chorobom. Firma udziela wskazówek i porad dotyczących właściwego mycia rąk i rozpowszechnia je między innymi w sieciach społecznościowych, aby dotrzeć do jak największej liczby osób. Tylko zaangażowanie każdego z nas pozwoli możliwie szybko i trwale zahamować rozprzestrzenianie się koronawirusa.

Wszystkie informacje na temat prawidłowego mycia rąk można również znaleźć na stronie haendehygiene.de