Trend na odzież FairTrade

13 maja to Światowy Dzień Sprawiedliwego Handlu. CWS współpracując z Fairtrade, działa na rzecz sprawiedliwszego świata.

World fair trade day 2023 - Hero image

Indywidualne porady ekspertów

Niezobowiązujące i kompetentne dla Twojej branży

Jesteś już klientem CWS?
Hidden Fields

Informacje na temat przetwarzania danych osobowych można znaleźćtutaj

13 maj 2023 Odzież robocza

Postaw na bawełnę z uczciwego handlu

Liczby są szokujące: co roku zbieranych jest 26 milionów ton bawełny a sam przemysł bawełniany wart jest ponad 50 miliardów euro rocznie.

Gdyby każdy drobny rolnik i pracownik mógł czerpać z tego korzyści, świat byłby rajem. Niestety, rzeczywistość jest inna. Na szczęście międzynarodowe pozytywne podejście do  Fairtrade, stopniowo zdobywa coraz większą popularność.

Więcej niż logo

Sprawiedliwy handel lub Fairtrade to znacznie więcej niż wyłącznie system certyfikacji z dobrze znanym logo. Jest to jeden z największych i najbardziej zróżnicowanych globalnych ruchów, którego celem jest spowodowanie, aby świat był sprawiedliwszym miejscem.

Misją Fairtrade, jest położenie kresu ubóstwu wszędzie i we wszystkich jego formach. Ruch Fairtrade zmienia sytuację producentów rolnych w krajach Ameryki Łacińskiej i Karaibów, Afryki, Azji Południowo-Wschodniej i Oceanii. Działa na rzecz wyższych cen skupu, godziwych warunków pracy i bardziej sprawiedliwych warunków handlowych dla drobnych rolników i pracowników.

To właśnie ta grupa należy do najbardziej marginalizowanych grup w globalnym systemie handlowym. Działanie według reguł Faritrade zapewnia im uczciwsze warunki finansowe a tym samym zapewnia większą kontrolę nad swoim życiem i umożliwia podejmowanie decyzji o przyszłości.

O wiele więcej niż SDGs

We wrześniu 2015 roku kraje członkowskie Organizacji Narodów Zjednoczonych przyjęły Cele Zrównoważonego Rozwoju (SDGs), które mają być osiągnięte do 2030 roku.

Cele te, wspierane są również przez ruch Fairtrade, który między innym pracuje nad następującymi zagadnieniami:

  1. Zapewnieniem kontynuacji dochodów drobnych rolników i producentów w oparciu o ceny minimalne.
  2. Zrównoważonym rozwojem, który uwzględnia przyjazne dla środowiska praktyki rolnicze.
  3. Fairtrade współpracuje z rolnikami w celu zaprzestania lub ograniczenia stosowania środków chemicznych i wspiera ich w dostosowaniu się do zmieniających się wzorców klimatycznych.
  4. Rozwojem społeczności. Fairtrade to system, w którym rolnicy i pracownicy mają 50% udziałów. Mają wpływ na swoją działalność i na swoją przyszłość. Społeczność głosuje nad tym, jak pieniądze są wydawane.
  5. Zapewnieniem bezpiecznych warunków pracy, zakazu dyskryminacji oraz niewolniczej pracy i pracy dzieci.  
Alpha HV- CWS WW News

Uczciwa i ekologiczna odzież robocza

Cały łańcuch dostawczy bawełny jest długi, skomplikowany i nie zawsze przejrzysty. Trudno poznać czy też wpłynąć na wszystkie czynniki, które na maja na niego wpływ. Dlatego w CWS skupiamy się na pierwszym etapie tego łańcucha, czyli na produkcji Fairtrade.

Firma CWS zobowiązała się do zwiększania z roku na rok udziału bawełny Fairtrade w produkowanej odzieży roboczej. Ustalane są także stałe wielkości zakupów, które bezpośrednio pomagają rolnikom i producentom, zapewniając między innymi bezpieczeństwo planowania produkcji.

W ramach długoterminowej strategii, polegającej na dodawaniu nowych produktów Fairtrade do swoich kolekcji, CWS kształtuje swoje własne cele CSR a także odpowiada na zapotrzebowanie klientów.

Wybór odzieży roboczej wykonanej ze zrównoważonej i odpowiedzialnie uprawianej bawełny to wybór lepszego świata.

cotton image world fairtrade day

Dobry wizerunek firmy a społeczna odpowiedzialność biznesu  

Odzież robocza wykonana z bawełny pochodzącej ze Sprawiedliwego Handlu, może stać się ważnym elementem strategii odpowiedzialnego biznesu danej firmy.

  • Firmy, które wybierają odzież roboczą oznaczoną znakiem Fairtrade, korzystają z wiarygodności tej organizacji a także mogą poprawić własny wizerunek w zakresie zrównoważonego rozwoju. Jest to szczególnie widoczne w raportach, które uwzględniają zrównoważone zakupy.
  • Wykorzystywanie odzieży roboczej z bawełny Fairtrade, wpływa korzystnie na wizerunek pracodawcy, który jest odpowiedzialny i ceni wysoką jakość odzieży swoich pracowników.
  • Co więcej, dzięki odzieży roboczej z certyfikatem Fairtrade, firmy mogą być lepiej postrzegane przez swoich klientów. Etykieta jest wszywana we wszystkich kolekcjach CWS Fairtrade w taki sposób, że jest widoczna na zewnątrz. Tym samym użytkownik odzieży, pokazuje na zewnątrz, że pracuje w firmie, która poważnie traktuje swoją odpowiedzialność społeczną.

CWS - promotor odzieży roboczej wykonanej z bawełny Fair Trade

Firma CWS jest w 100% zaangażowane w ruch Fairtrade: jesteśmy jednym z największych dostawców odzieży roboczej Fairtrade w Europie. Od 2016 roku, dzięki naszym kolekcjom Profi Line i Cotton Line, jesteśmy również pierwszym dostawcą odzieży roboczej na wynajem, który oferuje kompletne kolekcje odzieży wykonane z bawełny Fairtrade i opatrzone etykietą Fairtrade. Certyfikowana bawełna jest produkowana m.in. przez kolektyw Pratima Grower Group w Indiach.

Wszystkie kolekcje odzieży roboczej są dostępne w wielu różnych kolorach i mogą być stosowane w wielu branżach.

Jasne stanowisko w sprawie odzieży roboczej "Fair Trade

Firmy i społeczności, które decydują się na zakup odzieży ze znakiem Fairtrade, wyraźnie pokazują, że są zainteresowane warunkami życia i pracą drobnych rolników w krajach rozwijających się oraz wpływem ich działań na środowisko. Do tego stopnia, że czynniki te wpływają na ich decyzje zakupowe.

Dobry wizerunek, zrównoważona polityka zakupowa i poczucie dumy wśród pracowników, ponieważ ich pracodawca ma szlachetne poczucie odpowiedzialności, to dodatkowe atuty przemawiające za wyborem Fairtrade.