Indywidualne porady ekspertów

Niezobowiązujące i kompetentne dla Twojej branży

Jesteś już klientem CWS?
Hidden Fields

Informacje na temat przetwarzania danych osobowych można znaleźćtutaj

QESH

Polityka CWS w zakresie Jakości, Środowiska, Bezpieczeństwa i Zdrowia

Polityka CWS w zakresie Jakości, Środowiska, Bezpieczeństwa i Zdrowia (QESH).

Nasza polityka QESH

Jako dostawca usług związanych z czystością i higieną staramy się postępować w harmonii z otoczeniem, jak również z rosnącą liczbą naszych interesariuszy. Zrównoważone zarządzanie, przyjazne podejście do zasobów oraz pełna szacunku interakcja z ludźmi i przyrodą to zasady, którymi kierujemy się w naszych działaniach każdego dnia.

Charakter naszej pracy sprawia, że mamy do czynienia z całym wachlarzem pytań dotyczących higieny i bezpieczeństwa. Dlatego też, z biegiem czasu staliśmy się ambasadorem w tych kwestiach. Naszym celem jest ustanowienie najwyższych standardów w tym zakresie. Właśnie dlatego zdrowie i bezpieczeństwo stanowią główne filary naszej pracy. Przekłada się to również na naszą politykę, opracowaną przez Zarząd i obowiązującą zarówno wszystkich menadżerów jak i pracowników we wszystkich regionach i krajach.

Pobierz naszą politykę QESH