Raport

Indywidualne porady ekspertów

Niezobowiązujące i kompetentne dla Twojej branży

Jesteś już klientem CWS?
Hidden Fields

Informacje na temat przetwarzania danych osobowych można znaleźćtutaj

Koalicja Bezpieczni w Pracy

CWS jest jednym z inicjatorów i założycieli Koalicji Bezpieczni w Pracy. Inicjatywa ta, obecnie w formie Stowarzyszenia,  działa już 8 lat i zajmuje się promowaniem kultury bezpieczeństwa w pracy wśród pracowników i pracodawców.

cws pl

Czym zajmuje się Koalicja Bezpieczni w Pracy?

Działalność Koalicji opiera się przede wszystkim na edukacji na temat obowiązujących przepisów i norm w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, jak również na obserwacji i komentowaniu pojawiających się wszelkich zmian w tym zakresie. Eksperci Koalicji wypowiadają się także na temat „luk prawnych” w dziedzinie bhp, które wymagają interwencji ustawodawcy.

Jednym z osiągnieć Koalicji jest integracja środowiska BHP. W ramach realizowanych projektów współpracujemy z najbardziej liczącymi się organizacjami zajmującymi się bezpieczeństwem pracy, takimi jak: CIOP-Centralny Instytut Ochrony Pracy,  PIP- Państwowa Inspekcja Pracy, UDT – Urząd Dozoru Technicznego, organizacje pracodawców, czy też stowarzyszenia, takie jak PSHR- Polskie Stowarzyszenie HR.

Nowe aspekty bhp

„Inwestycja w bezpieczeństwo to jedna z najlepszych inwestycji, przynosząca realny zwrot.
Nie powinna towarzyszyć nam „iluzja nieśmiertelności”, złudne przekonanie, że wypadki przy pracy zdarzają się, ale nie u nas.

Takie lekceważące podejście potrafi się zemścić, dlatego należy w zespole budować przekonanie o tym, jak istotny dla każdej organizacji jest ten temat” - mówi Marta Wojewnik, Dyrektor Zarządzająca CWS a jednocześnie przewodnicząca Koalicji Bezpieczni w Pracy.

Marta Wojewnik

Działania Koalicji opierają się na czterech filarach: na publikowaniu informacji związanych z tematyką bhp we współpracy z mediami, jak również poprzez stronę internetową Koalicji, organizacji konkursu bhp, badaniu opinii publicznej oraz na udziale naszych ekspertów w wydarzeniach związanych z promowaniem kultury bhp.

Strona internetowa Koalicja Bezpieczni w Pracy

Koalicja Bezpieczni w Pracy działa aktywnie poprzez swoją stronę internetową, na której zamieszczane są aktualności dotyczące bhp, raporty z badań opinii publicznej, wypowiedzi ekspertów, informacje na temat nowych przepisów bhp jak również dobre praktyki, sprawdzone i wprowadzone w życie u firm koalicyjnych.

Na przykład, ostatnio publikowane artykuły, dotyczą: „Odzieży ostrzegawczej- czyli ochrony pracownika w warunkach ograniczonej widzialności” oraz „Zagrożenia psychospołeczne mające wpływ na efektywność pracy”.  W obu artykułach wypowiadają się przedstawiciele CWS.

W ubiegłym roku strona miała ponad 71,000 użytkowników.

Strona Koalicji
media

Eksperci CWS ekspertami Koalicji

Pracownicy CWS Polska, znajdują się wśród ekspertów Koalicji a ich wypowiedzi ukazują się w prasie, w programach telewizyjnych i radiowych. Koalicja współpracuje również z wieloma portalami internetowymi, w tym z portalem Infor.  

W ciągu roku ukazuje się ponad 1000 publikacji na tematy prezentowane przez Koalicję i jej ekspertów.

Poniżej przegląd artykułów w których wypowiadali się przedstawiciele CWS w roku 2020.

Badania opinii publicznej

Aby zrozumieć lepiej kwestie bezpieczeństwa oraz warunków pracy czy też nowych trendów rynkowych zwiazanych z z szeroko pojętym bhp, co roku robimy badanie opinii publicznej wśród pracowników lub pracodawców.

Wcześniejsze badania dotyczyły między innymi, wpływu czynników psychospołecznych w miejscu pracy czy też kwestii bezpieczeństwa pracy cudzoziemców w Polsce. Ostatnie badanie, przeprowadzone w lipcu 2020 dotyczyło wpływu koronawirusa na polski rynek pracy. Wyniki badań są publikowane w formie raportu, a następnie udostępnianie mediom, organizacjom związanym z bhp jak również dostarczane ustawodawcy.

Raporty prezentujące wyniki naszych badań znajdziesz tu:

raport

Konkurs BHP

konkurs

W ostatnich latach, Koalicja organizowała największy konkurs branżowy bhp w Polsce. Dotychczas zostało zorganizowanych 5 edycji konkursu, w których wzięło udział prawie 5000 uczestników. Celem konkursu jest sprawdzian wiedzy w zakresie bhp a także promowanie stanowiska specjalisty ds. bhp.