PSA im Einsatz

Indywidualne porady ekspertów

Niezobowiązujące i kompetentne dla Twojej branży

Jesteś już klientem CWS?
Hidden Fields

Informacje na temat przetwarzania danych osobowych można znaleźć tutaj

Środki ochrony indywidualnej ratują życie

Pod warunkiem, że jest dostosowany do miejsca pracy, pasuje, jest noszony w pracy - i jest funkcjonalny przez cały czas.

Środki ochrony indywidualnej

Odzież ochronna

Bezpieczni w pracy

Tak jak i Ty chcemy, aby Twoi pracownicy bezpiecznie wrócili do domu pod koniec dnia roboczego. Dlatego oferując funkcjonalną i odpowiednio dobraną odzież ochronną dajemy im ochronę, której potrzebują.   

Posiadamy szerokie portfolio certyfikowanej odzieży ochronnej - od tej zapewniającej zwiększoną widoczność, poprzez odzież spawalniczą, aż po tę chroniącą przed warunkami atmosferycznymi.  CWS poza wysokojakościowymi produktami oferuje też serwis w ramach którego odbieramy, higienicznie pierzemy i konserwujemy odzież, by bezpiecznie wróciła do użytkownika. To niezwykle ważne, gdyż tylko regularnie i odpowiednio utrzymane środki ochrony indywidualnej zachowują swoje działanie ochronne. Zaufaj profesjonalnej ochronie CWS. 

Nasze produkty

Wielofunkcyjna odzież ochronna

Odzież o wysokiej widzialności

Ochrona przed wysokimi temperaturami

Odzież odlewnicza

Ochrona spawacza

Odzież ochronna do obsługi maszyn

Ochrona przed działaniem chemikaliów

Ochrona przed przecięciami

Kontakt

Jeśli chciałbyś wyposażyć swój zespół w odzież ochronną, a masz pytania - zapytaj eksperta!

Odzież ochronna CWS - dlaczego warto z nami pracować?

Bezpieczeństwo

CWS Solution Workwear Protecting Employees

Obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie pracownikom właściwej odzieży ochronnej. Nasi doradcy współpracują z klientami zarówno przy wyborze odzieży, doradzają w zakresie standardów i zapewnienia zgodności z obowiązującymi normami.

Naprawy bieżące

CWS Service Cycle Wash Maintance

Tylko profesjonalna naprawa odzieży ochronnej spełnia wymagania prawne. Zapewniamy certyfikowany proces naprawy odzieży, zgodny ze ścisłymi procedurami. Jesteśmy odpowiedzialni za utrzymanie jej wszystkich funkcji ochronnych. 

Najwyższa jakość

CWS Benefit Kvality 2

Produkując odzież, nie pozostawiamy niczego przypadkowi. Wszystkie produkty muszą przejść rygorystyczne testy. Dokładnie sprawdzamy zarówno elementy odblaskowe w odzieży o wysokiej widzialności, jak i ochronę przed wyładowaniami elektrostatycznymi w odzieży ESD.

Komfort noszenia

CWS Workwear

Pracownik korzystający z odzieży cały dzień, powinien czuć się w niej komfortowo. Odzież powinna być wygodna, musi oddychać i zapewniać odpowiednią swobodę ruchów. Dlatego oprócz spełnienia norm norm, zwracamy uwagę na dobre dopasowanie odzieży i komfort noszenia.

FAQ

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

Jeśli masz pytania dotyczące odzieży ochronnej CWS, tutaj znajdziesz odpowiedź. Jeśli takiej odpowiedzi nie uzyskasz, skontaktuj się z nami.

Czekamy na Wasze pytania!

Dlaczego należy nosić odzież ochronną?

 

W niektórych zawodach zdrowie pracownika jest szczególnie zagrożone. Dotyczy to pracy z chemikaliami, pestycydami, ciekłymi metalami lub elektrycznością.

rzepisy prawne dotyczące prac szczególnie niebezpiecznych, zostały uchwalone w celu zminimalizowania zagrożeń dla pracownika oraz ustanawiają one pracodawcę odpowiedzialnym za ich ochronę.

Odzież ochronna, chroni przed zagrożeniami i ryzykiem w miejscu pracy. W przeciwieństwie do zwykłej odzieży roboczej czy też odzieży osobistej, odzież ochronna może wyeliminować wiele zagrożeń i chronić pracownika przed wyniszczającymi urazami i wypadkami.

Nawet jeśli na pierwszy rzut oka, prawdopodobieństwo wypadku lub urazu wydaje się niewielkie, jeśli wypadek się zdarzy podczas pracy, jego konsekwencje mogą być bardzo poważne, dlatego dla bezpieczeństwa należy zawsze nosić odzież ochronną.

Pamiętajmy, że odzież ochronna chroni tylko wtedy, gdy jest prawidłowo użytkowana.

Występują także inne sytuacje, kiedy to stanowisko pracy musi być chronione. Dzieje się tak na przykład w przypadku pomieszczeń czystych czy też odzieży chirurgicznej.

Przed czym chroni odzież ochronna?

Zasadniczo mówimy o ochronie dróg oddechowych, ochronie oczu, słuchu, głowy, ochronie rąk, stóp i ochronie tułowia. O środkach ochrony osobistej (w skrócie PPE) mówimy wtedy, gdy prawo reguluje konieczność zastosowania środków ochronnych podczas pracy.

Do takiego wyposażenia zaliczamy odzież ochronną, narzędzia pracy lub specjalne akcesoria.

Rozporządzenie w sprawie PPE (UE) 2016/425 ma bezpośredni charakter legislacyjny. Zgodnie z nim, ŚOO należy nosić, jeśli ryzyka w miejscu pracy nie można wyeliminować w inny sposób (np. poprzez zastosowanie technicznych lub organizacyjnych rozwiązań.  Podstawą do stosowania środków ochrony osobistej jest indywidualna ocena ryzyka na stanowisku pracy.

Czym są środki ochrony osobistej ?

Środki ochrony osobistej to wszelkie urządzenia, które służą bezpieczeństwu i zdrowiu pracowników. Należą do nich na przykład kaski ochronne, okulary ochronne, ochrona słuchu, buty i rękawice ochronne, odzież ochronna, kamizelki ratunkowe czy też odzież chroniąca przed przecięciem.

Stwierdzenie "osobista" stanowi, że PPE musi być zawsze używana osobiście. Każdy pracownik musi być wyposażony w swój własny sprzęt i strój ochronny, również ze względów higienicznych.

Gdyby maski lub ochrona słuchu były stosowane przez różne osoby, wiązałoby się to z niepożądanymi, dodatkowymi zagrożeniami dla zdrowia. Ale nie tylko aspekty higieniczne odgrywają rolę w wyposażeniu pracowników w "osobiste" środki ochrony.

Odzież ochronna musi być również prawidłowo dopasowana. Rękawy i nogawki spodni nie mogą być zbyt długie ani zbyt krótkie, kurtki lub bluzy muszą się całkowicie dopinać a odzież nie może być uszkodzona, ponieważ osłabiałoby to jej funkcje ochronne. Funkcjonalność i nienaganny stan higieniczny środków ochrony osobistej, muszą być zagwarantowane za każdym razem. 

Co wchodzi w skład wyposażenia ochronnego ?

Sprzęt ochronny obejmuje wszystkie ubrania i przedmioty, które służą do ochrony bezpieczeństwa i zdrowia pracowników. Może on obejmować maski, które chronią przed zanieczyszczeniami powietrza. Oczy mogą być chronione przed działaniem mechanicznym, optycznym, chemicznym lub termicznym dzięki odpowiednim okularom.

Głowa chroniona jest przed urazami przez kaski, kaski uderzeniowe, maski i siatki ochronne na włosy. Stopy i nogi chronione są obuwiem roboczym i ochronnym lub ochraniaczami na kolana. A specjalna odzież ochronna chroni tułów ramiona, nogi i ręce pracownika przed wypadkami przy pracy i zagrożeniami.

Kto powinien zapłacić za środki ochrony indywidualnej ?

Rozporządzenie o stosowaniu PPE (PSA-BV) stanowi, że środki ochrony osobistej muszą być nabywane, utrzymywane, przechowywane i dostarczane przez pracodawcę.

Zgodnie z kodeksem pracy Art. 2376 . § 1. pracodawca jest obowiązany dostarczyć pracownikowi nieodpłatnie środki ochrony indywidualnej zabezpieczające przed działaniem niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia czynników występujących w środowisku pracy oraz informować go o sposobach posługiwania się tymi środkami.

Jaki sprzęt lub materiały nie kwalifikują się jako PPE ?

Środki ochrony osobistej służą do ochrony bezpieczeństwa i zdrowia pracowników. Odzież robocza lub uniformy, które nie służą ochronie zdrowia i bezpieczeństwa, nie są zaliczane do PPE zgodnie z §1 ust. 23 PSA-BV.

Zgodnie z tym przepisem pracownicy służb ratunkowych i ratowniczych nie noszą odzieży ochronnej. Mundury, które nie są uznawane za "środki ochrony indywidualnej" (PPE), noszone są również w siłach zbrojnych, przez policję lub inne instytucje służące bezpieczeństwu i porządkowi publicznemu. Czynnikiem decydującym o zaklasyfikowaniu do środków ochrony indywidualnej jest w szczególności przeznaczenie odzieży.

Ratownik medyczny, policjantka czy pracownik urzędu zamówień publicznych noszą mundury, które służą szybkiemu rozpoznaniu i przynależności do określonej grupy zawodowej, ale które nie służą w pierwszej kolejności ich własnemu bezpieczeństwu czy ochronie zdrowia.

Jaka odzież ochronna jest dostępna ?

Stosuje się wiele rodzajów odzieży ochronnej, która jest dostosowana do charakteru i miejsca pracy. Na przykład odzież ochronna do maszyn, która chroni przed pochwyceniem przez ruchome części maszyn.

Innym przykładem jest odzież ochronna przed kontaktem z płomieniami lub ogniem. Na stanowiskach spawaczy, stosuje się odzież ochronną, która chroni przed odpryskami metalu. Odzież ochronną stosuje się również w przemyśle chemicznym i przy produkcji pestycydów.

Istnieje specjalna odzież ochronna, która chroni przed łukiem elektrycznym podczas pracy przy elementach pod napięciem. Do tego dochodzi antystatyczna odzież ochronna. Odzież ta zapobiega wyładowaniom elektrostatycznym z iskrzeniem, które potencjalnie mogą spowodować pożar lub wybuch.

Jakie są rodzaje środków ochrony indywidualnej?

PPE czyli środki ochrony osobistej dzieli się na następujące rodzaje: ochrona dróg oddechowych, ochrona oczu i twarzy, ochrona stóp i kolan, ochrona uszu, rąk, ochrona skóry, ochrona głowy oraz ochrona przed upadkiem z wysokości. Zobacz także "Co to jest odzież ochronna?" i "Co należy do sprzętu ochronnego?

.

.

Welche Gesetze müssen berücksichtigt werden?

Das Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG) verpflichtet den Arbeitgeber dazu, alle erforderlichen Maßnahmen zu treffen, um die Gesundheit und Sicherheit seiner Beschäftigten zu gewährleisten.  

 

Zum Arbeitsschutzgesetz zählt auch die PSA-Benutzungsverordnung. In der Richtlinie 89/656/EWG wird der Einsatz von PSA näher definiert. Sie regelt die Auswahl, Bereitstellung, Wartung, Reparatur, den Ersatz sowie die Lagerung von PSA. Seit April 2018 gilt zudem die neue europaweite PSA Verordnung 2016/425.

Was ist eine Konformitätserklärung bzw. eine Herstellerinformation und wo finde ich diese Dokumente?

Seit Inkrafttreten der PSA-Verordnung 2016/425 sind Unternehmen dazu verpflichtet, bei Kontrollen zukünftig zwei Dokumente vorzulegen: eine Konformitätserklärung sowie die Herstellerinformation. Beide Dokumente müssen von den PSA-Produzenten zur Verfügung gestellt werden. 

Mit der Konformitätserklärung bestätigt der Hersteller, dass seine Produkte den geltenden gesetzlichen Vorschriften entsprechen. Die Herstellerinformation beinhaltet neben dem Namen und der vollständigen Adresse des Produzenten alle notwendigen Informationen über Benutzung, Lagerung, Reinigung, Instandhaltung, Wartung und Desinfektion der Persönlichen Schutzausrüstung  

Achten Sie bereits beim Kauf von PSA darauf, dass Ihnen die Dokumente vom Hersteller ausgehändigt werden. Bei CWS werden Ihnen beide Dokumente bei  

Vertragsabschluss zur Verfügung gestellt.

Wie lange hält Schutzkleidung?

CWS produziert qualitativ hochwertige Schutzkleidung, die lange hält. Zudem wird die Kleidung von uns regelmäßig fachgerecht gepflegt und instandgehalten und hat dadurch längere Einsatzzyklen als gekaufte PSA.

Kann eine Schutzausrüstung für unterschiedliche Tätigkeiten genutzt werden?

Wir empfehlen, für jeden Einsatzbereich eine passende Schutzkleidung einzusetzen.  

Es gibt zudem sogenannte Multifunktionsschutzkleidung, die vor mehreren Gefahren gleichzeitig schützt. CWS bietet PSA, die sowohl über Schweißerschutz, Hitze- und Flammschutz, Chemikalienschutz sowie über Störlichtbogenschutz verfügt und die zudem elektrostatische Eigenschaften besitzt.  

Bei anspruchsvollen Schweißarbeiten sollte eine Schweißerschutzkleidung getragen werden, die spezielle Anforderungen erfüllt. Das Material muss flammhemmende Eigenschaften besitzen, die Nachbrennen oder Schmelzbildung auf der Kleidung verhindern.  

Aber manchmal benötigen nicht nur Ihre Mitarbeiter besonderen Schutz, sondern auch Ihre Produkte. Beschäftigte in der Bauteilfertigung benötigen daher ESD-Schutzkleidung, um sensible Komponenten in der Produktion vor elektrostatischer Entladung zu schützen.

Kann eine defekte Schutzkleidung repariert werden oder muss sie ausgetauscht werden?

Beschädigte PSA kann repariert werden. Allerdings ist dabei Fachwissen gefragt, um die Schutzfunktionen nicht zu beeinträchtigen. Jede Veränderung der Kleidung unterliegt strengen Vorgaben. So dürfen beispielsweise bei der Reparatur von Hitzeschutzkleidung nur spezifische flammfeste Garne benutzt werden.  

 

CWS ist auf die Reparatur von PSA spezialisiert. Das geschulte Personal arbeitet nach zertifizierten Abläufen und repariert PSA nach den gesetzlichen Vorgaben.  

Ist eine PSA verschlissen und kann nicht mehr repariert werden, wird sie von uns ausgetauscht. So erhalten unsere Kunden immer gleichbleibend hohe Qualitätsstandards bei der eingesetzten PSA.

Bleibt die Schutzfunktion auch nach dem Waschen erhalten?

Nur professionelle Waschverfahren, bei denen Wassertemperatur und Waschmittel auf die Materialien von PSA abgestimmt sind, garantieren die Wirksamkeit von Schutzfunktionen. 

Deshalb sollte PSA niemals in einer herkömmlichen Waschmaschine gereinigt werden. Das kann gefährlich werden.  

Wird beispielsweise Hitze- und Flammschutzkleidung mit Weichspüler behandelt, kann sich das Material leicht entzünden. Bei zu hohen Wasser- und Trocknertemperaturen kann die Leuchtkraft von Reflektoren verloren gehen.  

Manche Kleidungsstücke, die vor Regen oder Chemikalien schützen sollen, benötigen nach dem Waschvorgang zusätzlich eine sogenannte Hydrophobisierung, eine Art Imprägnierung. Das kann nur von zertifizierten Wäschereien geleistet werden.

Kann Schutzkleidung mit einem Firmen- oder Namens-Emblem versehen werden?

Grundsätzlich darf eine zertifizierte PSA nicht verändert werden, wenn dadurch die Sicherheit beeinträchtigt werden könnte. Deshalb müssen bei der Anbringung von Emblemen strenge Vorgaben eingehalten werden.  

So müssen die Embleme aus geeigneten flammfesten Materialien bestehen und es muss die exakte Positionierung berücksichtigt werden. 

Daher empfiehlt es sich, die Anbringung von Emblemen immer von einem Fachmann mit entsprechender Erfahrung durchführen zu lassen. CWS bietet seinen Kunden diesen Service an und sorgt dafür, dass die Schutzkleidung immer der zugeschriebenen Norm entspricht.

Inne rozwiązania i usługi dla Ciebie

práčka

Pranie i pielęgnacja odzieży roboczej i ochronnej

Ochrona środowiska jest dla nas ważna. Dlatego stosujemy takie procesy pralnicze, które pozwalają na oszczędność wody.

CWS Workwear

Wybierz właściwą odzież roboczą lub ochronną

CWS oferuje szeroki asortyment odzieży roboczej dla niemal wszystkich branż i rodzajów działalności.

shirt

Zarządzanie odzieżą

Oferujemy wszystko, czego potrzebujesz - od porad w zakresie wyboru odzieży po kompleksowe zarządzanie odzieżą.