Polityka informacyjna

 dla osób biorących udział w badaniu ankietowym dotyczącym poziomu zadowolenia z usług świadczonych przez CWS – boco Polska Sp. z o.o.