„Jutro już teraz” - CWS publikuje Raport Zrównoważonego Rozwoju 2021/22 wraz z działaniami i celami

Dzięki cyrkularnemu modelowi biznesowemu, CWS przyczynia się do świata "enkelfähig", czyli przyszłości zrównoważonej dla następnych pokoleń.

Zgodnie z zasadą „myśl cyrkularnie” produkty pozostają w obiegu tak długo jak to możliwe, aby chronić zasoby naturalne.

Celem firmy jest wykorzystywanie zrównoważonych produktów w 90% nowych przedsięwzięć a także 50 procentowa redukcja emisji do 2030 roku

Tomorrow Now Visual

Skontaktuj się z nami!

Jesteś już klientem CWS?
Hidden Fields

Informacje na temat przetwarzania danych osobowych można znaleźć tutaj

12 lipiec 2022

Duisburg/Dreieich, 12 lipca 2022

Gospodarka cyrkularna jest podstawą modelu biznesowego Grupy CWS.

Jako wiodący ekspert w dziedzinie higieny, mat, odzieży roboczej, firma ma kontrolę nad swoimi surowcami
i produktami w całym cyklu ich życia. CWS kieruje się własną zasadą przewodnią „Think Circular” („Myśl cyrkularnie”) i tym samym jest częścią nadrzędnej inicjatywy Grupy Haniel "enkelfähig" (czyli świat „nadający się dla wnuków”). Podstawą tej inicjatywy jest przekonanie, że zrównoważony rozwój i sukces gospodarczy są ze sobą ściśle powiązane.

"Jako dostawca usług w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, Grupa CWS pracuje nad zrównoważonymi rozwiązaniami dla bezpieczniejszej
i zdrowszej przyszłości. Zrównoważony rozwój jest dla nas podstawowym warunkiem sukcesu - zarówno dziś, jak i w przyszłości",
mówi Jürgen Höfling, prezes zarządu Grupy CWS.

"Wiąże się to z osiągnięciem równowagi pomiędzy ekonomią, ekologią
i odpowiedzialnością społeczną. Zasady gospodarki cyrkularnej są zakorzenione w naszym modelu usług, by oferować naszym klientom zrównoważone pod każdym względem produkty i usługi. W końcu "enkelfähig" to przede wszystkim zarówno doskonałe produkty jak
i zrównoważony biznes."

Zrównoważone produkty elementem dobrej przyszłości

W CWS cały asortyment produktów jest wielokrotnie sprawdzany pod kątem zrównoważonego rozwoju i poddawany tak zwanej ocenie "enkelfähig". Oprócz łańcucha dostaw, surowców i koncepcji recyklingu, brane jest pod uwagę również to, jak długo dany produkt lub surowiec może być utrzymywany w obiegu. Wnioski z wewnętrznej oceny są uwzględniane podczas tworzenia nowych linii produktów, takich jak dozowniki higieniczne CWS Pure Line do łazienek czy niektórych kolekcji odzieży roboczej o wysokiej widzialności. CWS wymienia w swoim raporcie kolejne projekty do poddania szczegółowej ocenie.

"Do 2025 roku chcemy realizować ponad 90 procent naszego nowego biznesu przy użyciu zrównoważonych produktów. Długi cykl życia  produktu jest podstawą naszego modelu biznesowego. Dlatego z góry sprawdzamy, jak bardzo zrównoważone są produkty, które włączamy do naszych cykli" - dodaje Jürgen Höfling.

Wydajne cykle dzięki trwałym materiałom

W ramach swojego modelu usług, CWS stawia na szczególnie zrównoważone i trwałe produkty oraz materiały, aby móc je jak najdłużej utrzymać w cyklu usług, tym samym oszczędzając zasoby. W tym kontekście, zrównoważony rozwój dotyczy nie tylko produktu końcowego, ale również łańcuchów dostaw. W związku z tym CWS starannie wybiera swoich partnerów i dostawców, aby zapewnić spełnienie wszystkich kryteriów zrównoważonego rozwoju.

"Całe nasze rozumienie zrównoważonego rozwoju opiera się na idei cyrkularności. Dlatego projektujemy nasze produkty tak, aby były trwałe, możliwe do naprawy, a także łatwo poddawały się recyklingowi. W dłuższej perspektywie umożliwia nam to optymalizację cykli materiałowych i zamknięcie ich wszędzie tam, gdzie jest to możliwe. W ten sposób minimalizujemy wpływ naszych produktów na środowisko i klimat w całym ich cyklu życia” - mówi dr Maren Otte, Group Director Corporate Communications & Corporate Responsibility.

Ograniczaj, wykorzystuj ponownie, poddawaj recyklingowi – myśl cyrkularnie

Aby zmaksymalizować żywotność, produkty w miarę możliwości są profesjonalnie naprawiane. Na przykład w 2021 roku CWS zregenerował ponad 21 000 mat, 26 000 ręczników bawełnianych w rolce oraz 5 milionów sztuk odzieży. To wyraźnie pokazuje, jak wiele produktów może dzięki temu dłużej pozostać w użyciu.

Kluczową rolę w cyklach CWS odgrywają zrównoważone materiały
i koncepcja recyklingu. Na przykład maty podłogowe Green Mats są wykonane z poliestru pochodzącego z recyklingu i schną do 25 procent szybciej, co z kolei zmniejsza zużycie energii. CWS jest obecnie zaangażowany w europejski projekt badawczy o nazwie Circular Sustainable Flooring (CISUFLO), którego celem jest sprawienie, by maty podłogowe nadawały się do recyklingu.  

Dekarbonizacja ważnym tematem na przyszłość

Redukcja emisji CO2 jest również niezwykle ważna dla CWS.
W tegorocznym raporcie CWS po raz pierwszy prezentuje swój pełny ślad węglowy, zapewniając pełną przejrzystość w zakresie emisji generowanych w ramach własnej działalności, jak również w łańcuchu dostaw (zakresy
1-3). W oparciu o te ustalenia, CWS opracowuje obecnie strategię klimatyczną dla całej firmy. Celem jest redukcja obecnego śladu węglowego o 50% do 2030 roku. Wdrażany jest również zorientowany na klimat system zarządzania, który dynamicznie włącza najlepsze środki do bieżących procesów i reaguje na aktualne zmiany przepisów.

Pełny raport dostępny jest na stronie:

https://www.cws.com/pl-PL/about-us/mysl-cyrkularnie-zrownowazony-rozwoj-jako-model-biznesowy

 

O CWS 

Dzięki innowacyjnym, zrównoważonym i cyfrowym rozwiązaniom w zakresie wynajmu, CWS przyczynia się do zdrowszej i bezpieczniejszej przyszłości. Oferta firmy podzielona jest na produkty i usługi z zakresu higieny, mat, odzieży roboczej i ochronnej oraz pomieszczeń czystych. Dzięki swojemu modelowi usługowemu firma realizuje we wszystkich obszarach podstawową ideę gospodarki cyrkularnej: Materiały stosowane do produkcji wykorzystywane wielokrotnie i ponownie przetwarzane w sposób oszczędzający zasoby. Myśl cyrkularnie to podstawowa zasada wszystkich działań CWS.

 

CWS jest częścią inicjatywy "Enkelfähig" firmy macierzystej Haniel, która chce tworzyć wartości dla następnych pokoleń poprzez powiązanie sukcesu ekonomicznego z działaniem zorientowanym na wartości.

 

Dla CWS zrównoważony rozwój i rentowność są ściśle powiązane.

CWS jest marką firmy CWS International GmbH i jej spółek zależnych. Grupa zatrudnia obecnie około 11 000 osób w 15 krajach. W 2021 roku firma wygenerowała obrót w wysokości 1,249 mld euro. CWS International GmbH i jej spółki zależne są w całości własnością Franz Haniel & Cie. GmbH. 

 

Kontakt

Laura Plischke

CWS International GmbH

Dreieich Plaza 1A

63303

Dreieich

Germany