Higiena jako czynnik ekonomiczny w walce z pandemią

Efektywne zarządzanie higieną zmniejsza liczbę zachorowań i związane z tym koszty.

Indywidualne porady ekspertów

Niezobowiązujące i kompetentne dla Twojej branży

Jesteś już klientem CWS?
Hidden Fields

Informacje na temat przetwarzania danych osobowych można znaleźćtutaj

2 kwiecień 2020 Higiena

Duisburg, 1 kwietnia.

Jest jeszcze za wcześnie, aby wyciągnąć ostateczne wnioski z pandemii koronawirusa, ale jedno jest pewne: higiena jest czynnikiem, który ma ogromny wpływ nie tylko na zdrowie, ale również na gospodarkę i wszystkie dziedziny przemysłu. Co więcej ta sytuacja pokazuje nam ze jak ważni są usługodawcy, którzy wcześniej nie byli postrzegani jako istotni pod względem systemowym.

"Niewłaściwa higiena, a szczególnie niewłaściwa higiena rąk, powoduje ogromne straty ekonomiczne. Dostawcy i usługodawcy zapewniający środki higieny, muszą być uznawani za istotnych z punktu widzenia systemowego, aby w sytuacjach awaryjnych kontynuować swoją pracę oraz dostawy również poza granicami kraju - " mowi Jürgen Höfling, CEO Grupy CWS .

Niemieckie firmy ponoszą rocznie straty w wysokości około 130 miliardów euro w wyniku nieobecności pracowników z powodu choroby. Jest to 3 600 euro na pracownika.  Większość nieobecności w pracy spowodowana jest przez wirusowe infekcje i przeziębienia. Wbrew powszechnemu przekonaniu, na przykład wirusy grypy mogą pojawiać się przez cały rok.

90 procent wszystkich przeziębień jest powodowanych przez wirusy, podobne do COVID-19. Zgodnie z danymi WHO aż do 80 procent patogenów chorób zakaźnych przenoszonych jest za pośrednictwem dłoni, tak jak w przypadku koronawirusa.

Mamy wiele możliwości poprawy

Ta liczba pokazuje, jak ważna jest higiena rąk. Regularne i prawidłowe mycie rąk może zmniejszyć ryzyko infekcji nawet o 50 procent.

"Prawdopodobnie w czasie pandemii koronawirusa, wszyscy uświadomili sobie, jak ważne jest mycie rąk ", zauważa Jürgen Höfling. ", dlatego firmy powinny zrobić wszystko, aby ich pracownicy byli lepiej chronieni przed wirusowymi i bakteryjnymi zakażeniami".

W tej kwestii nadal mamy ogromne możliwości poprawy. Po wizycie w toalecie na każdym centymetrze kwadratowym dłoni może zgromadzić się ponad 30 milionów bakterii.

Ale aż 38,7 procent wszystkich pracowników biurowych nie myje rąk po skorzystaniu z toalety, a tylko 30 procent używa do tego celu mydła. Poza tym wielu z nich nie suszy prawidłowo rąk po umyciu, podczas gdy na wilgotnych rękach może rozprzestrzeniać się około 1000 razy więcej bakterii niż na suchych.

Każda niewłaściwie umyta dłoń rozprzestrzenia wirusy lub bakterie średnio na więcej niż pięciu powierzchniach: na klamkach drzwi, myszach komputerowych, klawiaturach, długopisach, narzędziach, podłokietnikach i wielu innych.

Bakterie i wirusy pozostają na nich aktywne nawet do 48 godzin i dłużej.

Jakie konkretne działania może podjąć każda firma?

Dobra wiadomość jest taka: skuteczna higiena rąk jest niezwykle prosta: dokładne mycie mydłem wystarczy do usunięcia wirusów i bakterii z rąk. W ten sposób zapobiega się ich przedostawaniu do organizmu przez błony śluzowe oczu, nosa i ust.

Dlatego CWS rekomenduje podjęcie następujących działań:

1. Dostarczanie informacji na temat prawidłowego mycia rak w każdej firmie

Udostepnienie informacji na temat prawidłowej higieny rąk w każdej firmie np. na tablicach informacyjnych w toaletach podkreślających konieczność oraz właściwy sposób mycia rąk.

    Informacje powinny zawierać:

  • okazje mycia rąk-czyli zawsze po skorzystaniu z toalety oraz przed jedzeniem
  • czas trwania: od 20 do 30 sekund
  • technika mycia rąk: zawsze należy używać mydła, myć wszystkie powierzchnie dłoni, a następnie dokładnie je wysuszyć.

 

2. Dostępność mydła i jednorazowych ręczników we wszystkich właściwych miejscach.

Jeśli to możliwe, umywalki powinny być wyposażone w systemy dozujące wodę i mydło, które są już wstępnie wymieszane i mogą być obsługiwane bezdotykowo.

Można stosować albo papierowe ręczniki jednorazowe, które jednak nie są ekologicznym rozwiązaniem lub ręczniki tekstylne wielokrotnego użytku, które są ekologiczne i przyjazne dla środowiska. Dzięki 2-komorowym systemom zwijania, dozowniki ręczników zapewniają oddzielenie zużytych sekcji od czystych.

Niemiecki Federalny Urząd Ochrony Cywilnej i Pomocy Ofiarom Katastrof w swoim podręczniku planowania gotowości na wypadek pandemii w przedsiębiorstwach wyraźnie klasyfikuje stosowanie jednorazowych systemów tekstylnych jako właściwe rozwiązanie dla  higieny rąk.

 

3. Stosowanie środków dezynfekujących tylko tam, gdzie mycie rąk wodą z mydłem nie jest możliwe.     

Również w tym przypadku, przygotowane są instrukcje zalecające właściwe dozowanie, czas oraz technikę wcierania środków dezynfekujących, ponieważ tylko ich właściwa aplikacja zapewnia ich prawidłowe działanie.

Na czas trwania pandemii, środki dezynfekujące powinny być zarezerwowane przede wszystkim dla firm związanych ze zdrowiem i oraz grup najwyższego ryzyka.

 

Podsumowując:

  • Higiena jest zasadniczym elementem bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w pracy, dlatego też powinna być priorytetem we wszystkich sektorach i branżach.
  • W celu zapewnienia dostaw mydła, środków dezynfekujących oraz innych produktów higienicznych na czas, niezwykle ważne jest, aby dostawcy tych środków byli klasyfikowani jako istotni pod względem systemowym.
  • "Pandemia sprawia, że ludzie chorują, ale ma również ogromny wpływ na gospodarkę", mówi Jürgen Höfling. "Dlatego też stosowanie stosunkowo prostych środków może wpłynąć na szybkie ożywienie gospodarcze”
  • Obejmuje to również takie środki, jak maski ochronne, przezroczyste ścianki działowe na ladach oraz likwidację luk higienicznych za pomocą alternatyw bezdotykowych.

 

Informacje są dostępne na stronie:

https://www.infektionsschutz.de/coronavirus/materialiendownloads.html