Stres i ergonomia przy pracy zdalnej

Projekt zmian w Kodeksie Pracy, który ma uregulować pracę zdalną, jest na etapie opiniowania. Marta Tomaszewska, specjalistka d/s bhp w CWS oraz ekspert Koalicji Bezpieczni w Pracy,  mówi  jak pracodawcy, powinni zadbać o ergonomię i komfort psychiczny pracowników na „home office”.

CWS

Indywidualne porady ekspertów

Niezobowiązujące i kompetentne dla Twojej branży

Jesteś już klientem CWS?
Hidden Fields

Informacje na temat przetwarzania danych osobowych można znaleźćtutaj

29 październik 2021

Stres i ergonomia przy pracy zdalnej to dwa tematy z punktu widzenia BHP, nad którymi powinni pochylić się pracodawcy. Nie ma przy tym znaczenia, kiedy wejdą w życie nowe przepisy Kodeksu pracy. Prace nad projektem wprowadzenia pracy zdalnej do kodeksu nadal trwają.  O tym co można zrobić już teraz - mówi Marta Tomaszewska, specjalista d/s bhp w firmie CWS oraz ekspertka Koalicji Bezpieczni w Pracy.

W związku z pandemią COVID-19 wiele firm zdecydowało się na umożliwienie pracownikom pracy zdalnej. Zagadnień, które wymagają uregulowania, jest bardzo dużo, m.in. kto i w jakim zakresie będzie pokrywał koszty pracy zdalnej, czy będzie możliwość skontrolowania takiego pracownika, co w sytuacji wypadku podczas pracy z domu.

Obecnie obowiązujące przepisy nie są aktualne w stosunku do pracy zdalnej, dlatego też trwają prace nad nowelizacją w tym zakresie Kodeksu pracy. Praca zdalna według aktualnego projektu będzie możliwa na polecenie pracodawcy w sytuacji, kiedy nie będzie on w stanie czasowo zapewnić bezpiecznych i higienicznych warunków pracy (np. w czasie epidemii, stanu klęski żywiołowej lub z powodu siły wyższej).

Wówczas to pracownik będzie miał obowiązek zobowiązać się do posiadania warunków lokalowych i technicznych do wykonywania pracy zdalnej w formie właściwego oświadczenia.

Wciąż jednak brakuje w projekcie podjęcia ważnych kwestii, jak na przykład problemu stresu podczas pracy zdalnej:

  • Raport „Bezpieczeństwo Pracy w Polsce 2020” – na który zresztą powołuje się pomysłodawca projektu – wskazuje, że dla co trzeciego respondenta stres był jednym z czynników, wpływających na efektywność pracy w czasie pandemii.
  • Z kolei wyniki badania przeprowadzonego przez Akademię Leona Koźmińskiego wspólnie z dr. Mariuszem Ziębą z Instytutu Psychologii Uniwersytetu SWPS wskazują, że ponad połowa ankietowanych miała poczucie, że pracuje więcej podczas pracy zdalnej.

O ile nie ma jeszcze dokładnych przepisów prawnych związanych z pracą zdalną, o tyle w zakresie stresu – oraz ergonomii – wielu pracodawców podjęło już działania. Inicjatywy te polegają np.

  • na informowaniu pracowników o tym jak, w warunkach domowych, można ergonomicznie zorganizować stanowisko pracy z komputerem,
  • wprowadzeniu czytelnych zasad związanych z korzystaniem z pracy zdalnej,
  • harmonogramów pracy zdalnej w wieloosobowych działach,
  • zachęcaniu do niepracowania w godzinach wieczornych czy nocnych.

Są to dobre praktyki, które pracodawcy w tej lub nieco zmienionej formie powinni uwzględnić w swoich firmach, w oczekiwaniu na oficjalne wytyczne w tym zakresie.

Wypowiedź Marty Tomaszewskiej ukazała się na portalu INFOR oraz portalu Koalicji Bezpieczni w Pracy