Clean. Well. Safe.

CWS är mer − helomfattande lösningar för din säkerhet och hälsa.
Healthier Safer

Serviceområden

Hygienutrymme - Produkter som tål att synas

Arbetskläder - Arbetskläder för varje uppgift

Entremattor - Mattor som välkomnar

Vård, omsorg och hotell - Säkert med professionellt tvätteri

Vård, omsorg och hotell