Personliga expertråd

Anpassat för din bransch, utan förpliktelser

Är ni redan kund till CWS?
Hidden Fields

CWS värdesätter dina personuppgifter och du kan läsa mer om hur vi behandlar dem här. Genom att bocka i rutan och trycka på "Begär offert" godkänner du att vi kontaktar dig.

Arbetsmiljöpolicy

CWS som arbetsgivare är måna om att våra medarbetare är friska och mår bra samt är ansvariga att förebygga att medarbetare riskerar ohälsa eller att ställas utanför arbetsplatsens gemenskap. 

Vår verksamhet skall präglas av hög kvalitet och standard på arbetsmiljön samtidigt som den ska bedrivas under goda ekonomiska former.

Företaget ska vara en trygg arbetsplats. Det uppnår vi genom att respektera att vi är varandras arbetsmiljö. Arbetsmiljö är hur vi har det runt oss och hur vi behandlar varandra. På företaget ska råda ett professionellt, öppet och varmt arbetsklimat som uppnås genom gott samarbete mellan samtliga medarbetare och genom god stämning ge plats för olikheter samt att alla blir sedda och hörda.

Vi som arbetsgivare är måna om att våra medarbetare är friska och mår bra samt är ansvariga att förebygga att medarbetare riskerar ohälsa eller att ställas utanför arbetsplatsens gemenskap. 

En god arbetsmiljö uppnås genom att:

  • Varje medarbetare ges möjligheter och befogenheter att genomföra sina arbetsuppgifter på ett hanterbart sätt och utan risk för skador eller framtida men.
  • Varje medarbetare har en förståelse för sin roll i den totala verksamheten, har möjlighet att påverka sin egen situation och har möjlighet till personlig utveckling i sitt arbete.
  • Chefer och arbetsledare tar ansvar för arbetsmiljöfrågor som påverkas av beslut de tar. Det gäller såväl större som mindre förändringar i verksamheten. Risker och konsekvenser skall bedömas i samverkan med de anställda.
  • Alla anställda tar ett personligt och aktivt ansvar för arbetsmiljön i det dagliga arbetet.
  • Skyddsverksamhet och förbättringsarbete sker i organiserad form i samråd och medverkan med arbetstagare och eventuella arbetstagarrepresentanter.
  • Huvudansvaret för arbetsmiljön ligger hos arbetsgivaren som åtar sig att uppfylla tillämpliga, legala och andra krav för att uppnå en god arbetsmiljö.
  • Arbetsmiljöarbetet genomsyrar hela verksamheten och finns som en naturlig del i vårt dagliga arbete och vi ska arbeta för ständiga förbättringar.