Är du intresserad av våra produkter? Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig

Är ni redan kund till CWS?
Hidden Fields

CWS värdesätter dina personuppgifter och du kan läsa mer om hur vi behandlar dem här. Genom att bocka i rutan och trycka på "Begär offert" godkänner du att vi kontaktar dig.

Kvalitetspolicy

Vår kvalitetspolicy uttrycker CWS Sverige’s grundläggande värderingar och utgör basen för vårt kvalitetsledningssystem. Kontakta oss om du vill se kvalitetspolicyn i sin helhet.

  • CWS-boco Sweden AB skall arbeta för att ständigt förbättra vårt kvalitetsarbete genom att aktivt formulera kvalitetsmål baserade på vår processkartläggning.
  • Vi strävar efter att ständigt förbättra vår kvalité på våra produkter och tjänster genom att kontinuerligt utveckla kompetensen i vår verksamhet.
  • Vi ska kännetecknas av goda relationer med kunder, leverantörer och myndigheter.
  • Vi åtar oss att uppfylla tillämpliga krav för att uppnå en god kvalitetsnivå.
  • Med hjälp av vårt riskbaserade arbetssätt arbetar vi hela tiden förebyggande för att undvika brister och reklamationer.
  • Kvalitetsarbetet genomsyrar hela verksamheten och finns som en naturlig del i vårt dagliga arbete och vi ska arbeta för ständiga förbättringar.