Är du intresserad av våra produkter? Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig

Personuppgifts- policy

Hidden Fields

Kvalitetspolicy

Vår kvalitetspolicy uttrycker CWS Sverige’s grundläggande värderingar och utgör basen för vårt kvalitetsledningssystem. Kontakta oss om du vill se kvalitetspolicyn i sin helhet.

  • CWS-boco Sweden AB skall arbeta för att ständigt förbättra vårt kvalitetsarbete genom att aktivt formulera kvalitetsmål baserade på vår processkartläggning.
  • Vi strävar efter att ständigt förbättra vår kvalité på våra produkter och tjänster genom att kontinuerligt utveckla kompetensen i vår verksamhet.
  • Vi ska kännetecknas av goda relationer med kunder, leverantörer och myndigheter.
  • Vi åtar oss att uppfylla tillämpliga krav för att uppnå en god kvalitetsnivå.
  • Med hjälp av vårt riskbaserade arbetssätt arbetar vi hela tiden förebyggande för att undvika brister och reklamationer.
  • Kvalitetsarbetet genomsyrar hela verksamheten och finns som en naturlig del i vårt dagliga arbete och vi ska arbeta för ständiga förbättringar.