Ein Mann mit gelber Warnjacke steht vor einem Spind im Umkleideraum.

Kalkylator för utsläpp

CWS Workwear presenterar Utsläppskalkylatorn!

Med detta verktyg visar vi dig miljöfördelarna med vår cirkulära tjänst jämfört med att tvätta verksamhetens kläder på egen hand, beräknat över ett år.

Använd Utsläppskalkylatorn nu och få mer fakta och siffror om hållbarhet.

Juridiskt tillägg:

Alla publicerade data är baserade på ungefärliga värden.

 

Ta reda på mer om skillnaden

Vad är skillnaden mellan de professionella tvättprocesserna hos CWS Workwear jämfört med att tvätta verksamhetens kläder själv?

Den tvättservice som erbjuds av CWS Workwear leder till besparingar när det gäller energi- och vattenförbrukning, en minskning av tvättmedelsförbrukningen per tvättat plagg och en minskning av utsläppen från uttjänta plagg för kunderna; totalt sett minskar koldioxidavtrycket från våra processer för tvätthantering.

Här är några av de datapunkter vi använde:

 

 •  Den genomsnittliga mängden arbetskläder per tvätt i privata hushåll är 4,5 plagg*
 • Den genomsnittliga kapaciteten för en hushållstvättmaskin är 6,5 kg*
 • Den genomsnittliga elförbrukningen för tvätt i hemmet per tvättomgång är 6 kWh**
 • Det vägda genomsnittliga utsläppet/kWh el från nätet för de länder som drivs av CWS Workwear är 0,39 kg CO2e
 • Den genomsnittliga vattenförbrukningen per tvättcykel för en helautomatisk frontmatad tvättmaskin är 60 liter***
 • Den genomsnittliga tvättmedelsdoseringen per tvättcykel för en helautomatisk frontmatad tvättmaskin är 90 g****
 • För hemmatvätt ersätter 51% av befolkningen sina arbetskläder när de är skadade istället för att reparera dem*.
 • När det gäller CWS Workwear är textilavfall värmeåtervunnet, andra kasserade plagg återvinns/återförsäljs
 • När det gäller CWS Workwears tjänster återvinns 100% av kasserade arbetsskyddskläder/PPE-kläder
 • Beräkningar av årliga besparingar baseras på verksamhetsdata från CWS Workwear, offentligt tillgängliga data från konsumentföretag, miljödatabaser och statliga organisationer.
  Alla publicerade data är baserade på ungefärliga värden.

  * ETSA - GfK 2012 Rapport
  ** Elförbrukning per last
  *** Vattenförbrukning per tvätt
  **** Dosering av tvättmedel

Produktkategorier

Personlig skyddsutrustning | PPE - Skyddskläder | PSA

Personlig skyddsutrustning (PPE) används för att skydda människor från risken för skador och samtidigt minimera exponeringen för kemiska, biologiska och fysiska faror. Området inkluderar varselkläder, väderskyddande plagg, flamkläder etc.

Standardiserade arbetskläder

Standardarbetskläder är kläder som bärs i arbetsmiljön och som inte behöver uppfylla standarderna och bestämmelserna för skyddande arbetskläder. De plagg som används skyddar arbetstagarna från de grundläggande risker som de utsätts för när de utför sina arbetsuppgifter. Användningsområdena omfattar bland annat handel och industri (bygg, fordon, metall, etc.).

HACCP Workwear - HACCP Arbetskläder

HACCP-arbetskläder är kläder för anställda som behöver hygienkläder för hygienstandarder inom livsmedelsproduktion. HACCP-konceptet (Hazard Analysis Critical Control Points) är ett hygienkontrollsystem som reglerar säker hantering av livsmedel - från produktion och bearbetning till förpackning, lagring och försäljning. Det omfattar alla stadier av livsmedelsproduktion och bearbetning.

 

Arbetskläder för restaurang-, livsmedels- och hotellbranschen

Arbetskläder för anställda inom restaurang, hotell, catering och livsmedelshandel. 

Linneartiklar 

Med linneartiklar avses alla produkter som används på sjukhus och inom hotell- och restaurangbranschen, som handdukar, lakan, dukar och servetter .

Arbetskläder för hälso- och sjukvårdssektorn

Med arbetskläder för vårdsektorn avses kläder för personal på vårdhem, sjukhus och andra vårdinrättningar.

Patientkläder

Oavsett om patienterna gör ett kort besök eller stannar längre hos er verksamhet är det viktigt att de känner sig bekväma. Därför erbjuder CWS olika typer av patientkläder, som patientskjortor, underkläder, byxor och koftor.