PSA im Einsatz

Personliga expertråd

Anpassat för din bransch, utan förpliktelser

Är ni redan kund till CWS?
Hidden Fields

CWS värdesätter dina personuppgifter och du kan läsa mer om hur vi behandlar demhär. Genom att bocka i rutan och trycka på "Begär offert" godkänner du att vi kontaktar dig.

PPE - personlig skyddsutrustning

Räddar liv - om den är anpassad för arbetsplatsen och arbetsuppgifterna, används, har rätt passform och fungerar som den ska. 

PPE - personlig skyddsutrustning

För en säker arbetsdag 

Varje år sker många arbetsplatsolyckor och många av dem hade också kunnat förebyggas. Vi vill att dina medarbetare ska komma hem välbehållna efter arbetsdagens slut och därför erbjuder vi högkvalitativa och funktionella skyddskläder som ni kan lita på.

Vi erbjuder ett brett utbud av PPE - från plagg med förhöjd synbarhet (varselkläder) till flamskyddade kläder, multifunktionell skyddsutrustning och väderbeständiga kläder. Den högkvalitativa skyddsutrustningen tillhandahålls, samlas in, repareras och returneras ren till ditt företag av oss på CWS. Endast regelbundet och professionellt underhållna skyddskläder behåller sin nödvändiga skyddseffekt. Du kan därför lita på CWS mångåriga expertis.

Vill du veta mer om PPE? Kontakta oss för en kostnadsfri konsultation!

PPE från CWS - därför lönar det sig att arbeta med oss

CWS Solution Workwear Protecting Employees

Säkra arbets-platsen

 

Som arbetsgivare måste du förse ditt team med rätt skyddskläder. CWS hjälper dig att välja rätt PPE-skyddsutrustning, ger dig råd i djungeln av standarder och säkerställer att alla bestämmelser efterlevs.

CWS Service Cycle Wash Maintance

Säker hantering av plagg

 

Endast professionellt reparerad PPE-utrustning uppfyller lagkraven på lång sikt. Vi erbjuder en certifierad process i enlighet med strikta rutiner och ansvarar för att alla skyddsfunktioner bibehålls, vilket garanterar din arbetssäkerhet. Kläder som inte uppfyller kraven sorteras bort.

CWS Benefit Kvality 2

Kvalité är ingen slump

 

Vi lämnar inget åt slumpen i valet av produkter, därför har de produkter vi erbjuder genomgått rigorösa tester. 

CWS Workwear

PPE med feelgood-garanti

 

De som bär PPE-plagg hela dagen ska känna sig bekväma i dem. De måste vara bekväma och andas samt ge tillräcklig rörelsefrihet. Utöver föreskrifterna lägger CWS stor vikt vid god passform och komfort.

FAQ

Svar på vanliga frågor

Har du frågor om personlig skyddsutrustning? Vi har svaren. Finns inte svar på din fråga här? Då hjälper vi dig gärna i en personlig konsultation.

Varför ska man använda personlig skyddsutrustning?

Det finns arbeten där arbetstagarens hälsa är i fara. Exempelvis arbete med kemikalier, bekämpningsmedel, flytande metall eller elektricitet. Farliga arbeten som dessa omfattas av regler kring skyddsutrustning för att minimera riskerna för arbetstagaren och lägga ansvaret för att skydda arbetstagarna på arbetsgivaren.

Personlig skyddsutrustning skyddar mot de risker och faror som finns på en arbetsplats och bidrar därmed till säkerheten på arbetsplatsen. Till skillnad från fritidskläder eller personliga kläder kan personlig skyddsutrustning eliminera många faror och skydda den anställde från förödande skador och olyckor. Även om sannolikheten för en olycka eller skada kan anses låg vid första anblick, bör skyddskläder alltid bäras för din egen säkerhet.

Det finns också arbetsplatser där arbetsmiljön måste skyddas från arbetstagaren med hjälp av skyddskläder. ESD-kläder, renrumskläder eller operationskläder är exempel på detta.

Vad är PPE/ personlig skyddsutrustning?

Personlig skyddsutrustning (förkortas PPE) är den term som används när särskild personlig utrustning krävs enligt lag för potentiellt farligt arbete. Till denna utrustning hör t.ex. skyddskläder, arbetsutrustning eller särskilda arbetsföremål.

Sedan 2018 gäller förordningen om personlig skyddsutrustning (EU) 2016/425. Den föreskriver att personlig skyddsutrustning ska bäras om riskerna på arbetsplatsen inte kan undanröjas på annat sätt (t.ex. genom tekniska eller organisatoriska åtgärder). Grunden för att bära personlig skyddsutrustning utgörs av en individuell riskbedömning av arbetsplatsen.

Vad innefattar personlig skyddsutrustning?

Med personlig skyddsutrustning avses all utrustning som är avsedd att skydda en enskild persons hälsa och säkerhet. Hit hör t.ex. huvudskydd, ögon- och ansiktsskydd, hörselskydd, andningsskydd, skyddsskor, skyddshandskar, skyddskläder, flytvästar eller personlig fallskyddsutrustning.

Vad hör till skyddsutrustningen?

Skyddsutrustning omfattar klädesplagg och föremål som är specifikt avsedda för att skydda medarbetarnas hälsa och säkerhet. Detta kan omfatta andningsmasker som skyddar mot luftburna föroreningar. Ögonen kan skyddas mot mekaniska, optiska, kemiska eller termiska effekter med hjälp av lämpliga ögonskydd. Huvudskydd innefattar exempelvis industrihjälmar och stötskyddsmössor som skyddar huvudet från skador under arbetet. Fötter och ben skyddas med arbets- och skyddsskor eller knäskydd. Och speciella skyddskläder skyddar medarbetarens överkropp, armar, ben och händer från olyckor och faror på jobbet.

Vem ska betala för personlig skyddsutrustning?

Enligt Arbetsmiljöverket ska arbetsgivaren tillhandahålla och bekosta den personliga skyddsutrustning som behövs för att utföra arbetet på ett säkert sätt. Arbetsgivaren är också ansvarig för att se till att den fungerar och att den underhålls och repareras så att den är säker att använda.

Vad hör inte till PPE?

Vanliga arbetskläder och uniformer räknas inte till personlig skyddsutrustning eftersom de inte är utformade för att skydda arbetstagarens säkerhet och hälsa. Detta gäller också kläder som ger skydd mot normala svenska klimatförhållanden, bortsett från om de är speciellt framtagna för att användas yrkesmässigt. 

Vilka typer av skyddskläder finns det?

Precis som det finns ett stort antal arbetsplatser där skyddskläder måste bäras finns det också olika typer av skyddskläder. Det finns skyddskläder för arbete med maskiner och som skyddar mot att fastna i rörliga maskindelar. Det finns skyddskläder lämpade för kontakt med lågor eller värmestrålning och det finns skyddskläder för arbetsplatser där svetsning utförs, som skyddar mot metallstänk och UV-strålning. Likaså finns det kemiska skyddskläder och skyddskläder för kontakt med bekämpningsmedel.

Det finns speciella skyddskläder som skyddar mot ljusbågar vid arbete på spänningsförande delar. Och det finns även antistatiska skyddskläder. Dessa kläder förhindrar att statisk elektricitet laddas ur och orsakar gnistor, som potentiellt kan orsaka bränder eller explosioner.

Vilka typer av PPE finns det?

PPE eller personlig skyddsutrustning delas in i följande typer: andningsskydd, ögon- och ansiktsskydd, skyddskläder, skyddshandskar, hörselskydd, skyddsskor, personlig fallskyddsutrustning, huvudskydd och flytvästar. Se även "Vilka typer av skyddskläder finns det?" och "Vad är PPE/ personlig skyddsutrustning?"

Hur kan CWS hjälpa mig när det gäller PPE?

Lagstiftningen innehåller många bestämmelser om användning av personlig skyddsutrustning. Det börjar med valet av lämpliga kläder för de anställda och utan professionellt stöd är det svårt för företag att följa alla bestämmelser. Det enklaste och säkraste sättet är därför att arbeta med en professionell aktör som CWS. Vi hjälper inte bara till att välja ut de rätta plaggen, utan ser också till att skyddskläderna tvättas och underhålls professionellt.

Vilka är fördelarna med att hyra PPE av CWS jämfört med att köpa?

Genom att hyra personlig skyddsutrustning av CWS säkerställer du att plaggen får långa livscykler genom professionell skötsel och reparation. Du får också tillgång till personlig rådgivning av CWS erfarna textilexperter och kundservice.

Hur vet jag att den personliga skyddsutrustningen är lämplig och säker att använda?

Genom att ta hjälp av CWS erfarna textilexperter får du den rådgivning du behöver för att säkerställa att de lagar, regler och föreskrifter som omfattar er verksamhet uppfylls i valet av personlig skyddsutrustning. 

Hur länge håller personlig skyddsutrustning?

Genom CWS professionella underhåll och regelbundna service av kläderna förlängs användningscyklerna jämfört med köpt PPE.

Kan skyddsutrustning användas för olika typer av arbetsuppgifter?

Vi rekommenderar att du använder lämpliga skyddskläder för respektive användningsområde.  

Det finns även så kallade multinorm-plagg som skyddar mot flera faror samtidigt. Vid CWS personliga konsultation får du hjälp att hitta den typ av PPE som behövs i din verksamhet, oavsett om det gäller svetsskydd, värme- och flamskydd, kemiskt skydd eller skydd mot ljusbågsfel.  

Ibland är det dock inte bara dina medarbetare som behöver särskilt skydd, utan även dina produkter. Medarbetare inom komponenttillverkning behöver t.ex. antistatiska skyddskläder, s.k. ESD-kläder, för att skydda känsliga komponenter i produktionen från elektrostatiska urladdningar.

Kan defekta skyddskläder repareras eller måste de bytas ut?

Ja, skadad personlig skyddsutrustning kan repareras. Det krävs dock specialkunskaper för att säkerställa att skyddsfunktionerna inte försämras. Varje ändring av kläder är föremål för strikta specifikationer. Till exempel får endast specifika flamskyddade garner användas vid reparation av värmeskyddande kläder.  

CWS är specialiserat på reparation av personlig skyddsutrustning. Den utbildade personalen arbetar enligt certifierade förfaranden och reparerar personlig skyddsutrustning i enlighet med rådande krav.  

Om den personliga skyddsutrustningen är utsliten och inte längre kan repareras ersätter vi den. Detta säkerställer att våra kunder alltid får konsekvent höga kvalitetsstandarder för den PPE de använder.

Behålls den skyddande funktionen även efter tvätt?

Endast professionella tvättprocesser, där vattentemperaturen och tvättmedlet är anpassade till materialen i PPE, garanterar skyddsfunktionernas effektivitet. Personlig skyddsutrustning får därför aldrig tvättas i en vanlig tvättmaskin. Detta kan vara farligt. Om t.ex. värme- och flamskyddskläder behandlas med sköljmedel kan materialet lätt antändas. Om vatten- och torktemperaturen är för hög kan reflexer förlora sin lyskraft.  

Kan skyddsutrustningen förses med en logotyp eller ett emblem?

I princip får certifierad personlig skyddsutrustning inte ändras om detta kan äventyra säkerheten. Strikta specifikationer måste därför följas när emblem fästs. Till exempel måste emblemen vara tillverkade av lämpliga flamskyddade material och man måste ta hänsyn till den exakta placeringen.

Det är därför tillrådligt att alltid låta en specialist med relevant erfarenhet montera emblem. CWS erbjuder denna tjänst till sina kunder och ser till att skyddskläderna alltid uppfyller gällande standard.