Färre bokstäver i namnet – fler produkter att välja på.

Clean Step entrémattor blir CWS

Clean Step entrémattor fusioneras med CWS. 

Från den 1 maj 2021 fusioneras Clean Step entrémattor med CWS. Mycket kommer att fortsätta att vara som vanligt, men ändå lite annorlunda. Ditt avtal kommer att fortsätta att gälla och du behöver inte teckna något nytt avtal. För att göra det så tydligt som möjligt kommer vi här att gå igenom de förändringar som sker. 

Avtal

Ert avtal av Clean Step entrémattor (organisationsnummer 556711-8814) fortsätter att gälla precis som innan, i nya organisationsnumret 556294-8777 CWS-boco Sweden AB (varumärke CWS). Du behöver inte teckna något nytt avtal. 

Fakturor och betalning

Bankgironummer ändras också från 5954-9683 till 380-3046. Tidigare har ni betalt en månad i förskott, men från det att systembytet sker betalar ni istället för 4 veckors service i efterskott. Det innebär att ni får längre kredittid än vad ni tidigare haft.

Era bytespriser kommer, på grund av systembytet, att räknas om till hyrespriser. Det gör att fakturorna ser annorlunda ut men kostnaden över året är densamma. Första fakturan från det nya systemet kommer att vara den som avser februari 2022 och kommer då att se annorlunda ut jämfört mot tidigare. Här nedan beskriver vi vad som skiljer sig och hur du tolkar fakturorna.

Exempel 1: Du har idag en matta med byte 13 gånger på vintern och 8 gånger på sommaren. Varje byte kostar 100 kr och du har därmed tidigare olika stora fakturor varje gång eftersom det baserats på hur många byten som görs under perioden. På hela året har du haft 21 st byten vilket gör din årskostnad till totalt 2 100 kr. Med nya systemet så betalar du samma hyrespris varje vecka och fördelar därmed ut årskostnaden på 52 veckor. Istället för varierande belopp på fakturorna, faktureras samma hyresbelopp om 40,38 kr varje vecka. Veckopriset multiplicerat med 52 veckor ger en total årskostnad om 2 100 kr.

Exempel 2: Du har en likadan matta men du har även en extra matta under 30 veckor och får under den tiden 9 byten. Kostnaden är fortfarande 100 kr per byte, så den totala kostnaden för 9 byten under perioden som du har mattan är 900 kr. Med det nya systemet betalar du istället 45 kr/vecka under 20 veckor, dvs 900 kr i totalkostnad för extramattan.

I båda exemplen är totalsumman densamma både innan och efter systembytet, men framöver kan hyrespriset per vecka bli annorlunda på samma artikel då det beror på vilka byten som sker under tiden mattan faktureras. 

Klicka här för att se jämförande exempel på ny och gammal fakturalayout.

Klicka här för att se fler räkneexempel

Bild på två fakturor med olika layout utställda till Testbolaget AB
Flera olika räkneexempel

Leveranskvitto

Vill ni ha leveranskvitto per email efter varje gång vi bytt er matta? Ni kan uppge er emailadress för detta så får ni ett automatiskt utskick när mattan/mattorna är servade. Denna tjänst är helt kostnadsfri om ni väljer aktivera den.

Påminnelser

Skulle ni mot förmodan ha missat en betalning så skickas påminnelser ut via vår partner Visma Collector. Observera att detta är en vanlig påminnelse och har, i det steget, inget att göra med Kronofogden. Av erfarenhet vet vi att det lätt kan misstolkas som något mer än en påminnelse när det kommer från annan avsändare. Klicka här för att se exempel.

10% på vårt hygienutbud

Vi erbjuder dig som är befintlig mattkund idag, 10% prova-på-rabatt* på våra hygienprodukter. Ange koden HYGIEN 2022 för att ta del av erbjudandet. 

*Gäller dig som varit kund hos Clean Step Entrémattor och när avtal tecknas senast 31 december 2022.

Upptäck CWS hygienlösningar

Riešenie CWS Hygiena Optimalizácia umyvární

CWS PureLine

En helt ny produktkollektion för erbjuder smarta lösningar för god hygien.

CWS Riešenie Hygiena Wellness Hygiena

Feel Good-hygien

Skapa en skön och behaglig atmosfär med snygg design och smidiga lösningar. 

CWS riešenie Hygienická ochrana pred infekciami

Skydda personal och gäster

Minska risken för infektioner med rätt hygienutrustning från CWS. 

Färre bokstäver i namnet – fler produkter att välja på.

Ta del av CWS stora utbud av hygien.

I samband med fusionen får ni också tillgång till vårt stora sortiment av hygienprodukter. I likhet med vår mattservice erbjuder vi ett lika bekymmersfritt sätt att alltid ha fräscha toaletter och hygienutrymmen. Bland våra produkter hittar ni bland annat handdesinfektion, pappersautomater och rumsdofter. Med vår prisbelönta produktserie ParadiseLine blir det enkelt för dig att göra ett friskt och fräscht intryck på anställda och besökare. 

Produkter

Behållare för tamponger

Handdesinfektion

Rumsdoft