CWS Corporate Sustainability 3 Pillars

Är du intresserad av våra produkter? Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig

Är ni redan kund till CWS?
Hidden Fields

CWS värdesätter dina personuppgifter och du kan läsa mer om hur vi behandlar dem här. Genom att bocka i rutan och trycka på "Begär offert" godkänner du att vi kontaktar dig.

CR Rapport 2018/19

Under kvartal tre 2019 publicerade vi hållbarhetsrapporten för rapporteringsåret 2018.

Jürgen Höfling

Kära läsare,

Vårt företag har genomgått en hel rad förändringar under de senaste åren som ett resultat av samarbetet med Initial, omstruktureringen för att utvecklas till en systemleverantör samt introduktionen av det internationella varumärket CWS. Detta har i slutändan resulterat i en aktör som samtidigt både är helt ny och redan väl etablerad på marknaden.

När vi vidareutvecklar vår affärsmodell tar vi inspiration från vår historia. Det som numera kallas ”delningsekonomi” har varit vår strategi från början: våra hyreskunder betalar inte för produkten utan snarare för den tjänst de får. Kärnan i vår affärsverksamhet är att utföra dessa tjänster på ett sätt som dessutom sparar resurser och är övergripande hållbart. Det blir också allt viktigare för våra kunder. Vi tvivlar inte om att det är vårt ansvar att kontinuerligt utveckla vårt koncept, vår teknik och vår service ytterligare - detsamma gäller för vår hållbarhetsstrategi, där vi har implementerat en ny grund och helt reviderat den övergripande strategin.

Den omfattande omstarten av dessa processer återspeglas naturligtvis i vår hållbarhetsrapport. För första gången täcker vår rapportering alla företag i CWS-gruppen. De tidigare rapporteringsstrukturerna har ersatts med tre nya rapporteringsfält, som föregås av en detaljerad beskrivning av våra strategiska idéer och åtgärder. Och det är alltid viktigt att komma ihåg: företagens ansvar är en inlärningskurva. Det är vad som gör CR så kraftfullt och så viktigt.

Se denna rapport som en inbjudan att gå med och dela resan med oss!

Er

Jürgen Höfling
CEO för CWS Gruppen

 

Vårt åtagande

Här på CWS tror vi på en morgondag som är ännu hälsosammare och säkrare än idag. Vi arbetar för att uppnå detta mål varje dag med våra lösningar och produkter. Och vi har förändrats fundamentalt – att hela tiden bevara våra styrkor. Vår avgörande styrka är vår cirkulära affärsmodell. När allt kommer omkring har vi alltid trott på förnybarhet - kraften i hållbar verksamhet.

Omorganisationen av vårt företag är också tydlig i den fortsatta utvecklingen av vår hållbarhetsaktivitet. Processer och idéer placerades under mikroskopet - resultatet var en fullständig omstart. Nya strukturer, nya ämnen, en ny baslinje och ett utökat rapporteringssystem med hela CWS-gruppen för första gången. Det som dock inte har förändrats är vår passion för företagens hållbarhet.

Framtidsorienteringen av vår hållbara affärsmodell bygger på tre kolumner:

Att sätta människor först! Optimera cykler! Hållbart företag!

 

CWS Corporate Sustainability Employees

Att sätta människor först!

Vad betyder det?

CWS fokus är alltid på människor och vår personal är vår mest värdefulla tillgång. Det säger sig självt att deras hälsa och säkerhet på arbetsplatsen är två av våra största prioriteringar. Vårt mål är att säkerställa att var och en av dem kommer hem säkert i slutet av sin arbetsdag.

Vi tar också ansvar för de människor som inte arbetar direkt i vårt företag utan indirekt för oss runt om i världen, eftersom vi vidtar åtgärder för att säkerställa säkerhet under hela vår leveranskedja.

Hur engagerar vi oss?

Vi har satt som mål för oss att minska antalet olyckor på arbetsplatsen i vårt företag till en imponerande 0. Och de första framgångarna har redan sett: över hela koncernen lyckades vi sänka olycksfrekvensen med 0,6 under 2018 och nästan halvera det i jämförelse med 2017.

Vi stöder våra samarbetspartners längs värdeskapandekedjan med vår uppförandekod, som definierar våra sociala och miljömässiga standarder och efterlevnad som verifieras av externa revisorer.

0,6 

Vi kunde sänka vår olycksfrekvens med 0,6 från 2017 till 2018

 

 

CWS Corporate Sustainability Economic Efficiency

Optimera cykler!

Vad betyder det?

Vår framgång drivs av vårt hållbara tänkande. Tack vare CWS hyresmodell har vi alltid tänkt cykler. Genom att göra våra processcykler ännu effektivare gör vi vårt bästa för att säkerställa en hälsosammare och säkrare morgondag. Vi arbetar för att uppnå vårt mål om ökad säkerhet och tillfredsställelse för alla våra kunder genom innovativa, digitala hyreslösningar genom ett förbättrat tillvägagångssätt för återanvändning som är uppenbart under hela vår servicecykel: vi fokuserar våra ansträngningar på produktlivets början och slut och syftar också till att optimera våra processer för att spara resurser.

Hur engarerar vi oss?

Vi kräver resurser för att utföra vår affärsverksamhet. Utsläpp är tyvärr också ett nödvändigt ont i detta avseende. Som ett sådant är ett av våra mål att minska koldioxidutsläppen vad gäller våra tvätterier och logistiken med 15%. I våra tvätterier vill vi också spara vatten, tvättmedel och kemikalier, varför vi testar alternativ teknik för att tvätta våra mattor och våra arbetskläder.

121.000 

Vi köpte cirka 121.000 gigajoule grön el under 2018

 

 

 

CWS Corporate Sustainability Circular EconomySystem

Hållbart företag!

Vad betyder det?

 

Framtiden börjar på nytt varje dag: Vi ingår kontinuerligt i inspirerande partnerskap som hjälper oss att prestera ännu bättre och med en högre grad av innovation i våra kärnkompetenser.

För CWS betyder det att vara ett steg före konkurrenterna hela tiden, också att ta hänsyn till viktiga aktieägares behov och intressen. Vi gör detta genom att fråga våra kunder och anställda om deras erfarenheter med vårt företag. De mest lovande partnerskapen är ju de med våra viktigaste intressenter.

Hur engagerar vi oss?

Som serviceföretag vill vi att våra kunder och våra anställda ska vara nöjda med oss: vi vill uppnå en rekommendationsgrad på 70 i varje grupp. Som en lärande organisation vill vi lära kontinuerligt med och från våra viktigaste intressegrupper, varför vi ber alla våra anställda och kunder om deras feedback två gånger om året. Resultaten hjälper oss att utvecklas ytterligare som företag och härleda specifika åtgärder. För en hållbar tillväxt i vårt företag.

47.057 

Våra anställda deltog totalt 47 057 timmar i utbildning under 2018

 

 

 

 

 

Kontakt

För frågor och förslag angående våra CR-aktiviteter, kontakta

Dr. Maren Otte

Group Director Corporate Communications & Responsibility

CWS International GmbH

Dreieich Plaza 1A

D-63303

Dreieich

Germany