Hygiëne op school

Personliga expertråd

Anpassat för din bransch, utan förpliktelser

Är ni redan kund till CWS?
Hidden Fields

CWS värdesätter dina personuppgifter och du kan läsa mer om hur vi behandlar demhär. Genom att bocka i rutan och trycka på "Begär offert" godkänner du att vi kontaktar dig.

Hygien i skolan

För att skolor och universitet ska vara en trivssam plats dit eleverna ser fram emot att vara, är en grundförutsättning rena lokaler och framförallt toaletter. CWS hjälper dig att leverera bra hygien och med det minska sjukfrånvaron. 

Hygien i skolor, högskolor och på andra utbildningsinstitutioner är särskilt viktigt för att säkerställa en hälsosam miljö som främjar goda resultat. Rutiner för hygien och korrekt handtvätt bör vara en del av läroplanen redan i grundskolan, om du frågar oss.

Som experter på hand-, toalett- och lufthygien hjälper vi  dig gärna med hur du kan uppnå optimal hygien på din skola, på ett säkert och ansvarsfullt sätt. Dessutom kan ni spara kostnader genom att säkerställa en adekvat hygien i skolan. Detta innebär att mer medel finns tillgängliga för andra investeringar i skolan.

De två viktigaste frågorna som rör skolhygien i skolan är följande:

Minska lärarnas och elevernas frånvaro

Syftet med hygien i skolor bör vara att garantera säkerhet och hälsa för alla lärare och elever och på så sätt undvika frånvaro. Grundläggande skyddsåtgärder bör vidtas för att minska smittorisken för elever, studenter och undervisande personal. Förutom regelbunden städning av klassrummen och hygienutrustning på toaletter bör undervisning om handhygien också ges regelbundet med hjälp av undervisningsmaterial om hygien.

Hygiene im Schulunterricht

Mer hygien, mindre kostnader

Spridningen av bakterier och virus spelar en viktig roll för viss frånvaro. God hygien kan förebygga detta och minska kostnaderna. Nedan hittar du 3 konkreta råd som kan genomföras individuellt eller i kombination för att förbättra hygienen i skolor, öka luftkvaliteten inomhus och spara (frånvaro)kostnader.

 

Våra experter hjälper dig gärna att skräddarsy en hygienplan för din skola.

Du är välkommen att be om mer information för din skola:

Klicka här för att läsa vår Privacy Policy

Du kanske också är intresserad av: