Healthier Safer

Miljöpolicy

CWS:s värdegrund gällande miljöarbete

CWS-boco Sweden AB:s affärsidé går ut på att snabbt, smidigt och enkelt leverera och underhålla kundens tvätt- och textilbehov. Kunderna ska känna sig trygga i samarbetet med CWS-boco Sweden AB. Vår verksamhet ska bedrivas så att en hållbar utveckling för miljön främjas genom följande åtaganden.

  • Vi ska sträva efter att minska vår miljöpåverkan av produkter och tjänster genom att ständigt mäta våra utsläpp och transporter och aktivt arbeta för att förbättra dess påverkan på miljön och förebygga förorening.
  • Flertalet av CWS-boco Sweden AB:s tvätterier är Svanen–certifierade och har ett aktivt arbete för att minimera vårt användande av energi, vatten och kemikalier i våra tvättprocesser.
  • Vi strävar efter att ständigt förbättra och kontinuerligt utveckla miljökompetensen i vår verksamhet.
  • Vi ska arbeta för att ständigt förbättra vårt miljöarbete genom att aktivt formulera mål baserade på våra betydande miljöaspekter.
  • Vi åtar oss att uppfylla bindande och tillämpliga krav för att uppnå en god miljö.
  • CWS-boco Sweden AB strävar efter att ständigt förbättra vårt miljöledningssystem för att uppnå bättre miljöprestanda.